Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

JÁNOŠÍK, Ladislav, Izabela ŠUDRYCHOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Vítězslav NOVÁČEK, Karolína JONOVÁ a Martin TOMÁŠEK. Ověřování jízdních vlastností vozidel druhu CAS. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. 87 s. ISBN 978-80-7385-247-4. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK a Izabela ŠUDRYCHOVÁ. Cíle a postupy řešení projektu "Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu". Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. 87 s. ISBN 978-80-7385-247-4. [Detail]
ŠIGUTOVÁ, Lenka, Filip BERGER, Kristýna VAVREČKOVÁ, Lenka SCHREIBEROVÁ, Šárka BERNATÍKOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Hodnocení bezpečnosti nanočástic na pracovišti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 1 s. ISBN 978-80-7599-129-4. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Filip BERGER, Šárka BERNATÍKOVÁ, Lucie KOCŮRKOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ, Lenka ŠIGUTOVÁ, Lucie TYMRÁKOVÁ a Kristýna VAVREČKOVÁ. Profesionální expozice a zdravotní rizika nanostrukturovaných materiálů a možnosti jejich prevence na pracovištích. Bohumín: Vydavatelství Zdeněk Pracný, 2019. 1 s. ISBN 978-80-900745-6-9. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Michal VAŠINEK, Zdeněk ZELINGER, Jan SUCHÁNEK, Michal DOSTÁL a Václav VÁLEK. Analysis of Wavelength Modulation Spectra for Determination of OH Radical Concentration in an Atmospheric Pressure Laminar Premixed Flames. Dublin: Dublin City University, 2018. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Vít KLEČKA, Petr BITALA, Václav VÁLEK, Michal VAŠINEK, Michal DOSTÁL, Jan SUCHÁNEK a Zdeněk ZELINGER. Determination of minor species concentration profile in laminar flames based on wavenlength modulation spectroscopy. [Irsko]: [s.n.], 2018. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, György LENDVAY a Zdeněk ZELINGER. REACTIVITY OF HYDROGEN BROMIDE AND HYDROGEN IODIDE IN LAMINAR FLAMES. [Irsko]: [s.n.], 2018. 2P035 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Příspěvek k šetření schopností řidičů cisteren u jednotek HZS ČR. Ostrava: SPBI, 2018. 31-33 s. ISBN 978-80-7385-202-3. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Risks of Destruction of Pressure Cylinders Exposed to Fire. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 38-40 s. ISBN 978-80-7385-205-4. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Jemelík STANISLAV, Izabela ŠUDRYCHOVÁ, Jakub VACULÍK a Michal ZEMEK. Příspěvek k problematice bezpečné jízdy jednotek HZS ČR v rámci zásahové činnosti. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 41-44 s. ISBN 978-80-7385-205-4. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Zdeněk ZELINGER, Michal DOSTÁL, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Vendula HANUSOVÁ, David ŠTROCH a Barbora BAUDIŠOVÁ. Towards revised schemes of C3O2 formation in diethyl ether cool flames. Bielefeld: Center for Interdisciplinary Research, 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan, Michal DOSTÁL, Pavel JANDA, Pavel KUBÁT, Svatopluk CIVIŠ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Václav VÁLEK a Zdeněk ZELINGER. Multicomponent analysis of acetic acid with novel graphene cantilevers employed in photoacoustic spectroscopy. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
DOSTÁL, Michal, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Simona SLIVKOVÁ, Pavel KUBÁT, Pavel JANDA, Svatopluk CIVIŠ a Zdeněk ZELINGER. Quartz enhanced photoacoustic spectroscopy of acetonitrile. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
BURIAN, Tomáš, Zdeněk ZELINGER, Václav NEVRLÝ, Petr PIRA, Jan SUCHÁNEK, Michal DOSTÁL, Pavel KUBÁT, Svatopluk CIVIŠ, Petr BITALA, Libor JUHA a Jan WILD. Diode laser spectroscopy of LiF for extreme ultraviolet laser induced ablation. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
HRIC, Branislav, Jan SUCHÁNEK, Ivana BARTLOVÁ, Michal DOSTÁL, Pavel KUBÁT, Svatopluk CIVIŠ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Václav VÁLEK a Zdeněk ZELINGER. Optical, semiconductor, electrochemical gas sensors - advantages amd disadvantages. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Michal DOSTÁL, Václav VÁLEK, Jan SUCHÁNEK, Michal VAŠINEK, Martin FERUS, Svatopluk CIVIŠ a Zdeněk ZELINGER. Overtone Transitions of X2Π Diatomics for Spectroscopically Based Diagnostics in Laminar Flames. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Prediction of flammable mixtures flash-point. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1549 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Flash-point prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jana HAVELKOVÁ, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. The effect of dust grain size on lower explosive limit, minimum ignition energy and minimum ignition temperature. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Astrid BERGEAT, Nadia BALUCANI, Stefano FALCINELLI, Francesca LEONORI a Piergiorgio CASAVECCHIA. Crossed molecular beam study of the O(3P) + propene reaction: Primary products and branching ratios. Perugia: Universita di Perugia, 2013. 130-131 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STRANGES, Dominique, Francesca LEONORI, Nadia BALUCANI, Václav NEVRLÝ, Stefano FALCINELLI a Piergiorgio CASAVECCHIA. Crossed molecular beam study of the O(3P) + CH3CCH reaction. Perugia: Universita di Perugia, 2013. 133-134 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DLABKA, Jakub, Michal VAŠINEK, Lukáš PEČÍNKA, Václav NEVRLÝ, Alison S TOMLIN a Zdeněk ZELINGER. Global sensitivity analysis of dimethyl ether oxidation in an atmospheric pressure laminar flames using open-source software tools: A case study. Perugia: Universita di Perugia, 2013. 88-89 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Lukáš PEČÍNKA, Michal VAŠINEK, Alberto CUOCI, Alessio FRASSOLDATI a Zdeněk ZELINGER. The effect of argon dilution on the structure of dimethylether cup-burner flame. Perugia: Universita di Perugia, 2013. 91-92 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan. Interaction of quantum dots with organic molecules. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan. Spectroscopic studies of quantum dots-(aza)phthalocyanines hybrid systems. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-87351-11-6. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan. Experimentální spektroskopické studie nanočástic kvantových teček. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-87351-11-6. [Detail]
DRGÁČOVÁ, Jana a Petr BEBČÁK. Complex tests of the fire safety systems in the tunnels. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 26-26 s. ISSN 1337-0863. [Detail]