Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

LICHOROBIEC, Stanislav, Jiří LUKŠ, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Daniel MAKOVIČKA. Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-219-1. [Detail]
CÁBOVÁ, Kamila, Lucie HASALOVÁ, Tomáš APELTAUER, Petr KUČERA a František WALD. Ověřování modelů v požární bezpečnosti. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06616-4. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Tomáš PAVLÍK. Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnosntího inženýrství, 2018. ISBN 978-80-7385-208-5. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Adam THOMITZEK a Kateřina BLAŽKOVÁ. Požární inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2017. ISBN 978-80-7385-194-1. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. Mimořádná zatížení staveb. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-174-3. [Detail]
SMETANA, Marek, Martin TRČKA, Jiří VALA, Štěpán KAVAN, Pavel DANIHELKA, Михаил БЕНКЕС, Михаил КАПРЕ, Иoн КОБУШЧEАН, Михаил ЧЕРЕЧЕЧА a Ефим ОЛАРУ. Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республике и Молдове. Chișinău, Republica Moldova: UTM Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015. ISBN 978-9975-45-403-2. [Detail]
KUČERA, Petr, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Jiří POKORNÝ, Aleš DUDÁČEK, Pavlína MATEČKOVÁ, Petr MYNARČÍK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-164-4. [Detail]
KUČERA, Petr, Petr KUČERA, Jiří POKORNÝ, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin NANEK, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech I. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-141-5. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství – Aktivní prvky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-136-1. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Anton OSVALD a Danica KAČÍKOVÁ. Reakcia stavebných materiálov a výrobkov na oheň. Žilina: EDIS University of Žilina, 2013. ISBN 978-80-554-0735-7. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Spektrum, 2013. ISBN 978-80-7385-128-6. [Detail]
HERECOVÁ, Lenka. Chemicko-analytické metody v bezpečnostním inženýrství a požární ochraně. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-119-4. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Šárka KROČOVÁ, Libor FOLWARCZNY, Jiří ŠINDLER, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jiří PAGÁČ a Dušan ŽÍDEK. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7385-118-7. [Detail]
KUČERA, Petr, Tereza ČESELSKÁ a Pavlína MATEČKOVÁ. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-094-4. [Detail]
KUČERA, Petr a Zdeňka PEZDOVÁ. Základy matematického modelování požáru. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-095-1. [Detail]
WALD, František, Radim ČAJKA, Pavlína MATEČKOVÁ a Petr KUČERA. Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04509-1. [Detail]
BEBČÁK, Petr. Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody. Frýdlant nad Ostravicí: Ing. Petr Bebčák, Ph.D., 2010. ISBN 978-80-254-6883-8. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Reakce stavebních výrobků na oheň. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-093-7. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-86111-77-3. [Detail]
KUČERA, Petr, Rudolf KAISER, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Ostrava: SPBI, 2009. ISBN 978-80-7385-074-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jiří POKORNÝ. Rizika průmyslových zón. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-083-8. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. Ostrava: SPBI, 2009. ISBN 978-80-7385-072-2. [Detail]
KUČERA, Petr. Navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru. Ostrava: VŠB ? Technická univerzita Ostrava, FBI, 2009. ISBN 978-80-248-2104-7. [Detail]
DRGÁČOVÁ, Jana. Zajištění bezpečnosti dálničních tunelů při přepravě nebezpečných látek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2058-3. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš. Automatická detekce požáru. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-060-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva k postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-056-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Aleš BERNATÍK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7835-053-1. [Detail]
VAVERKA, Jiří a Isabela BRADÁČOVÁ. Dřevostavby pro bydlení. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 970-80-247-2205-4. [Detail]
KUČERA, Petr, Rudolf KAISER, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9. [Detail]
KOVAŘÍK, Jaroslav. Ochrana obyvatelstva před průmyslovými haváriemi a živelními pohromami. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1712-5. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost domu. Era group spol. s r.o. Brno: ERA group spol. s r.o., Brno,, 2008. ISBN 978-80-7366-128-1. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb II - Výrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-45-6. [Detail]
KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2008. ISBN 978-80-7385-035-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Miroslava NETOPILOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Synergentní účinky v průmyslových zónách. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-057-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Ivana BARTLOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Pavel ŠENOVSKÝ, Michal STŘIŽÍK, Šárka KROČOVÁ, Vilém ADAMEC a Jitka ŠALÁTOVÁ. Zranitelnost kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-058-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Závěrečná zpráva o realizaci projektu VD20082008A04. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-051-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. VŠB - TU Ostrava: SPBI, 2007. ISBN ISBN 978-80-7385-005. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečné látky 2007 - příručka uživatele. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-027-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK a Marek SMETANA. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Procesní analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury za tok 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-030-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Petr BEBČÁK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-031-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-025-8. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-023-4. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-023-4. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti jednoduchých staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Stavby z pohledu požární bezpečnosti. Brno: Era 21, 2007. ISBN 978-80-7366-090-1. [Detail]
BEBČÁK, Petr, Pavel PROKOP a Michail ŠENOVSKÝ. Větrání objektů. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]
KUČERA, Petr a Rudolf KAISER. Úvod do požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. [Detail]
KUČERA, Petr a Rudolf KAISER. Úvod do požárního inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-52-4. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Drevo a jeho termická degradácia. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-78-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Petr KUČERA, Aleš BERNATÍK, Petr BEBČÁK, Jitka ŠALÁTOVÁ a Tereza ČESELSKÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu synergické účinky v průmyslových zónách za rok 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1246-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK a Michal STŘIŽÍK. Přístup k analýze rizika kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-06-X. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti staveb. Praha: ČKAIT,CZB, 2006. ISBN 80-87093-13-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečných látek 2005 - Příručka uživatele. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-86634-79-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Kompetence v IZS 2005 - Příručka uživatele. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-81-7. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost domu. Brno: ERA Group spol. s r.o., 2005. ISBN 80-73663025-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-55-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečné látky 2004 - Příručka uživatele. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-48-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-47-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Miloš KVARČÁK, Petr BEBČÁK, Pavel PROKOP, Miroslava NETOPILOVÁ a Isabela BRADÁČOVÁ. Základy požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-50-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečné hashovací funkce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]