Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obory Technická bezpečnost osob a majetku v bakalářském a navazujícím magisterském studiu jsou charakterizovány multidisciplinárním charakterem výuky se zaměřením na bezpečnostně technické studium zejména v oblasti technických, přírodovědných a humanitních věd, který připravuje studenty na výkon nyní velice aktuální profese – „Specialista pro fyzickou bezpečnost“. Toto bezpečnostně technické vzdělání není akreditováno na žádné jiné universitě v rámci naší republiky.

 

Baklářské studium

Absolventi bakalářského studia jsou vybaveni základními znalostmi pro řešení bezpečnostně - technických problémů z oblasti ochrany osob a objektů nebo pro navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru mají všechny potřebné znalosti pro uplatnění v praxi v oblasti komplexní technické bezpečnosti osob a majetku, případně pro další vzdělávání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studia jsou perfektně připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti technické bezpečnosti osob a majetku.

Proč studovat u nás?

1)

Jedinečný obor, který není v České Republice jinde akreditován.

2)

V rámci výuky možnost teoretické a praktické přípravy pro získní zbrojního průkazu a dalších oprávněních v oblasti bezpečnostních služeb. 

3)

Speciální výuka v předmětech zbraně, výbušniny a bezpečnostní pyrotechnika.