Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

KADLUBCOVÁ, Miriam, Vít KLEČKA, Michal DOSTÁL, Karla BARČOVÁ a Dalibor BALNER. Aparatura pro změnu intenzity záření při průchodu vodní mlhou. VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ a Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (3,5) / TiO2 (88,3) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ a Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (7) / TiO2 (84,8) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ a Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (12) - V2O5 (3,5) / TiO2 (84,5) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ a Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (3,5) / Al2O3 (88,3) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Miroslav MYNARZ. Ochranný kryt rychloběžné kamery. VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
KROC, Martin, Isabela BRADÁČOVÁ, Vladimír JUNEK, Jiří KOLÍSKO a Jaroslav DUFEK. Ochranný panel Liapor. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2015. [Detail]
KROC, Martin, Isabela BRADÁČOVÁ, Vladimír JUNEK, Jiří KOLÍSKO a Jaroslav DUFEK. Tunelové ostění s LA bloky. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2015. [Detail]
TULACH, Aleš. Měřící souprava pro zjišťování místních kritických koncentrací hořlavých plynů v uzavřeném prostoru. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Šárka LANGOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka KLIMKOVÁ. Experimentální zařízení pro ověření technologie umožňující odstraňovaní sulfanu z malých vodních zdrojů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
BITALA, Petr a Václav NEVRLÝ. Infračervený poměrový pyrometr pro stanovení parametrů vyzařování svítivého plamene. VŠB-TU Ostrava, FBI, 2014. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. Nosič snímače odezvy pláště výbuchové komory. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Aleš BEBČÁK. Variabilní výbuchová komora VVK 250. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra požární ochrany, 2011. [Detail]
BITALA, Petr, Václav NEVRLÝ a Pavel DANIHELKA. Experimentální hořák. VŠB - Technická univerzita Ostrava, FBI, 2011. [Detail]