Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

ZAVILA, Ondřej, Petr KUČERA a Pavel ŠENOVSKÝ. Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-165-1. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3491-7. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Speciální požární technika pro likvidaci mimořádné události v tunelech. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3496-2. [Detail]
BITALA, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3499-3. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Martina SCHNEIDEROVÁ. Vzdělávání dospělých. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-130-9. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Štěpán KAVAN. Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013, 2013. ISBN 978-80-87472-54-5. [Detail]
KUČERA, Petr, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ a Ondřej ZAVILA. BH11 Požární bezpečnost staveb - Matematický model požáru. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, 2012. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Rudolf KAISER. Požární inženýrství při plnění úkolů HZS ČR. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2012. ISBN 978-80-86466-25-5. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti staveb. Praha: ČKAIT - Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, 2012. [Detail]
PUŽOVÁ, Pavlína, Eva BEŇOVÁ a Šárka KROČOVÁ. KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2477-2. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Výukové texty k soutěži:Možnosti zvyšovaní požární bezpečnosti obcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2204-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modeling of Decision Processes. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. [Detail]
SMETANA, Marek. Vybrané kapitoly civilní ochrany. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-233-0. [Detail]
SMETANA, Marek a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Integrovaný záchranný systém a jeho složky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-337-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Moodlista student. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2007. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítače a ochrana dat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2007. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Expertní systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2007. [Detail]
FOLDYNA, Libor. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: VŠB-TUO-FBI-SPBI-ESF, 2007. ISBN 978-80-7385-018-0. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava a Jana DRGÁČOVÁ. Nauka o materiálu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7385-021-0. [Detail]
BEBČÁK, Petr. Požární bezpečnost staveb. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7385-015-9. [Detail]
ZAVILA, Ondřej. Matematické modelování turbulentního proudění, šíření tepla a polutantů v mezní vrstvě atmosféry se zaměřením na tunelové stavby : Autoreferát doktorské disertační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1585-5. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-42. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Petr BEBČÁK a Aleš DUDÁČEK. Vybrané kapitoly z požární ochrany III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-98-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Zdeněk HANUŠKA. Organizace požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-03-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Zdeněk HANUŠKA. Organizace a řízení I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-22-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Ivana BARTLOVÁ. Nebezpečné látky. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86111-74-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítače a ochrana dat - Návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítače a ochrana dat. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Moodlista tutor. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Moodlista autor. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika - kurz distančního vzdělávání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel ŠENOVSKÝ. Rizikový management. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
KOVAŘÍK, Jaroslav a Marek SMETANA. Základy civilní ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-85-X. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-58-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-61-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika II - Navody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-86634-42-6. [Detail]
BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-34-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Legislativa požární ochrany. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-33-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Management záchranných prací I. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-23-X. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Management záchranných prací III. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-25-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika I. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-29-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Hashovací funkce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Všeobecné základy požární bezpečnosti. Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání. VŠB - TUO, 2003. ISBN 80-248-0421-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání. VŠB - TUO, 2003. ISBN 80-248-0428-X. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Krizové řízení. Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání. VŠB - TUO, 2003. ISBN 80-248-0426-3. [Detail]
BALOG, Karol a Michail ŠENOVSKÝ. Všeobecná bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání. VŠB - TUO, 2003. ISBN 80-248-0420-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Management záchranných prací I. Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86634-23-X. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava. Materiály - stevební materiály. Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86634-27-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Management záchranných prací III. Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86634-25-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Management záchranných prací II. Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86634-24-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Organizace a řízení II. Ostrava: VŠB - TUO, FBI, 2003. ISBN 80-86634-22-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Organizace a řízení I. Ostrava: VŠB - TUO, FBI, 2003. ISBN 80-86634-22-1. [Detail]