Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

JÁNOŠÍK, Ladislav, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Izabela ŠUDRYCHOVÁ a Jakub VACULÍK. Vyhodnocení dynamiky jízdy zásahového požárního automobilu na silničním podvozku v centru městské aglomerace Ostrava. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 24. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 22.-23. máj 2019, Žilina. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2019. s. 222-231. ISBN 978-80-554-1559-8. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Patrik SIROTIAK a Izabela ŠUDRYCHOVÁ. ANALÝZA VYUŽITELNOSTI HASICÍCH HŘEBŮ U JEDNOTEK HZS ČR. In: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby : zborník vedeckých prác. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2018. s. 75-86. ISBN 978-80-554-1524-6. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ a Izabela ŠUDRYCHOVÁ. ANALÝZA PARAMETRŮ BEZPEČNÉ JÍZDY ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 23. medzinárodná vedecká konferencia : 23.-24. máj 2018, Žilina. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2018. s. 172-183. ISBN 978-80-554-1439-3. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan, Michal DOSTÁL, Václav VÁLEK, Eliška POLCAROVÁ, Petra ROUPCOVÁ, Zdeněk ZELINGER, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Michal VAŠINEK, Pavel KUBÁT, Martin FERUS a Svatopluk CIVIŠ. Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent analytics of biomass burning tracers. In: 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry : proceedings of abstracts : October 25-27, 2017, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Michal DOSTÁL, Petr BITALA, Zdeněk ZELINGER, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Vít KLEČKA, Pavel KUBÁT, Pavel ENGST, Michal VAŠINEK a Jan WILD. Hydroxyl radical measurement in atmospheric pressure dimethyl ether-air laminar premixed flat flame using tunable diode laser absorption spectroscopy. In: 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry : proceedings of abstracts : October 25-27, 2017, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZELINGER, Zdeněk, Václav NEVRLÝ, Eva GRIGOROVÁ, Petr BITALA, Michal DOSTÁL, Jan SUCHÁNEK, Pavel KUBÁT, Martin FERUS a Svatopluk CIVIŠ. Spectroscopically Based Diagnostics for Combustion-Related Experiments. In: 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry : proceedings of abstracts : October 25-27, 2017, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Markéta WEISHEITELOVÁ a Bohdan FILIPI. Příprava elektrodového materiálu na bázi biochar-MnOx, jeho morfologie, tepelná stabilita a fytototoxicita. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
DOSTÁL, Michal, Václav VÁLEK, Vít KLEČKA, Jan SUCHÁNEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA a Zdeněk ZELINGER. Detekce oxidu uhelnatého založená na laditelné diodové spektroskopii. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Pyrotechnická iniciace prachovzdušných směsí. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 95-98. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Romeu DA SILVA VICENTE. Případová studie lesního požáru v Portugalsku. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. STANOVENÍ PARAMETRU OBNOVY POŽÁRNÍ TECHNIKY. In: 21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 25. - 26. máj 2016, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině v EDIS, 2016. s. 239-246. ISBN 978-80-554-1213-9. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana a Lukáš PIROUTEK. Požární bezpečnost v mateřských školách. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 130-133. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana a Adam THOMITZEK. Dřevěné fasádní obklady a jejich vliv na požárně nebezpečný prostor. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 134-136. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Predikce dolní meze výbušnosti hybridní směsi a její experimentální ověření. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 215 - 2019. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
ŽIŽKA, Jan, Jan HORA a Aleš DUDÁČEK. Monitoring prostředí základních výcvikových prostor ve flashover kontejneru ve Zbirohu při normovém požáru v uzavřeném prostoru a jeho porovnání s podmínkami panujícími v těchto prostorách při výcviku. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 501-507. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Stanovení parametrů udržovatelnosti požární techniky na podvozcích Renault Midlum u jednotek HZS ČR Zlínského kraje. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015 : abstrakty : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 13. - 14. května 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-162-0. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Petr SMOLÁK. POROVNÁNÍ ZÁSAHOVÝCH POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ – PRŮZKUMOVÉ ŠETŘENÍ VERSUS MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 106-109. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Pavel ZÍTA. ELEKTRONICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE VÝBAVĚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 110-113. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Stanovení minimální iniciační energie na různých typech Stanovení minimální iniciační energie na různých typech zkušebních zařízení. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 155 - 159. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Vliv podtlaku na maximální výbuchové parametry. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 160 - 165. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. FIRESAFE - Metody kvantifikace účinků výbuchů. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 216-219. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Využití CFD numerických simulací pro zjišťování místních výbušných koncentrací. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 329-332. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
MULICA, Adrián, Isabela BRADÁČOVÁ a Pavel DOBEŠ. Hodnotenie dostupnosti miest na železničnej trati pomocou Saatyho metódy a prostriedkov GIS. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
THOMITZEK, Adam, Martin NEKULA, Jan ONDRUCH, Dana CHUDOVÁ a Vladimír VLČEK. Využití tlakovzdušné pěny pro hašení pevných látek v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
HADERKA, Jan a Adam THOMITZEK. Zbytkový obsah toxických látek v zásahových oblecích. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana a Radana RŮŽIČKOVÁ. Objekty sociální sféry z pohledu požární ochrany a sociálních služeb. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Marek COCHLAR. STANOVENÍ PARAMETRŮ UDRŽOVATELNOSTI POŽÁRNÍ TECHNIKY NA PODVOZCÍCH MERCEDES-BENZ U JEDNOTEK HZS ČR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. s. 219-226. ISBN 978-80-554-1024-1. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Vliv typu rozviřovací trysky na maximální výbuchové parametry prachu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1024-1. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Ondřej ZAVILA, Šárka BERNATÍKOVÁ, Zdeňka KALIČÁKOVÁ, Eduard JEŽO a Karel LACH. Optimizing the estimation of the aerosol pollution trends in industrial plants using modern experimental and computational methods. In: Sborník XVI. výroční konference České aerosolové společnosti : 22.-23. října 2015, Želiv. Praha: Česká aerosolová společnost, 2015. s. 63-66. ISBN 978-80-86186-73-3. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. FUNKČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ POŽIARNEJ TECHNIKY NA PODVOZKOCH TATRA 815 U JEDNOTIEK HZS ČR JUHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKEHO KRAJA. In: Advances in Fire and Safety Engineering : Trnava, 30. – 31. Október 2014 : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... a sprievodných medzinárodných vedeckých konferencií. Trnava: AlumniPress, 2014. s. 132-137. ISBN 978-80-8096-202-9. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Ivana BARTLOVÁ. Risk Assessment for LPG Storage. In: Advances in Human Factors and Ergonomics 2014 : proceedings of the 5th AHFE conference, 19-23 July 2014. [Spojené státy]: AHFE Conference, 2014. ISBN 978-1-4951-1572-1. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Vít FUKALA. SEVESO III direktiva a nařízení CLP. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 14. - 15. května 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-145-3. [Detail]
MULICA, Adrián a Martina SYRUČKOVÁ. ANALÝZA NEHODY OSOBNÉHO VLAKU V ŤAŽKO PRÍSTUPNOM TERÉNE. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 31. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
MULICA, Adrián. Zásah záchranných zložiek pri dopravnej nehode v ťažko prístupnom teréne. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 32. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
ONDRUCH, Jan. Hoření materiálů při modelování požáru rodinného domu v programu Fire Dynamics Simulator. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. ANALÝZA PORUCHOVOSTI POŽÁRNÍ TECHNIKY NA PODVOZCÍCH RENAULT MIDLUM U JEDNOTEK HZS ZLÍNSKÉHO KRAJE. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia : 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. s. 57-66. ISBN 978-80-554-0894-1. [Detail]
BERNATÍKOVÁ, Šárka a Ladislav JÁNOŠÍK. Monitorování stavu organismu při zátěži v ochranných prostředcích. In: Hazmat Protect 2014 : 11. – 12. listopadu 2014. Milín: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2014. s. 13-23. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLIMKOVÁ, Lenka, Jiří PAVLOVSKÝ a Ondřej CHOBOLA. Využití modifikovaných jílů na dekontaminaci chemických látek. In: Hazmat Protect 2014 : 11. – 12. listopadu 2014. Milín: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2014. s. 23-33. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Vyhodnocení provozu požární techniky na podvozcích TATRA 815 u jednotek HZS ČR Jihomoravského a Zlínského kraje. In: ICMT 2014 : International Conference on Military Technologies and Special Technologies 2014 : Bratislava, May 14, 2014 : proceedings of reviewed papers. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2014. s. 104-112. ISBN 978-80-8075-639-0. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Evaluation of Fire Appliances on RENAULT MIDLUM chassis with Brigades of Fire and Rescue Service of the Zlin region. In: Požární ochrana 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 108-111. ISSN 1803-1803. [Detail]
BOJDA, Tomáš, Adam THOMITZEK a Jan ONDRUCH. Odstupové vzdáleností a vliv jejich velikosti na ekonomiku investičního procesu stavby. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 12-14. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
MULICA, Adrián a Isabela BRADÁČOVÁ. Hodnotenie nebezpečenstiev pri dopravných nehodách vozidiel na alternatívny pohon. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 241-245. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 352-356. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Ivana BARTLOVÁ. Flash-Point Prediction for Binary Mixtures of Alcohols. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
TRČKA, Martin, Adam THOMITZEK, Jan ONDRUCH, Barbora BAUDIŠOVÁ a Zdeněk RAŠKA. Poznatky ze zkoušek přenosu elektrického náboje přes vodní proud. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav. Vyhodnocení provozu požární techniky na podvozcích Mercedes-Benz u jednotek HZS Moravskoslezského kraje. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 21.-22. máj 2014, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. s. 317-324. ISBN 978-80-554-0875-0. [Detail]
DLABKA, Jakub, Alison S. TOMLIN, Václav NEVRLÝ, Lukáš PEČÍNKA, Zdeněk ZELINGER a Michal VAŠINEK. Global sensitivity analysis of detailed chemical kinetic schemes for DME oxidation in premixed flames. In: 6th European Combustion Meeting : Lund, Sweden, June 25-28, 2013 : abstract book. Lund: Congrex Sweden AB/Informationsbolaget Nyberg & Co., 2013. s. 198. ISBN 978-91-637-2150-2. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Kamila KEMPNÁ. Audiovizuální dokumentace ze zásahové činnosti. In: Advances in Fire & Safety Engineering 2013 : II. international scientific conference : conference proceedings : 3. – 4. October 2013, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 29-33. ISBN 978-80-88829-80-5. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Jan SMOLKA. Zásady chování osob v zakouřeném prostoru. In: Advances in Fire & Safety Engineering 2013 : II. international scientific conference : conference proceedings : 3. – 4. October 2013, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 34-40. ISBN 978-80-88829-80-5. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Analýza rizik vodárenských systémů. In: Krizový management 2013 : sborník příspěvků z konference : Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč, 23.-24.9.2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 38 -49. ISBN 978-80-7395-740-7. [Detail]
KUTILOVÁ, Kristýna, Petr KUČERA a Radek MEINEL. Faktory ovlivňující pohyb osob při evakuaci. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 137-140. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN, Miroslav MYNARZ a Jana SERAFÍNOVÁ. Vliv velikosti částic na LEL prachu. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 143-146. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava a Michal VLÁČIL. Simulace testování zvýšení požární odolnosti dílčí části stavební konstrukce. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 182-185. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
ONDRUCH, Jan a Kristýna KUTILOVÁ. Jednotka požární ochrany jako součást preventivních opatření. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 191-192. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Kamil BAREŠ. Vyhodnocení spotřeby vzduchu uživatele dýchací techniky. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 78-80. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Jakub NĚMČÁK a Aleš SARGA. Testování vnitřního prostředí ochranných oděvů pro hasiče. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 81-83. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNSKÁ, Miloslava, Petr LEPÍK, Jiří SERAFÍN a Miroslav MYNARZ. Vliv proudění na maximální výbuchové parametry. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 86-89. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav a Lukáš PECINA. ANALÝZA PROVOZU A ÚDRŽBY POŽÁRNÍ TECHNIKY NA PODVOZCÍCH RENAULT MIDLUM. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina, 5.-6.6.2013. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 205-212. ISBN 978-80-554-0702-9. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Šárka BERNATÍKOVÁ a Aleš DUDÁČEK. Measurement of Temperature Field and Heat Flux Density in a Flashover Container. In: TRANSCOM 2013 : 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists : proceedings : section 9 : security engineering, forensic engineering : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2013. s. 35-38. ISBN 978-80-554-0698-5. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Jan ONDRUCH. Vlastnosti a parametry balónků štěstí. In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : pokrok v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve 2012 : zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16. november 2012. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. s. 97-105. ISBN 978-80-228-2374-6. [Detail]
ZELINGER, Zdeněk a Jan SKŘÍNSKÝ. Comparison of Allan and Hadamard variances based on the instrument stability characteristics. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : 15.-16. november 2012, Košice, Slovensko. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-89282-82-1. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Ervín KOZUBEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Michal VAŠINEK, Marian BOJKO, Eva GRIGOROVÁ, Pavel KUBÁT, Zdeněk ZELINGER a Ondřej ŠTĚPÁNEK. CFD simulations of buoyancy-driven coflow nonpremixed flame using global chemistry models. In: COST Action CM0901 - Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 3rd annual meeting held in Sofia, Bulgaria : 5th-7th September 2012. Sofia: Avangard Prima, 2012. s. 92-94. ISBN 978-619-160-036-6. [Detail]
BERNATÍKOVÁ, Šárka, Ladislav JÁNOŠÍK a Ondřej PROKEŠ. Testování vybraných textilií ochranných oděvů pro hasiče. In: Mladá veda 2012 : veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 11.-12. októbra 2012, Žilina : [zborník prednášok a posterov]. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 18-27. ISBN 978-80-554-0575-9. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří, Lenka HERECOVÁ a Jiří SLABOTINSKÝ. Využití anorganických sorbentů k ochraně proti nebezpečným toxickým látkám. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2012 : Ostrava, VŠB - TU 1. - 2. února 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 170-173. ISBN 978-80-7385-109-5. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. A Study To Modelling of the Response of Building Envelope Structures to the Gas Explosion. In: Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov: CD zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou: 07.-09. marec 2012, hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry, Slovakia. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 203-210. ISBN 978-80-553-0798-5. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Jan ONDRUCH. Bezpečné použití balonků štěstí. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 145-148. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN, Miroslav MYNARZ a Jana DRGÁČOVÁ. Ověření vlivu teploty na meze výbušnosti hořlavých kapalin pomocí experimentu. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 151-154. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava. Kompozitní stavební materiály z druhotných surovin a požární bezpečnost. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 201-203. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Aleš BEBČÁK. Indukční jiskra jako iniciační energie. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 297-301. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK, Veronika HABROVÁ a Vendula BALGOVÁ. Analýza plynných zplodin hoření retardovaných polymerních kompozitů na bázi olefinů. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 327-330. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Ondřej PROKEŠ, Šárka BERNATÍKOVÁ a Aleš DUDÁČEK. Testování textilií zásahového oděvu pro hasiče na tepelnou zátěž. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 88-91. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Eva MRAČKOVÁ, Aleš BERNATÍK a Miroslav MYNARZ. Safety risks connected with parking CNG vehicles in underground car parks. In: Rizik i bezbednosni inženjering : 7. međunarodno savetovanje : sbornik radova : 29. januar - 4. februar 2012. godine : Kopaonik, hotel Putnik. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. s. 368-373. ISBN 978-86-6211-006-0. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA a Ervín KOZUBEK. Matematické modelování hoření metanu při laminárním režimu proudění. In: TechSoft Engineering ANSYS 2012 : setkání uživatelů a konference : sborník : Špindlerův Mlýn, Hotel Horal, 5.-7. září 2012. Praha: Arcadea, 2012. s. 9-16. ISBN 978-80-905040-1-1. [Detail]
NETOPILOVÁ, Miroslava. Wood-Based Composite Building Materials and Fire Safety. In: Wood and Fire Safety : 7th international scientific conference : The High Tatras Štrbské Pleso, The Patria Hotel, Slovakia : May,13th-16th 2012 : proceedings. Ostrava: Šmíra-Print, 2012. s. 193-198. ISBN 978-80-87427-32-3. [Detail]
ŽITNÍKOVÁ, Iva, Pavlína PUŽOVÁ a Aleš BERNATÍK. Zdroje rizik železniční přepravy nebezpečných látek. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011. s. 591-599. ISBN 978-80-89282-65-4. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. Klimatické změny a jejich působení na vodárenství v ČR. In: Ochrana obyvatelstva. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 54-56. ISSN 1803-7372. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Rudolf KAISER. Inženýrský přístup při řešení požární bezpečnosti staveb. In: Požární bezpečnost stavebních objektů 2011. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 16-18. ISBN 978-80-7385-099-9. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN, Jaroslav DAMEC a Miroslav MYNARZ. Vliv inertních plynů na maximální výbuchové parametry hybridní směsi. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 10-12. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Ladislav JÁNOŠÍK, Šárka BERNATÍKOVÁ a Michal VEJDA. Vyhodnocení fyziologie odívání pro hasiče. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 109-111. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
KUČERA, Petr a Petr HUSNÍK. Koncepce evakuace lůžkových oddělení nemocnic. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 162-165. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana, Ivana BARTLOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 292-299. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
HERECOVÁ, Lenka, Veronika HABROVÁ, Dalibor MÍČEK, Hana VĚŽNÍKOVÁ a Jiří PAVLOVSKÝ. Vliv typu MGH na požárně-technické charakteristiky LLDPE/EVA/MGH. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
ČOREVOVÁ, Tatiana, Ladislav JÁNOŠÍK, Šárka BERNATÍKOVÁ a Michal VEJDA. Hodnocení tepelně-izolačních vlastností trik pro hasiče. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 225-231. ISBN 978-80-554-0365-6. [Detail]
MYNARZ, Miroslav. Stanovení odezvy konstrukce od výbuchu plynu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 487-492. ISBN 978-80-554-0365-6. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Eva MIKULOVÁ. LEGISLATION AND ITS IMPACT ON BETTER CONSERVATION OF NATURE. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2010. s. 101-106. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
KAISER, Rudolf, Petr KUČERA, Tomáš PAVLÍK a Petr POKORNÝ. Fire Engineering in Czech Republic. In: Fire Engineering 2010. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 103-110. ISBN 978-80-89241-38-5. [Detail]
KUČERA, Petr a Jaroslav SOUKUP. Behavior of Persons during a Training Fire Evacuation. In: Fire Engineering 2010. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 181-188. ISBN 978-80-89241-38-5. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. Stanovení teplotního zatížení stavebních konstrukcí při požáru. In: Ocelové konstrukce. Ostrava: ČAOK, 2010. s. 13-23. ISBN 978-80-904535-5-5. [Detail]
KUČERA, Petr a Lukáš JUŘENČÁK. Požární bezpečnost garážování automobilů na plyn. In: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 147-158. ISBN 978-80-554-0208-6. [Detail]
KUČERA, Petr a Monika ŠTĚPÁNKOVÁ. Zajištění požární ochrany v provizorních stavebních objektech. In: Požární bezpečnost stavebních objektů 2010: VIII. ročník konference : sborník přednášek : 29. dubna 2010, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 48-56. ISBN 978-80-7385-085-2. [Detail]
KUČERA, Petr a Edita BOHUSLAVOVÁ. Měření průběhu požáru v požárně technické komoře. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 162-165. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
KUČERA, Petr a Petra ŠČOTKOVÁ. Perspektiva projektování residenčních sprinklerů v ČR. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 166-170. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Rudolf KAISER. Požární inženýrství v České republice. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 171-174. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
KUČERA, Petr a Radek BOHANES. Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 175-177. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Zdeněk ŠIMONÍK. Způsoby stanovení parametrů výbuchového zatížení. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 215-217. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Milan LINDOVSKÝ. Zvýšení spolehlivosti vodovodních sítí. In: Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Líbeznice: SOVAK ČR, 2010. s. 167-173. ISBN 978-80-87140-17-8. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Milan LINDOVSKÝ. Optimalizace a řízení vodárenských systémů ve standardních a mimořádných podmínkách. In: Rizika ve vodním hospodářství. Brno: VUT FAST v Brně, 2010. s. 119-126. ISBN 978-80-7204-703-1. [Detail]
BARTOŇOVÁ, Lucie, Zdeněk KLIKA, Pavel KOLAT a Václav ROUBÍČEK. Effect of coal combustion boiler output on elemental redistribution within the combustion chamber. In: Ročenka VŠB-TUO. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. s. 1-4. [Detail]
JANEČKOVÁ, Radmila. STUDIES OF MOLECULAR SPECIES RELEVANT TO THE SAFETY ENGINEERING WITH AID OF SPECTROSCOPIC METHODS. In: Seminář studentů ÚFCH JH 2010. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2010. s. 14-14. ISBN 978-80-87351-05-5. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VODOVODNÍCH SÍTÍ. In: ČERVENÝ KOHOUT 13. ROČNÍK. Dům techniky České Budějovice spol. s r.o, 2010. s. 1-9. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. BASIC POSSIBILITIES OF WATER ECOSYSTEM PROTECTION AGAINST CONTINGENCIES. In: 13th Conference of Environmet and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-10. ISBN 16-16. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. VÝZNAM VODOVODŮ V KONCEPCI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY. In: Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2009. s. 1-10. ISBN 1. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ÚZEMNÍCH VCELKŮ VE STANDARDNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH. In: Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 45-54. ISBN 978-80-7395-198-6. [Detail]
ZAVILA, Ondřej a Milada KOZUBKOVÁ. Matematické modelování požární zkoušky v tunelu Valík nástroji CFD. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : XVI. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina - Terchová, Slovensko, 23.4.-25.4.2008 : zborník referátov. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 67-72. ISBN 978-80-8070-826-9. [Detail]
NEVRLÁ, Petra, Václav NEVRLÝ, Kamil ŠAMAL, Pavel HRDINA, Michal STŘIŽÍK, Pavel DANIHELKA, Lukáš GOTESSMAN a Lenka HERECOVÁ. Formy interpretace rizik závažných havárií pro účely informování veřejnosti. In: CHISA 2007 (Sborník 2 - V. Sympozium Údržba a zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu). Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. 20-20. ISBN 80-86059-47-2. [Detail]
CHUDOVÁ, Dana a Petr KUČERA. Návrh rozmístění jednotek požární ochrany v průmyslových zónách. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 172-182. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr KUČERA a Pavlína MATEČKOVÁ. Výpočetní model staticky neurčité betonové konstrukce zatížené vysokými teplotami. In: Betonářské Dny 2006. Praha: ČBS servis, 2006. s. 385-390. ISBN 80-903807-2-7. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Příprava nových projektů, rekonstrukce a modernizace stávajících komplexů budov z pohledu komplexní bezpečnosti. In: Facility Management. Praha: International Facility Management Association, 2006. s. 10-15. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. BOZP ? nové trendy. In: Podniková bezpečnost. Praha: ABL, Praha s.r.o, 2006. s. 10-13. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Martin KREJSA. Možnosti stochastického nelineárního modelování železobetonové konstrukce. In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 227-232. ISBN 80-214-3251-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel ŠENOVSKÝ. Krizový management. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 196-200. ISBN 80-7368-200-1. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš. Úloha bezpečnostního inženýrství v prevenci mimořádných událostí. In: Materiály v bezpečnostní a speciální technice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2004. s. 9-10. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost stavebních objektů. In: Technická zařízení budov a prostředí staveb (změny norem a požadavky EU). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 1-12. [Detail]