Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Martin FUSEK, Miroslav VACULÍK, Marek COCHLAR, Jan KARL a Jaroslav MADĚRA. Zkoušky funkčních vlastností pneumatik pro ZPA. In: Požární ochrana 2020 : recenzovaný sborník abstraktů : XXIX. ročník konference : 2.-3. září 2020. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. s. 25-27. ISBN 978-80-7385-234-4. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Stanovení minimální iniciační energie na různých typech Stanovení minimální iniciační energie na různých typech zkušebních zařízení. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 155 - 159. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Vliv podtlaku na maximální výbuchové parametry. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 160 - 165. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
MULICA, Adrián a Martina SYRUČKOVÁ. ANALÝZA NEHODY OSOBNÉHO VLAKU V ŤAŽKO PRÍSTUPNOM TERÉNE. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 31. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
MULICA, Adrián. Zásah záchranných zložiek pri dopravnej nehode v ťažko prístupnom teréne. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 32. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
MULICA, Adrián a Isabela BRADÁČOVÁ. Hodnotenie nebezpečenstiev pri dopravných nehodách vozidiel na alternatívny pohon. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 241-245. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 352-356. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
DLABKA, Jakub, Alison S. TOMLIN, Václav NEVRLÝ, Lukáš PEČÍNKA, Zdeněk ZELINGER a Michal VAŠINEK. Global sensitivity analysis of detailed chemical kinetic schemes for DME oxidation in premixed flames. In: 6th European Combustion Meeting : Lund, Sweden, June 25-28, 2013 : abstract book. Lund: Congrex Sweden AB/Informationsbolaget Nyberg & Co., 2013. s. 198. ISBN 978-91-637-2150-2. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Kamil BAREŠ. Vyhodnocení spotřeby vzduchu uživatele dýchací techniky. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 78-80. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Jakub NĚMČÁK a Aleš SARGA. Testování vnitřního prostředí ochranných oděvů pro hasiče. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 81-83. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Lukáš PECINA. ANALÝZA PROVOZU A ÚDRŽBY POŽÁRNÍ TECHNIKY NA PODVOZCÍCH RENAULT MIDLUM. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina, 5.-6.6.2013. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 205-212. ISBN 978-80-554-0702-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Šárka BERNATÍKOVÁ a Aleš DUDÁČEK. Measurement of Temperature Field and Heat Flux Density in a Flashover Container. In: TRANSCOM 2013 : 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists : proceedings : section 9 : security engineering, forensic engineering : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2013. s. 35-38. ISBN 978-80-554-0698-5. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Ervín KOZUBEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Michal VAŠINEK, Marian BOJKO, Eva GRIGOROVÁ, Pavel KUBÁT, Zdeněk ZELINGER a Ondřej ŠTĚPÁNEK. CFD simulations of buoyancy-driven coflow nonpremixed flame using global chemistry models. In: COST Action CM0901 - Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 3rd annual meeting held in Sofia, Bulgaria : 5th-7th September 2012. Sofia: Avangard Prima, 2012. s. 92-94. ISBN 978-619-160-036-6. [Detail]
BERNATÍKOVÁ, Šárka, Ladislav JÁNOŠÍK a Ondřej PROKEŠ. Testování vybraných textilií ochranných oděvů pro hasiče. In: Mladá veda 2012 : veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 11.-12. októbra 2012, Žilina : [zborník prednášok a posterov]. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 18-27. ISBN 978-80-554-0575-9. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava. Kompozitní stavební materiály z druhotných surovin a požární bezpečnost. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 201-203. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK, Veronika HABROVÁ a Vendula BALGOVÁ. Analýza plynných zplodin hoření retardovaných polymerních kompozitů na bázi olefinů. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 327-330. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Ondřej PROKEŠ, Šárka BERNATÍKOVÁ a Aleš DUDÁČEK. Testování textilií zásahového oděvu pro hasiče na tepelnou zátěž. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 88-91. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA a Ervín KOZUBEK. Matematické modelování hoření metanu při laminárním režimu proudění. In: TechSoft Engineering ANSYS 2012 : setkání uživatelů a konference : sborník : Špindlerův Mlýn, Hotel Horal, 5.-7. září 2012. Praha: Arcadea, 2012. s. 9-16. ISBN 978-80-905040-1-1. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava. Wood-Based Composite Building Materials and Fire Safety. In: Wood and Fire Safety : 7th international scientific conference : The High Tatras Štrbské Pleso, The Patria Hotel, Slovakia : May,13th-16th 2012 : proceedings. Ostrava: Šmíra-Print, 2012. s. 193-198. ISBN 978-80-87427-32-3. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Rudolf KAISER. Inženýrský přístup při řešení požární bezpečnosti staveb. In: Požární bezpečnost stavebních objektů 2011. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 16-18. ISBN 978-80-7385-099-9. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN, Jaroslav DAMEC a Miroslav MYNARZ. Vliv inertních plynů na maximální výbuchové parametry hybridní směsi. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 10-12. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. Stanovení odezvy konstrukce od výbuchu plynu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 487-492. ISBN 978-80-554-0365-6. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. BASIC POSSIBILITIES OF WATER ECOSYSTEM PROTECTION AGAINST CONTINGENCIES. In: 13th Conference of Environmet and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-10. ISBN 16-16. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. VÝZNAM VODOVODŮ V KONCEPCI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY. In: Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2009. s. 1-10. ISBN 1. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ÚZEMNÍCH VCELKŮ VE STANDARDNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH. In: Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 45-54. ISBN 978-80-7395-198-6. [Detail]
ZAVILA, Ondřej a Milada KOZUBKOVÁ. Matematické modelování požární zkoušky v tunelu Valík nástroji CFD. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : XVI. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina - Terchová, Slovensko, 23.4.-25.4.2008 : zborník referátov. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 67-72. ISBN 978-80-8070-826-9. [Detail]
NEVRLÁ, Petra, Václav NEVRLÝ, Kamil ŠAMAL, Pavel HRDINA, Michal STŘIŽÍK, Pavel DANIHELKA, Lukáš GOTESSMAN a Lenka HERECOVÁ. Formy interpretace rizik závažných havárií pro účely informování veřejnosti. In: CHISA 2007 (Sborník 2 - V. Sympozium Údržba a zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu). Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. 20-20. ISBN 80-86059-47-2. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana a Petr KUČERA. Návrh rozmístění jednotek požární ochrany v průmyslových zónách. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 172-182. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr KUČERA a Pavlína MATEČKOVÁ. Výpočetní model staticky neurčité betonové konstrukce zatížené vysokými teplotami. In: Betonářské Dny 2006. Praha: ČBS servis, 2006. s. 385-390. ISBN 80-903807-2-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Příprava nových projektů, rekonstrukce a modernizace stávajících komplexů budov z pohledu komplexní bezpečnosti. In: Facility Management. Praha: International Facility Management Association, 2006. s. 10-15. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. BOZP ? nové trendy. In: Podniková bezpečnost. Praha: ABL, Praha s.r.o, 2006. s. 10-13. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Martin KREJSA. Možnosti stochastického nelineárního modelování železobetonové konstrukce. In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 227-232. ISBN 80-214-3251-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel ŠENOVSKÝ. Krizový management. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 196-200. ISBN 80-7368-200-1. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš. Úloha bezpečnostního inženýrství v prevenci mimořádných událostí. In: Materiály v bezpečnostní a speciální technice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2004. s. 9-10. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost stavebních objektů. In: Technická zařízení budov a prostředí staveb (změny norem a požadavky EU). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 1-12. [Detail]