Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lubomír KŘÍŽ. Poloprovozní technologické zařízení na principu přechodu z kapalné do plynné fáze pro odstraňování MTBE (methyl-tertiary-butyl ether) z havarijně kontaminovaných vod. VŠB-TUO, VZ Chrudim s.r.o, 2020. [Detail]