Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek nehodnocený

BUBA, Hana a Ondřej ZAVILA. Analýza případů pumpáží leteckých motorů ve vazbě na vznik požáru u proudových vojenských letounů Československa a České republiky. Spektrum. 2018, 18(1), s. 3-9. ISSN 1804-1639. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Petr LEPÍK a Bohdan FILIPI. Procesy exfoliace grafitů. Spektrum. 2017, 17(1), s. 21-26. ISSN 1804-1639. [Detail]
MONOŠI, Mikuláš a Ladislav JÁNOŠÍK. TACTICS OF INTERVENTIONS IN TRAFFIC ACCIDENTS. Bolyai Szemle. 2014, 2014(3), s. 297-305. ISSN 1416-1443. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Jan ONDRUCH. Dejte pozor při vítání Nového roku. Balónky štěstí mohou přinést neštěstí. Alarm revue hasičů a záchranářů. Praha: Hasičské vydavatelství a nakladatelství Fire Edit, 2013, XXIII.(6/2013), s. 30-31. ISSN 1801-6758. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Milan ORAVEC. Modelování úniku chlóru ve vodárenských zařízeních. DELTA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, VII(13), s. 9-15. ISSN 1337-0863. [Detail]
PERĎOCHOVÁ, Michaela a Hana VĚŽNÍKOVÁ. Analýza plynných zplodin vybraných dřevěných materiálů pomocí FTIR spektrometru. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 13(1/2013), s. 72-75. ISSN 1211-6920. [Detail]
BERNATÍKOVÁ, Šárka a Ladislav JÁNOŠÍK. Thermophysiological Comfort of Underwear Worn under Firefighting Suits. DELTA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012, ročník VI.(12), s. 23-26. ISSN 1337-0863. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK, Martin MUCHA, Lucie KŇUROVÁ, Petr PRAUS, Iveta VASKOVÁ a Hartmut POLZIN. Die Bestimmung von Natriumazetat in Wasserglas-Ester-Formstoffen mit Hilfe der kapillaren Isotachophorese. Giesserei Praxis. Berlin: Fachverlag Schiele & Schon GmbH, 2012, 3, s. 62-67. ISSN 0016-9781. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Mikuláš; MONOŠI a Martin PIKA. OPERATIONAL RELIABILITY DETECTION OF SELECTED MOBILE TECHNOLOGY. SCIENCE & MILITARY. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, 7(1), s. 30-35. ISSN 1336-8885. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požiarne inžinierstvo IV – Kvantitatívna analýza – posúdenie evakuácie. Spravodajca : protipožiarna ochrana a záchranná služba. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2012, XLIII(1), s. 48-51. ISSN 1335-9975. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Zdeněk ŠIMONÍK. Způsoby stanovení parametrů výbuchového zatížení se zjednodušeným posouzením zděné příčky. DELTA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011, 5(9), s. 13-18. ISSN 1337-0863. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požiarne inžinierstvo – Kvalitatívna analýza pri posudzovaní vysoko rizikových podmienok protipožiarnej bezpečnosti (2. časť). Spravodajca : protipožiarna ochrana a záchranná služba. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2011, XLII(3), s. 54-57. ISSN 1335-9975. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požiarne inžinierstvo – Kvalitatívna analýza pri posudzovaní vysoko rizikových podmienok protipožiarnej bezpečnosti (3. časť). Spravodajca : protipožiarna ochrana a záchranná služba. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2011, XLII(4), s. 64-69. ISSN 1335-9975. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požiarne inžinierstvo - Postup pri špecifickom posudzovaní vysoko rizikových podmienok protipožiarnej bezpečnosti. Spravodajca : protipožiarna ochrana a záchranná služba. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2011, XLII(2), s. 68-71. ISSN 1335-9975. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství I (Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti). 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2010, 9(5), s. 12-15. ISSN 1213-7057. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství IV (Kvantitativní analýza při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti – posouzení evakuace). 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2010, 9(12), s. 12-15. ISSN 1213-7057. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství II (Kvalitativní analýza při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti). 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2010, 9(9), s. 14-17. ISSN 1213-7057. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství III (Kvantitativní analýza při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti - dynamika požáru). 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2010, 9(11), s. 7-10. ISSN 1213-7057. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství II. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2010, 16(7), s. 46-50. ISSN 1213-0311. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství IV. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2010, 16(9), s. 48-51. ISSN 1213-0311. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství I. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2010, 16(6), s. 50-53. ISSN 1213-0311. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství III. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2010, 16(8), s. 50-53. ISSN 1213-0311. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana, Petr BITALA a Stanislav BRÁDKA. Studium šíření chemické látky v objektu. Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 19(1), s. 102-105. ISSN 1803-1803. [Detail]
BITALA, Petr, Václav NEVRLÝ, Michal STŘIŽÍK, Zdeněk ZELINGER a Eva GRIGOROVÁ. Hydrodynamické nestability plamene zkoumané v laboratorním měřítku. Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 19(1), s. 37-40. ISSN 1803-1803. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Petr KUČERA a Lenka KOPECKÁ. Požární bezpečnost rekonstruovaných Jablunkových tunelů. Magazín Security. 2009, XVI(90), s. 25-27. ISSN 1210-8723. [Detail]
ČESELSKÁ, Tereza, Miroslava NETOPILOVÁ a M. KAČÍKOVÁ. Eurokód 5 - změny ve stanovení požární odolnosti konstrukcí. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 7(1/2007), s. 9-14. ISSN 1211-6920. [Detail]
ČESELSKÁ, Tereza, Miroslava NETOPILOVÁ a Aleš DUDÁČEK. Výpočet požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 14(7-8/2007), s. 52-56. ISSN 1211-1856. [Detail]