Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

SCHNEIDEROVÁ, Martina, Miloš KVARČÁK, Marek SCHNEIDER, Anna SCHNEIDEROVÁ a Václav NÉTEK. Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Aleš TULACH. Zpracování analýzy úniku a tvorby výbušné koncentrace vodíku v prostoru vývodů proudových vodičů pod TG 100 MW v JE Temelín. VVUÚ Radvanice, a.s., 2017. [Detail]
JANČÍK, Petr, Jan BITTA, Irena PAVLÍKOVÁ, Ondřej ZAVILA a Marian BOJKO. Základní výzkum toku suspendovaných částic v ovzduší v rozsáhlých oblastech při nízkých rychlostech proudění s využitím dynamického modelování : Závěrečná zpráva (01718/2012/RRC). Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2013. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK a Michal STŘIŽÍK. Přístup k analýze rizika kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš, Ivana BARTLOVÁ, Bohdan FILIPI, Radmila JELÍNKOVÁ, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslav KOVAŘÍK, Radmila RADECKÁ, Zuzana STRYKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ a Vít ŠENOVSKÝ. Zvýšení bezpečnosti multifunkčních budov před rizikem teroristického útoku chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi - Oponovaná zpráva řešení projektu za rok 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2005. [Detail]
VANĚK, Michal a Michail ŠENOVSKÝ. Závěrečná zpráva grantového úkolu FRVŠ 0399 F5a/2004 - Začlenění krizového řízení do výuky předmětu "Management v hospodářské praxi". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. [Detail]
PROKOP, Pavel a Dalibor MÍČEK. Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře. undefined: undefined, 2003. [Detail]