Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

LICHOROBIEC, Stanislav, Jiří LUKŠ, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Daniel MAKOVIČKA. Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-219-1. [Detail]
CÁBOVÁ, Kamila, Lucie HASALOVÁ, Tomáš APELTAUER, Petr KUČERA a František WALD. Ověřování modelů v požární bezpečnosti. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06616-4. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Tomáš PAVLÍK. Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnosntího inženýrství, 2018. ISBN 978-80-7385-208-5. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Adam THOMITZEK a Kateřina BLAŽKOVÁ. Požární inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2017. ISBN 978-80-7385-194-1. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. Mimořádná zatížení staveb. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-174-3. [Detail]
SMETANA, Marek, Martin TRČKA, Jiří VALA, Štěpán KAVAN, Pavel DANIHELKA, Михаил БЕНКЕС, Михаил КАПРЕ, Иoн КОБУШЧEАН, Михаил ЧЕРЕЧЕЧА a Ефим ОЛАРУ. Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республике и Молдове. Chișinău, Republica Moldova: UTM Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015. ISBN 978-9975-45-403-2. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Pavlína MATEČKOVÁ, Petr MYNARČÍK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-164-4. [Detail]
KUČERA, Petr, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin NANEK, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech I. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-141-5. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství – Aktivní prvky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-136-1. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Anton OSVALD a Danica KAČÍKOVÁ. Reakcia stavebných materiálov a výrobkov na oheň. Žilina: EDIS University of Žilina, 2013. ISBN 978-80-554-0735-7. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Spektrum, 2013. ISBN 978-80-7385-128-6. [Detail]
HERECOVÁ, Lenka. Chemicko-analytické metody v bezpečnostním inženýrství a požární ochraně. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-119-4. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Šárka KROČOVÁ, Libor FOLWARCZNY, Jiří ŠINDLER, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jiří PAGÁČ a Dušan ŽÍDEK. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7385-118-7. [Detail]
KUČERA, Petr, Tereza ČESELSKÁ a Pavlína MATEČKOVÁ. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-094-4. [Detail]
KUČERA, Petr a Zdeňka PEZDOVÁ. Základy matematického modelování požáru. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-095-1. [Detail]
WALD, František, Radim ČAJKA, Pavlína MATEČKOVÁ a Petr KUČERA. Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04509-1. [Detail]
BEBČÁK, Petr. Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody. Frýdlant nad Ostravicí: Ing. Petr Bebčák, Ph.D., 2010. ISBN 978-80-254-6883-8. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Reakce stavebních výrobků na oheň. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN 978-80-7385-093-7. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-86111-77-3. [Detail]
KUČERA, Petr, Rudolf KAISER, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Ostrava: SPBI, 2009. ISBN 978-80-7385-074-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jiří POKORNÝ. Rizika průmyslových zón. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-083-8. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. Ostrava: SPBI, 2009. ISBN 978-80-7385-072-2. [Detail]
KUČERA, Petr. Navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru. Ostrava: VŠB ? Technická univerzita Ostrava, FBI, 2009. ISBN 978-80-248-2104-7. [Detail]
DRGÁČOVÁ, Jana. Zajištění bezpečnosti dálničních tunelů při přepravě nebezpečných látek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2058-3. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš. Automatická detekce požáru. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-060-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva k postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-056-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Aleš BERNATÍK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7835-053-1. [Detail]
VAVERKA, Jiří a Isabela BRADÁČOVÁ. Dřevostavby pro bydlení. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 970-80-247-2205-4. [Detail]
KUČERA, Petr, Rudolf KAISER, Tomáš PAVLÍK a Jiří POKORNÝ. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9. [Detail]
KOVAŘÍK, Jaroslav. Ochrana obyvatelstva před průmyslovými haváriemi a živelními pohromami. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1712-5. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost domu. Era group spol. s r.o. Brno: ERA group spol. s r.o., Brno,, 2008. ISBN 978-80-7366-128-1. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb II - Výrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-45-6. [Detail]
KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2008. ISBN 978-80-7385-035-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Miroslava NETOPILOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Synergentní účinky v průmyslových zónách. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-057-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Ivana BARTLOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Pavel ŠENOVSKÝ, Michal STŘIŽÍK, Šárka KROČOVÁ, Vilém ADAMEC a Jitka ŠALÁTOVÁ. Zranitelnost kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-058-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Závěrečná zpráva o realizaci projektu VD20082008A04. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-051-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. VŠB - TU Ostrava: SPBI, 2007. ISBN ISBN 978-80-7385-005. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečné látky 2007 - příručka uživatele. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-027-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK a Marek SMETANA. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Procesní analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury za tok 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-030-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Petr BEBČÁK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-031-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-025-8. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-023-4. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-023-4. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti jednoduchých staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Stavby z pohledu požární bezpečnosti. Brno: Era 21, 2007. ISBN 978-80-7366-090-1. [Detail]
BEBČÁK, Petr, Pavel PROKOP a Michail ŠENOVSKÝ. Větrání objektů. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]
KUČERA, Petr a Rudolf KAISER. Úvod do požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. [Detail]
KUČERA, Petr a Rudolf KAISER. Úvod do požárního inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-52-4. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Drevo a jeho termická degradácia. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-78-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Petr KUČERA, Aleš BERNATÍK, Petr BEBČÁK, Jitka ŠALÁTOVÁ a Tereza ČESELSKÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu synergické účinky v průmyslových zónách za rok 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1246-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK a Michal STŘIŽÍK. Přístup k analýze rizika kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-06-X. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti staveb. Praha: ČKAIT,CZB, 2006. ISBN 80-87093-13-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečných látek 2005 - Příručka uživatele. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-86634-79-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Kompetence v IZS 2005 - Příručka uživatele. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-81-7. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost domu. Brno: ERA Group spol. s r.o., 2005. ISBN 80-73663025-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-55-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečné látky 2004 - Příručka uživatele. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-48-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-47-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Miloš KVARČÁK, Petr BEBČÁK, Pavel PROKOP, Miroslava NETOPILOVÁ a Isabela BRADÁČOVÁ. Základy požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-50-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečné hashovací funkce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]