Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
PDF Technické prostředky bezpečnostních služeb
ŠČUREK, R., JARKULIŠ, V. : Technické prostředky bezpečnostních služeb II., VŠB TU Ostrava 2023, studijní podpůrný text pro předmět TPBS
PDF Metodologie fyzické bezpečnosti podniku
ŠČUREK, R., JARKULIŠ, V. : Metodologie fyzické bezpečnosti podniku (MFBP), VŠB TU Ostrava 2023, studijní podpůrný text pro předmět MFBP
PDF Systém správy front
Ščurek, R., Pavlů, M.: Systém správy front. Učební texty, VŠB-TU Ostrava 2021, 23 str.
PDF Terorismus
Ščurek, R., Smetana, M.: Terorismus. Učební texty, Ostravská univerzita v Ostravě 2010, 109 str.
PDF Sociální patologie II
Ščurek, R.: Sociální patologie II. Učební texty, Ostravská univerzita v Ostravě 2009, 153 str.
PDF Základy bezpečnostní politiky
Ščurek, R.: Základy bezpečnostní politiky. Učební texty, VŠB-TU Ostrava 2021, 168 str.
PDF Základy veřejné správy
Dostál, J.: Základy veřejné správy. Učební texty, VŠB-TU Ostrava 2016, 58 str.
PDF

METODIKA HODNOCENÍ DOPADU HAVÁRIE A MINIMALIZACE NÁSLEDKŮ TERORISTICKÉHO ÚTOKU
Kolektiv autorů: Metodika hodnocení dopadu havárie a minimalizace následků teroristického útoku. Metodika, Ministerstvo vnitra 2015, 77 str.

Příloha 5.1.1, Příloha 5.1.2, Příloha 5.1.3, Certifikát metodiky

PDF Biometrické technologie
Ščurek, R.: Biometrické technologie. Učební texty, VŠB-TU Ostrava 2015, 116 str.
PDF Speciální bezpečnostní technologie na ochranu osob a majetku
Ščurek, R.: Speciální bezpečnostní technologie na ochranu osob a majetku. Odborné texty, VŠB-TU Ostrava 2015, 269 str.
PDF Pojmy bezpečnosti osob a majetku
Lichorobiec, S., Veselý, V., Holubová, V.,: Pojmy bezpečnosti osob a majetku. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2010, 8 str.
PDF Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti
Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2009, 115 str.
PDF Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi
Ščurek, R.: Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 58 str.
PDF Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na letišti
Ščurek, R.: Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na letišti. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 62 str.
PDF Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob
Ščurek, R., Holubová, V.: Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 113 str.
PDF Aktuální bezpečnostní hrozby
Ščurek, R.: Aktuální bezpečnostní hrozby plynoucí z násilných činů, terorismus, extremismus a organizovaný zločin. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 142 str.
PDF Technické prostředky bezpečnostních služeb, nesmrtící zbraně a regulace davu
Ščurek, R.: Technické prostředky bezpečnostních služeb, nesmrtící zbraně a regulace davu. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 40 str.
PDF Technické prostředky bezpečnostních služeb Donucovací prostředky využívané Policií ČR
Ščurek, R.: Programovací jazyky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 32 str.
PDF Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu
Ščurek, R.: Služební poměry. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 25 str.
PDF Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů
Ščurek, R.: Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 37 str.
PDF Služební poměry - Hodnostní označení příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil
Ščurek, R.: Hodnostní označení příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 83 str.