Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přednáška nebo poster

JANKŮJ, Vojtěch, Petr LEPÍK a Miroslav MYNARZ. Neřízená a řízená destrukce tlakových lahví. 2018. [Detail]
KOMENDOVÁ, Soňa a Adrián MULICA. Zdravotné následky pri práci s počítačom a ich prevencia. 2016. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Experimental determination of the lower explosive limit, minimum ignition energy and minimum ignition temperature in relation to the particle size. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2015. ISBN 978-3-00-048960-0. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Contribution to formation of explosive mixture in a closed dissected space as a result of natural gas leak. 2015. [Detail]
MULICA, Adrián, Isabela BRADÁČOVÁ a Pavel DOBEŠ. Vyhodnotenie prístupnosti miest na železničných tratiach pomocou Saatyho metódy a prostriedkov GIS. 2015. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Úniky a šíření hořlavých plynů v objektech. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-151-4. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. CFD simulation of vented explosion and turbulent flame propagation. 2014. [Detail]
KUČERA, Petr. Bezpečná evakuace osob ze shromažďovacích prostor. 2014. [Detail]
KUČERA, Petr a Kristýna KUTILOVÁ. Nové trendy bezpečné evakuace osob ve výškových budovách. 2013. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš, Isabela BRADÁČOVÁ a Petr KUČERA. Poznatky z řešení bezpečnosti tunelových staveb. 2010. [Detail]
KUČERA, Petr. Matematické modelování v tunelech. 2010. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš a Petr KUČERA. Bohumin fire test. 2010. [Detail]
KAISER, Rudolf a Petr KUČERA. Fire Safety Engineering (FSE) in Czech Republic. 2010. [Detail]
KUČERA, Petr. Utilization of different processes in fire design. 2010. [Detail]