Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza možností technologií obsažených v zásahových oblecích hasičů
(Analysis of Technology Options Contained in Firefighters' Emergency Suits)
Lenka Bočková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik při poškození vybraného osobního materiálu vojáka průstřelem
(Analysis of risks in case of damage to selected personal material of a soldier by gunshot)
Dalibor Žižka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Aplikace ultrafialového záření k dezinfekci pitné vody
(Application of ultraviolet radiation for drinking water disinfection)
Lukáš Holčapek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečná škola- inovace fyzické bezpečnosti
(Safe school - innovation physical security)
Matěj Chalupa Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní hrozby a rizika Evropské migrační krize
(Security threats and risks of the European migration crisis)
Michal Skácel prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Bezpečnostní studie proveditelnosti výstavby modulárních reaktorů
(Security study of the feasibility of building modular reactors)
Viktor Myšák Ing. Martin Plachý Bakalářská
Bezpečnostní studie vybraných měkkých cílů města Moravské Budějovice
(Security study of soft targets in Moravské Budějovice)
Leoš Svoboda doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost ve škole a prevence kriminality.
(School safety and crime prevention.)
Lenka Nimrichterová prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Detekce akcelerantů hoření služebním psem
(Detection of flame accelerants by service dog)
Ivana Hykšová Ing. Martin Kittel Bakalářská
Detektory cigaretového kouře pro nekuřácké prostory
(Cigarette smoke detectors for non-smoking areas)
David Gerla Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Drogová kriminalita a její dopad na bezpečnost osob a majetku
(Drug crime and its impact on the safety of persons and property)
Natálie Véghová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická bezpečnost mateřské školy
(Physical security children school )
Jaromír Šulc Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická bezpečnost vybraného objektu
(Physical security of the selected object)
Filip Šebesta Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace fyzické bezpečnosti sportovního areálu
(Innovation of the physical security of the sports complex)
Jan Tomek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace fyzické bezpečnosti střední školy
(High School physical security innovation)
Nikol Cisariková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh fyzické bezpečnosti restauračně - ubytovacího zařízení
(Innovation of technical security of a restaurant - accommodation complex)
Patrik Fusek Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Inovativní návrh zabezpečení multikina v rámci fyzické bezpečnosti
(Innovation of technical security for multiplex cinema)
Tomáš Trlida Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Inovativní návrh zabezpečení obecního úřadu
(Innovation of technical security of a municipal office )
Lukáš Fojtík Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Inovativní návrh zabezpečení vybrané firmy
(Innovative security solution for a selected company )
Tomáš Dvořák Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Integrace fyzické ostrahy s kamerovými systémy
(Integration of physical security with VSS systems)
Radek Hlaváč Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Komparace vybraných druhů alkohol testerů
(Comparison of selected types of alcohol testers)
Jan Křižák Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Konstrukce a vyhodnocení kinetické energie elektromagnetického děla
(Design and evaluation of kinetic energy of electromagnetic launcher)
Jakub Frydryšek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Kybernetická kriminalita – phishing
(Cybercrime - Phishing)
Barbora Molnárová Ing. Martin Kittel Bakalářská
Kyberstalking jako nebezpečná forma rizikového chování na internetu.
(Cyberstalking as a dangerous form of risky behavior on the Internet.)
Natalie Starobová prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Kynologie v bezpečnostních sborech České republiky
(Cynology in the security forces of the Czech Republic)
Dominika Suchanková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Městská policie v systému prevence kriminality
(Municipal police in the crime prevention system )
Nikola Liberdová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Metody odposlechu hlasové komunikace
(Methods of interception of voice communication)
Adam Feranec Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Migrace a její aktuální bezpečnostní rizika
(Migration and its current security risks)
Dominik Priadka prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Minimalizace kriminality ve vybrané lokalitě města
(Minimising crime in a selected area of the city)
Denisa Vydiolková doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Mobilní centrum pro monitorování výroby a distribuce drog
(Mobile centre for monitoring drug production and distribution)
Václav Bialek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti základní školy
(Modernising the physical safety of primary school)
Martin Ostravský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace zabezpečení vybrané firmy
(Modernization of physical security of a selected company )
Michal Adamovič Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Modernizace zabezpečení vybraného obchodu
(Modernizing the physical security of a selected store )
Eliška Brabcová Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Možnost využití 3D tisku k výrobě náhradního klíče
(Possibility to use 3D printing to produce a spare key )
Adam Cvrkal Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Násilná kriminalita v rámci městského obvodu Ostrava-Poruba
(Violent crime within the municipal district of Ostrava-Poruba)
Marie Hasincová Ing. Martin Kittel Bakalářská
Návrh aplikace pro bezpečnou správu hesel
(Application Application design for secure password management)
Aneta Svozilová Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Návrh aplikace pro zachytávání hesel
(Development of Keylogger Application)
Kateřina Šotolová Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Návrh fyzické bezpečnosti objektu budovy farmy
(Design of physical security of the farm building object)
Veronika Jiroutová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh zabezpečení hasičské zbrojnice SDH
(Proposal for providing security for the fire station of the volunteer fire brigade )
Tereza Kostruchová Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Návyk na virtuálních drogách - netománie
(Addiction to virtual drugs - netomania)
Irena Vellechová prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Návykové látky na bázi alkaloidů (kratom) a jejich zneužívání u populace dětí a mladistvých v ČR
(Addictive substances based on alkaloids (kratom) and their abuse and the population of children and adolescents in the Czech Republic)
David Šodek prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Ochrana vybraného měkkého cíle
(Protection of the selected soft target)
Jakub Mráz Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Posouzení balistické odolnosti kovových desek různých materiálů a šířky
(Assessment of ballistic resistance of metal plates of different materials and widths)
Tomáš Čajka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení fyzické bezpečnosti základní školy
(Assessment of physical security of the primary school)
Tomáš Hrachovec Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Povědomí veřejnosti o právech a povinnostech vzhledem k příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů
(Public awareness of rights and obligations in relation to members of the armed security forces )
Daniel Bartoš Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Prevence kriminality gamblingu influencery v internetovém prostředí
(Preventing the crime of gambling by influencers in the online environment)
Marek Kret Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Prevence kriminality v souvislosti s užíváním hexahydrokanabinolu (HHC)
(Prevention of crime related to the use of hexahydrocannabinol (HHC))
Matěj Javůrek Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Prevence kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek mladistvými
(Prevention of juvenile drug-use related crime )
Robert Kocourek Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Prevence kriminality v souvislosti s užíváním nikotinu mladistvými
(Prevention of crime related to nicotine use by juveniles )
Eliška Kučová Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Proměny a vývoj gender, specifika v armádě a ozbrojených sborech ČR.
(Changes and development of gender, specifics in the army and armed forces of the Czech Republic.)
Jaroslav Vičan prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Přetěžování nákladních vozidel v Moravskoslezském kraji
(Overloading of trucks in the Moravian-Silesian region)
Jan Toman Ing. Martin Kittel Bakalářská
Připravenost veřejnosti na vyhlášení válečného stavu
(Public readiness for the declaration of war condition)
Eliška Kociánová Ing. Martin Kittel Bakalářská
Reakce zařízení pro požární signalizaci na cigaretový kouř
(Response of fire alarm devices to cigarette smoke)
Aneta Juřenová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace kamerového systému města Ostrava-Přívoz
(Revitalization of the camera system of the city of Ostrava-Přívoz)
Jakub Košec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace technického zabezpečení areálu stavební firmy
(Revitalization of the technical security of the premises of the construction company)
Ondřej Kovář Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Řízení bezpečnosti davu na velkoplošných akcích
(Crowd safety management at large-scale events)
Martin Vojtěch Víta doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Služba dopravní policie a její technické vybavení
(Traffic police service and its technical equipment)
Daniel Podolský Ing. Martin Kittel Bakalářská
Speciální pořádková jednotka Policie ČR Krajského ředitelství policie.
(Special order unit of the Police of the Czech Republic of the Regional Directorate of the Police.)
Martin Műller Ing. Martin Kittel Bakalářská
Stanovení indikátorů vnímání bezpečí na základě komparace vybraných urbanistických lokalit.
(Determination of safety perception indicators based on a comparison of selected urban locations.)
Adéla Rochovanská prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Studie integrace mobilního telefonu jako prostředku pro osobní ochranu
(Study of mobile phone integration as a means for personal protection)
Tomáš Gal doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Studie mezigeneračního zapomnění extremistických názorů bolševismu v Českých zemích
(A Study of the Intergenerational Forgetting of Extremist Views of Bolshevism in the Czech Lands)
Richard Hadaš Ing. Martin Plachý Bakalářská
Studie protiprávní manipulace se zbožím v retailu
(Study of illegal manipulation of goods in retail)
Vojtěch Řeha doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Studie vlivu Kratomu na mládež ve vybrané lokalitě
(A study on the impact of Kratom on youth in a selected location)
Miroslav Staněk doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Studie zaměstnávání cizinců a bezpečnostní rizika
(Study of employment of foreigners and security risks)
Michal Zapletal prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Vliv airbagových vest motocyklistů na bezpečnost v provozu
(Impact of motorcycle airbag vests on road safety)
Vojtěch Schwarz doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Vliv stresových situací na změny teploty v obličeji osob
(The impact of stressful situations on temperature changes in the face of persons)
Jan Šatánek Ing. Marek Miškay Bakalářská
Vliv velikosti skleněné plochy na detekční funkci akustických detektorů rozbití skla
(The effect of the size of the glass surface on the detection function of acoustic glass break detectors)
Marek Brančík Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Opava
(Elaboration of a study of the perception of feelings of safety of the inhabitants of the city of Opava)
Marek Boháč Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Využití fotopastí při realizaci technické ochrany
(The use of photo traps in the implementation of technical protection)
Pavel Losleben Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Využití metody Kaizen v bezpečnostní problematice
(The use of the Kaizen method in security issues)
Roman Ogrocki Ing. Martin Plachý Bakalářská
Využití služebních psů při vyhledávání lidských ostatků
(The use of service dogs in the search for human remains)
Tereza Hradilová Ing. Martin Kittel Bakalářská
Využití termokamery při pátrání po osobách v lavině
(The use of thermal imaging camera in the search for persons in an avalanche)
Kateřina Laryšová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Využití vybraných grafických nástrojů umělé inteligence k sestavení identikitu
(The utilization of selected artificial intelligence graphic tools for creating facial composites)
Michael Bortlíček Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Zabezpečení přístupu ke cloudovým úložištím z pohledu uživatele
(Securing access to cloud storage from the user's perspective)
Matyáš Kuchařík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení a porovnání balistické odolnosti doplňkových plátů ochranných vest
(Evaluation and comparison of the ballistic resistance of additional plates of protective vests)
Jan Kosek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zneužití 3D tiskárny k narušení objektové bezpečnosti
(Misuse of a 3D printer to violate object security)
Vojtěch Žďárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zpravodajství z otevřených zdrojů
(Open-Source Intelligence)
Daniel Štefka Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení
(Special methods of evidence in criminal proceedings)
Marek Raška Ing. Martin Kittel Bakalářská
Akustická diagnostika aktivních chráničů sluchu
(Acoustic diagnostics of active hearing protectors )
Bc. Alena Nováková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Analýza ohrožení osoby fragmentací střel po nárazu do ocelového plátu ochranné balistiky
(Analysis of the threat to a person by fragmentation of bullets after impact with a steel plate of protective ballistics)
Bc. Jan Slabý Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Aplikace Crowd safety management na vybrané akci
(Crowd safety management application for the selected event)
Bc. Klára Ligocká Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečná lokalita – situační prevence kriminality
(Safe locality – situational crime prevention)
Bc. Jakub Kadlec Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečná škola a prevence kriminality.
(Safe school and crime prevention.)
Bc. Klára Tabačíková prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Bezpečnostní audit fyzické bezpečnosti vybraného objektu
(Security audit of the physical security of the selected object)
Bc. Stanislav Jemelka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie ohrožení vlakového nádraží Olomouc uloženým NVS
(Security study of the threat of the Olomouc train station from an IED)
Bc. Veronika Drabinová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik v rámci nasazení složek IZS při havárii dopravního letadla
(Safety study of risks in the framework of the deployment of IZS components in the event of an airliner crash)
Bc. Eliška Turková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost osob a majetku v obchodním centru
(Safety of persons and property in the shopping centre)
Bc. Lucie Damková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Implementace Business resilience do podmínek energetické kritické infrastruktury České republiky
(Implementation of Business Resilience in the Czech Republic's Critical Energy Infrastructure)
Bc. Zdeněk Pařízek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Komparace zvolených akustických parametrů aktivních a pasivních chráničů sluchu
(Comparison of selected acoustic parameters of active and passive hearing protectors)
Bc. Adam Rádek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Modifikace neprůstřelné tkaniny k vylepšení balistické odolnosti
(Modification of bulletproof fabric to improve ballistic resistance)
Bc. Marcela Zunková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití termokamery při transportu vakcín
(Thermal imaging camera applications in the transport of vaccines)
Bc. Barbora Pokludová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Návrh varovného světla vymezujícího bezpečný odstup motorového vozidla od cyklisty
(The design of a warning light that defines a safe distance between a motor vehicle and a cyclist)
Bc. Tomáš Gromnica Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Objektivizační analýza vlivu degradačních faktorů na výkon klasifikace obličeje pro biometrickou identifikaci
(Objectification analysis of the influence of degradation factors on the performance of facial classification for biometric identification)
Bc. Jakub Dudek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Odolnost proti průstřelu vybraných ochranných prvků používaných při airsoftových hrách
(Resistance against penetration of selected protective elements used in airsoft games)
Bc. Karel Hujer Ing. Pavel Raška, Ph.D. Diplomová
Porovnání zvoleného detekčního parametru prvků detekce plamene systému EPS
(Comparison of the selected detection parameter of the EPS flame detection elements)
Bc. Marek Zita Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Posouzení možností využití bezpilotních letadel typu „Drone“ v jednotlivých složkách IZS
(Assessment of the possibilities of using unmanned aircraft of the "Drone" type in individual components of the IZS)
Bc. Dominik Prachař Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Posouzení poklesu teploty u popela v závislosti na čase a druhu paliva
(Assessment of ash temperature drop as a function of time and fuel type)
Bc. Matěj Widhalm doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Postup příslušníků Policie ČR při ohrožení osob v rámci domácího násilí
(Procedure of members of the Police of the Czech Republic when persons are threatened in the context of domestic violence)
Bc. Jakub Hejda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Použití tlumiče hluku výstřelu na malorážkových zbraních
(Use of silencer on rimfire firearms)
Bc. Vít Halva Ing. Pavel Raška, Ph.D. Diplomová
Stanovení minimální hasící koncentrace u směsi plynných paliv
(Determination of the minimum extinguishing concentration for a mixture of gaseous fuels)
Bc. Zuzana Konečná Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Studie klasifikačních technik detekce obličeje v bezpečnostní praxi
(Study of classification techniques for face detection in security practice)
Bc. et Bc. Martin Haváček doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Studie možností nasazení techniky při odstraňování pohybu neschopných letadel
(A study of the possibilities of deploying technology in removing the movement of incapacitated aircraft)
Bc. Nikola Gřešicová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Vliv vybraných ochranných prostředků pro sportovní střelbu na zvolené akustické parametry
(Influence of selected protective equipment for sport shooting on selected acoustic parameters)
Bc. Petr Vavrečka Ing. Pavel Raška, Ph.D. Diplomová
Vznik inhalabilních aerosolů při práškovém 3D tisku a jejich vliv na člověka
(The formation of inhalable aerosols during 3D printing and their effect on humans)
Bc. Nikol Sedlářová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Zavedení vlastní ochranné služby Správy železnic
(Introduction of the Railway Administration's own protection service)
Bc. Kristýna Grabovská Ing. Miriam Kadlubcová Diplomová
Zhodnocení možností mikroskopické detekce nanočástic
(A review of microscopic detection of nanoparticles)
Bc. Lucie Králová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení zajištění radiační ochrany vybraného diagnostického pracoviště
(Evaluation of radiation protection of a selected diagnostic workplace)
Bc. Eliška Chovančáková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Zvýšení bezpečnosti pracovníků při údržbě pozemních komunikací
(Increasing the safety of workers during road maintenance)
Bc. Michaela Kutáčová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu základní školy
(Analysis of the technical security of the physical protection of the primary school building)
Bc. Lukáš Tížek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při střelbě z kuše a balistická účinnost jejich střel
(Security studies of crossbow shooting and ballistic effectiveness of their missiles)
Bc. Adam Švinc Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při střelbě z vidlicového praku a balistická účinnost použitých střel
(Safety studies of risks from fork slingshot firing and ballistic effectiveness of used missiles)
Tomáš Magdon Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická bezpečnost kritické infrastruktury
(Physical Security of Critical Infrastructure)
Bc. Matěj Pupík Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
GASMAS a její využití v technické praxi
(GASMAS and its use in technical practice)
Bc. Vanesa Richterová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh komplexního zabezpečení areálu autoservisu
(Innovative design of comprehensive security of the car service area)
Bc. Martina Schoupalová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(Innovative design of technical security of a private company building)
Bc. Jan Dolák Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Komparace účinků vybraných druhů střeliva
(Comparison of the effects of selected types of ammunition)
Bc. Martin Slobodník Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Kybernetická bezpečnost ve veřejném sektoru
(Cybersecurity in Public Sector)
Bc. Luboš Pešek Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Mikroplasty v pitné vodě a možnosti domácí filtrace pomocí vybraných prostředků
(Microplastics in drinking water and possibilities of home filtration with selected means)
Bc. Denisa Gadlinová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití kynologie u soukromých bezpečnostních služeb
(Possibilities of using cynology in private security services)
Bc. Petr Pelčák Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných parkovišť pro kamionovou dopravu
(Design of safe parking lots for truck traffic)
Bc. Samuel Boček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Odolnost prvků ochrany zraku proti průstřelu
(The resistance of the eye protection elements against penetration)
Bc. Pavel Sára Ing. Pavel Raška, Ph.D. Bakalářská
Porovnání germicidních účinků UV lamp při dezinfekci povrchů
(Comparison of germicidal effects of UV lamps in surface disinfection)
Tomáš Pergler doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení balistické odolnosti bezpečnostních dveří
(Assessment of ballistic resistance of security doors)
Bc. Eva Pokorná Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení dopravy ve vybrané lokalitě na základě kamerových dat
(Traffic assessment in the selected locality based on CCTV data)
Bc. Filip Zetek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Proces vzniku a účel ochrany měkkých cílů
(The process of creation and purpose of protection of soft targets)
Bc. Magdaléna Kolková doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Reakce lidského těla při lhaní zaznamenaná polygrafem a termokamerou
(Reaction of the human body during lying recorded by a polygraph and a thermal imaging camera)
Bc. Eliška Kuchařová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení nejistoty měření teploty termokamerou v závislosti na teplotě objektu
(Determination of the uncertainty of temperature measurement with a thermal imaging camera as a function of the object temperature )
Bc. Damián Mück doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Tlačítko mrtvého muže za využití Arduina a Microsoft Azure
(Dead Man's Switch Using Arduino and Microsoft Azure)
Bc. Štěpán Zerzoň Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Vliv pandemie na prosociální chování v emergentních situacích
(The impact of the pandemic on prosocial behaviour in emergent situations)
Jiří Zdráhal prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Bakalářská
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Frýdek Místek
(Elaboration of a study of perception of security feelings by the inhabitants of Frýdek Místek)
Bc. Veronika Turková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Ostrava-Jih
(Elaboration of a study of perception of security feelings by the inhabitants of Ostrava-Jih)
Bc. Matěj Bodlák Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Akustická diagnostika chráničů sluchu
(Acoustic diagnostics of hearing protectors)
Ing. Nikola Kvítková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Analýza robustnosti a efektivity metod klasifikace obličeje v rámci biometrické identifikace
(Analysis of robustness and efficiency of face classification methods in biometric identification )
Ing. Jaroslav Lukaštík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Analýza vlivu dynamiky obličeje na efektivitu biometrického systému
(Analysis of the effect of facial dynamics on the effectiveness of a biometric system)
Ing. Kristýna Zimmermannová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečná lokalita - bezpečnostní projekt ochrany osob a majetku
(Safe Locality - security project to protect people and property)
Bc. Petr Kravčík Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost na sportovních a kulturních akcích
(Security at sports and cultural events)
Bc. Dariusz Konderla Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní dopady hospodářských cyklů na změnu společnosti od liberální k extrémistické
(Security Implications of Business Cycles for Changing Society from Liberal to Extremist)
Ing. Martin Plachý doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt – automatické odbavení vozidel a osob
(Security project – automatic clearance of vehicles and persons)
Bc. Kamil Šenauer Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt – situační prevence kriminality v obci
(Security project - situational crime prevention in the village)
Ing. Radim Měkýš Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při používání elektrokoloběžek a elektrokol v silničním provozu
(Safety studies of risks when using electric scooters and electric bicycles in road traffic)
Bc. Michal Hýnar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik u dětí jako účastníků silničního provozu
(Safety risk studies for children as road users)
Bc. Petr Slíva Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost osob a majetku v osobní železniční dopravě
(Safety of persons and property in passenger rail transport)
Ing. Tomáš Nezmeškal Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost silničního provozu při kamionové přepravě a možnosti jejího zneužití
(Road traffic safety during truck transport and the possibility of its misuse)
Bc. Andrea Šimková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Drogová kriminalita – návrh opatření ke snížení trestné činnosti
(Drug crime – proposal for measures to reduce criminal activity)
Bc. Adéla Sedláčková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana měkkých cílů sestřelováním obecných hrozeb
(Physical protection of soft targets by shooting down general threats)
Ing. Alena Slavíková doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Hodnocení technik analýzy pohybu z video signálů v rámci bezpečnosti
(Evaluation of motion analysis techniques from video signals in the context of security)
Ing. Václav Havlíček doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Identifikace simulantů výbušnin metodou neutronové aktivační analýzy
(Identification of explosives simulants by neutron activation analysis)
Ing. Lucie Janýšková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Kybernetická kriminalita, sociální inženýrství a jejich vliv na bezpečnost informací
(Cybercrime, social engineering and their impact on information security)
Bc. David Gábor Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Návrh biometrického systému pro klasifikaci dlaně
(Design of a biometric system for palm classification )
Bc. Denisa Gawryšová Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Návrh biometrického systému pro klasifikaci otisků prstů
(Design of a biometric system for fingerprint classification )
Ing. Anna Marková Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Penetrační test fyzických přístupů vybraného objektu
(Penetration test of physical accesses of the selected object)
Bc. Pavel Foret Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti - bezpečnost městské silniční hromadné dopravy
(Project of physical security – the safety of road public transport)
Ing. Jan Muroň Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti sportovní akce v kontextu ochrany měkkého cíle
(Physical security project of a sports event in the context of soft target protection)
Ing. Petr Staffin Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Stínění modrého světla u vybraných elektronických zařízení
(Blue light shielding for selected electronic devices)
Bc. Veronika Slezáková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Testování robusnosti biometrického systému pro rozpoznání obličeje
(Robustness testing of a biometric facial recognition system)
Bc. Darina Nevřelová Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Účinky ochranných pomůcek při stínění UV záření
(Effects of protective equipment in UV radiation shading)
Ing. Petr Saksa doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Vliv rychlosti a směru pohybu na detekční funkci PIR detektoru
(Influence of speed and direction of movement on the detection function of the PIR detector.)
Bc. Adam Kotešovec Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Litovel
(Elaboration of a study of the perception of the feelings of safety of the inhabitants of the city of Litovel)
Bc. Hana Zahradníčková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza odolnosti protiúderových štítů
(Analysis of riot shields impact resistance)
Bc. Dennis Haľko Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Analýza šíření rázových vln vybraných typů výbušnin
(Shock wave propagation analysis of selected explosives.)
Bc. Adam Rádek Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní audit fyzické bezpečnosti vybrané firmy v podmínkách krizové situace
(Security audit of physical security of a selected company in a crisis situation)
Bc. Ondřej Muroň Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní posouzení železniční stanice Studénka
(Security assessment of the Studénka railway station)
Bc. Petr Vavrečka Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Bezpečnostní prověřování zaměstnanců
(Security screening of employees)
Bc. et Bc. Martin Haváček doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při motokrosových závodech na trati „PASKOV“
(Safety risk study during motocross races on the "PASKOV" track)
Bc. Eliška Turková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při použití donucovacích prostředků
(Safety risk studies when using coercive means)
Bc. Matěj Widhalm Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Dobrovolnictví při mimořádných událostech
(Volunteering in Emergencies)
Bc. Aneta Pallová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Experimentální porovnání střelných kanálů různých typů střel ráže 9 mm Luger
(Experimental comparison of fire channels of different types of 9mm Luger caliber projectiles)
Bc. Jan Slabý Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovace technického zabezpečení vybrané základní školy
(Innovation of technical security of a selected primary school)
Bc. Stanislav Jemelka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovativní daktyloskopické postupy a technologie v praxi Policie ČR
(Innovative procedures and technologies of dactyloscopy used in the practice of the Police of the Czech Republic)
Bc. Barbora Pokludová Ing. Martin Kittel Bakalářská
IT bezpečnost / kyberterorizmus jako hrozba bezpečnosti
(IT security/cyberterrorism as a security threat)
Karolína Dlouhá Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Komparace vybraných kamer při skrytém monitoringu domácnosti
(Comparison of selected cameras in hidden home monitoring)
Bc. Jakub Dudek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Kritéria návrhu kamerového systému
(Camera system design criteria)
Bc. Kristýna Grabovská Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti vybrané firmy
(Modernization of physical security of a selected company )
Bc. Jakub Kadlec Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Motoristické závody – zvýšení bezpečnosti diváků
(Motor racing – increase spectators safety)
Bc. Zuzana Konečná Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh doplňkové balistické ochrany osob při přenosu peněz
(Proposal of additional ballistic protection of persons during money transfer)
Bc. Marcela Zunková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení velikosti rizika výbuchu plynovzdušných směsí v průmyslových objektech
(Assessment of the size of the risk of explosion of gas-air mixtures in industrial buildings.)
Bc. Jakub Hejda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Prevence drogové kriminality ve vybrané obci
(Prevention of drug crime in a selected municipality)
Bc. Lucie Damková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Prevence kriminality a zvýšení pocitů bezpečí obyvatel ve městě Třinec
(Prevention of crime and increase of feelings of security of the inhabitants in the town of Třinec)
Šimon Grochal Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Prostředky pro bezpečné uložení zbraní a střeliva.
(Devices for the safe storage of weapons and ammunition.)
Petr Zelený Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Příčiny dopravní nehodovosti vozidel Policie České republiky
(Causes of Traffic Accidents of Czech Police Vehicles)
Bc. Nikola Gřešicová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Ranivost perkusních pistolí při zákeřném útoku na měkké cíle
(Wounding of percussion pistols during an insidious attack on soft targets)
Bc. Vít Halva Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Reakce zaměstnanců na akustické signály EPS
(Employee reactions to acoustic EPS signals )
Veronika Balcarová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Situační prevence kriminality města Vítkov
(Situational prevention criminality in Vítkov town)
Bc. Klára Ligocká Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Statistické zhodnocení výroby, držení a distribuce drog ve městě Bohumín
(Statistical evaluation of drug production, possession and distribution in the city of Bohumín)
Bc. Blanka Bystroňová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Studie k ochranně měkkých cílů na shromaždištích proti útokům teroristů motorovými vozidly
(Studies on the protection of soft targets in rallies against terrorist attacks by motor vehicles)
Bc. Veronika Drabinová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Studie spolehlivosti fyzické ostrahy vybraného podniku
(Reliability study of physical security of a selected company)
Michal Kopřiva Ing. Marek Zastoupil Bakalářská
Studie využití elektrického paralyzéru jako obranného prostředku v bezpečnostní praxi
(Study of the use of an electric stun gun as a means of defense in safety practice)
Bc. Klára Tabačíková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky pronásledování a zastavování vozidel
(Technical means of chasing and stopping vehicles)
Bc. Lukáš Spáčil doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky prvosledových hlídek v rámci Policie ČR
(Technical means of first-line patrols within the Police of the CR)
Bc. Michaela Kutáčová Bakalářská
Trasologie v praxi – zajišťování srovnávacího materiálu
(Trasology in the practice - ensuring comparative material)
Bc. Alena Nováková Ing. Martin Kittel Bakalářská
Vliv stáří cyklistických přileb na jejich mechanickou odolnost
(The effect of age on the mechanical resistance of bicycle helmets)
Bc. Tomáš Gromnica Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Výběr zodolněného transportního prostředku
(Selection of a durable means of transport)
Michal Kuczaj Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití cloudových služeb pro účely fyzické bezpečnosti
(Cloud as a Service for Physical Security)
Bc. Marek Zita Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Využití ultrafialového a ionizujícího záření k ošetření potravin
(Application of ultraviolet and ionizing radiation for food treatment )
Bc. Lucie Králová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení vývoje armádních přileb a porovnání jejich balistické odolnosti
(Evaluation of the development of army helmets and comparison of their ballistic resistance)
Bc. Dominik Prachař Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Aplikace Crowd safety managementu na fotbalovém stadionu
(Crowd safety management application at a football stadium)
Bc. Lenka Poláková Ing. Michaela Pavlů Diplomová
Bezpečnostní projekt ochrany osob a majetku – bezpečná lokalita
(Security project for protection of persons and property - secure area)
Bc. Vojtěch Kubát Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní řešení kamerové detekce za využití Raspberry Pi
(Security Camera Detection Solution Using Raspberry Pi)
Bc. Michal Barbořík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie možného ohrožení Fakulty bezpečnostního inženýrství teroristickými útoky
(Security study of the possible threat to the Faculty of Security Engineering from terrorist attacks)
Bc. Robert Majkus Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Hodnocení fyzické způsobilosti u složek IZS v ČR
(Physical fitness evaluation for IZS components in the Czech Republic)
Ing. Ondřej Bienek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Modernizace situační prevence kriminality vybrané obce
(Modernization of situational crime prevention in a selected municipality)
Bc. Jan Kaleta Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh inteligentních metod pro kvantifikaci řečového signálu
(Design of intelligent methods for speech signal quantification)
Bc. Ing. Daniel Coufal doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Porovnání formální konceptuální analýzy s jinými analyticko - statistickými metodami pro bezpečnostní analýzu rizik
(Comparison of formal conceptual analysis with other analytical - statistical methods for security risk analysis)
Ing. Karolína Švarcová Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Posouzení a zhodnocení bezpečnosti říčních děl
(Assesment and evaluation of security of river works)
Bc. Petr Mališ Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Diplomová
Posouzení balistických možností náhodných předmětů u člověka pro zadržení letící střely
(Assessment of ballistic possibilities of random objects in humans for arrest of a flying missile)
Bc.Ing. Barbora Homolová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti městského úřadu
(Assessment of security risks of physical security of the City office )
Bc. Matej Janota Diplomová
Posouzení možností zneužití bezpilotních letadel typu "Drone" k páchání trestné činnosti
(Assessment of the possibility of misuse of "Drone" drones to commit criminal offenses)
Ing. Ondřej Mojžíš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Posouzení současného stavu připravenosti mladistvých v civilní obraně ke zvládání krizových situací
(Assessment of the current state of preparedness of juveniles in civil defense to manage crisis situations)
Bc. Erik Harajda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu hustoty vody na zastavení střel vystřelených z různých typů zbraní
(Assessment of the effect of water density on the stopping of missiles fired from different types of weapons)
Bc. Kamila Tkáčová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Realizace inteligentního biometrického systému pro detekci obličeje
(Implementation of an intelligent biometric system for face detection)
Ing. Michaela Chudobová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Revitalizace komplexního zabezpečení objektů firmy Alliance Laundry systems
(Revitalization of the comprehensive security of the Alliance Laundry systems building)
Bc. Sabina Kött, DiS. Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Rozpoznání osob podle dynamiky psaní na klávesnici
(User authentication through keystroke dynamics)
Bc. Miroslava Oškrobaná Ing. Vojtěch Jarkuliš Diplomová
Stanovení kapacity kovových částí zásahových obleků
(Determination of the capacity of metal parts of emergency suits)
Ing. Lenka Steinerová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Hranice
(Elaboration of a study of perception of security feelings of the inhabitants of the town of Hranice)
Bc. Denisa Šustková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Zajištění ochrany vybraného měkkého cíle proti protiprávnímu jednání
(Ensuring the protection of the selected soft target against unlawful behavior )
Ing. Jana Nesvadbová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Závislost rozptylu záření na druhu aerosolu
(Dependence of radiation dispersion on the type of aerosol)
Bc. Pavel Ježíšek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnost na křižovatkách a rozbor kritické křižovatky v regionu
(Safety at intersections and analysis of critical intersections in the region)
Michal Galmus Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie balistické odolnosti vybraných stavebních materiálů
(Safety study of ballistic resistance of selected building materials)
Bc. Karel Hujer Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie překonání cylindrické vložky vybranými technikami
(Safety study of overcoming the cylinder by selected techniques)
Bc. Daniel Uher doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Detekce chladných zbraní vyrobených metodou 3D tisku
(Detection of non shooting weapons produced by 3D printing)
Ing. Nikola Kvítková Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Experimentální ověření balistické odolnosti různých typů skel
(Experimental verification of ballistic resistance of different types of glass)
Bc. Dominika Holaňová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Expozice osob inhalabilními aerosoly při použití vybraných výrobků zábavné pyrotechniky
(Exposure of persons to inhalabile aerosols when using selected products of fireworks)
Bc. Veronika Slezáková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická a logická bezpečnost při výrobě platebních karet
(Physical and Logical Security in the Payment Card Industry)
Bc. Dominik Kunický Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Fyzická bezpečnost mateřské školy
(Physical security of nursery school)
Ing. Jan Muroň Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana staveniště bytové výstavby
(Physical security of a housing construction site)
Bc. Pavel Foret Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Chráněný převoz finančních hotovostí a jiných cenin
(Secure transport of cash and other valuable assets)
Bc. Petr Kravčík Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Identifikace a analýza hrozeb případného útoku na čističku odpadních vod
(Identification and analysis of threats of a possible attack on a wastewater treatment plant)
Ing. Radim Měkýš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovace technického zabezpečení vybraného školského zařízení
(Innovation of technical support of selected school facility)
Bc. Petr Slíva Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace technických prvků fyzické bezpečnosti vybrané firmy
(Upgrading the technical elements of the physical safety of selected companies)
Bc. Michal Hýnar Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Komplexní přehledová studie principů a aplikovatelnosti biometrických metod pro bezpečností identifikace uživatele
(Overview study of principles and applicability of biometric methods for security of user identification)
Bc. Denisa Gawryšová Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Kybernetická ochrana v retailu
(Cybersecurity in Retail)
Tomáš Vlček Ing. Vojtěch Jarkuliš Bakalářská
Metody rozpoznávání emocí v rámci biometrické identifikace
(Methods of emotion recognition in biometric identification)
Ing. Jaroslav Lukaštík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Minimální fyzická a dovednostní připravenost zaměstnance soukromé bezpečnostní služby
(Minimum skill and physical readiness of employees of private security)
Bc. Jakub Haus Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Modelování a kvantifikace efektu intoxikace alkoholem na základě termografického snímání
(Modeling the effect of alcohol intoxication through thermographic scanning)
Ing. Anna Marková Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti vybrané firmy
(Modernizing the physical security of selected company)
Bc. Darina Nevřelová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh balistické bezpečnosti nově budované střelnice na území statutárního města Karviná
(Ballistic security proposal of a newly built shooting range on the territory of the statutory town of Karviná)
Bc. Pavel Demel Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh směrnice u vysoko bezpečnostního oplocení věznic
(Proposal for a directive on high-security prison fencing)
Bc. David Gábor Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana dat v rámci ukončení pracovněprávního vztahu
(Data protection in the context of termination of employment)
Bc. David Siuda Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Penetračné testování škol
(Penetration testing of schools)
Bc. Nikol Sedlářová Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Penetrační testování fyzických přístupů
(Penetration testing of physical approaches)
Vojtěch Lazecký Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Plán postupu fyzické ostrahy zajištění bezpečnosti vybrané akce
(The procedures of physical security to ensure safety of a selected event)
Ing. Petr Staffin Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání hodnot naměřených bezkontaktními teploměry a termokamerami při zjišťování teploty lidského těla
(Comparison of values measured by non-contact thermometers and thermal imagers in determining the temperature of the human body)
Ing. Lucie Janýšková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení detekovatelnosti komerčních prostředků sebeobrany
(Assessment of the detectability of commercial means of self-defense)
Tomáš Lasák Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Posouzení velikosti rizika krádeže při zajištění jízdního kola vybranými zámky
(Assessment of the size of the risk of theft when securing the bicycle with selected locks)
Bc. David Plucnar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Prevence kriminality v souvislosti s požíváním alkoholu mladistvými
(Prevention criminality of consumption alcohol by juvenile)
Ing. Petr Saksa Ing. Miriam Kadlubcová Bakalářská
Preventivní program: prevence drogové kriminality
(Preventive program: prevention of drug crime )
Bc. Nikola Tejkalová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Řízení bezpečnosti davu
(Crowd security management)
Bc. Andrea Šimková Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení minimální hasicí koncentrace dusíku pro směs benzínu a ethanolu
(Determination of Minimum Extinguishing Concentration of Nitrogen for Gasoline and Ethanol Mixture)
Ing. Martin Plachý Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Studie bezpečného bydlení v zástavbě rodinných domů
(Study of safe living in the development of family houses)
Bc. Hana Zahradníčková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Studie odolnosti předních dveří osobního automobilu proti průniku střely ráže 9 mm Luger
(Study of the resistance of the front door of a passenger car to the penetration of a 9 mm Luger projectile)
Bc. Tomáš Cahel Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Studie potencionálního využití obranných sprejů a hodnocení jejich výkonových parametrů
(Study of the potential use of defensive sprays and evaluation of their performance parameters)
Ing. Václav Havlíček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Testování Hopplerova viskozimetru za účelem inovace měření v bezpečnostním inženýrství
(Hoppler viscometer testing for the purpose of innovation measurement in safety engineering)
Ing. Tomáš Nezmeškal Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Bakalářská
Vybrané aspekty kultury bezpečnosti se zaměřením na fyzickou bezpečnost v Jaderné elektrárně Dukovany
(Chosen aspects of safety culture focused on physical security in nuclear power plant Dukovany)
Ing. Kristýna Zimmermannová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Využití termokamery jako prevence srážky vozidla se zvěří za snížené viditelnosti
(The use of a thermal imaging to prevent a vehicle collision in reduced visibility)
Bc. Jan Plucnar doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Aplikace biometrického systému pro rozpoznání pohlaví osoby
(Application of a biometric system for gender recognition of a person)
Bc. Patrik Boháč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Aplikace metody SPR v bezpečnosti
(Application of SPR method in security)
Ing. Marek Miškay doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Bezpečností studie využití biometrie obličeje k identifikaci osob
(Safety study using facial biometrics to identify people)
Bc. Michaela Schindlerová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní scénáře pro zajištění bezpečného chodu nemocnic.
(Safety scenarios to ensure the safe running of hospitals.)
Ing. Vojtěch Mentuz Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie ohrožení vlakového nádraží Český Těšín uloženým NVS
(Safety study of the threat to the Český Těšín train station imposed by the NVS)
Bc. Ing. Alena Oborná Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při absenci reflexních prvků u cyklistů za snížené viditelnosti
(Safety study of risks in the absence of reflective elements in cyclists with reduced visibility)
Bc. Bára Pešová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost osob v blízkosti plechového kontejneru při iniciaci obsahu
(Safety of persons nearby the metal container during the content ignition)
Bc. Jiří Černecký Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Diplomová
Implementace autonomních bezpečnostních systémů na Mezinárodním letišti Václava Havla v Praze
(Implementation of autonomous security systems at Václav Havel International Airport in Prague)
Bc. Dominik Příhoda doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Monitorování plošné kontaminace na klinice nukleární medicíny
(Monitoring of surface contamination at the department for Nuclear Medicine)
Bc. Radek Morávek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Monitorování přítomnosti osob v objektu
(Monitoring the presence of people in the building)
Bc. Tomáš Olejník Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Možnosti omezení detekce nebezpečných předmětů při kontrole bezpečnostním rentgenem
(Possibilities of limiting the detection of dangerous objects during safety X-ray inspection)
Bc. Martin Němec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití termokamer pro předměty s komplikovaným povrchem
(Possibilities of using thermal cameras for objects with a complicated surface)
Ing. Veronika Klimíčková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů
(Assessment of the effectiveness of UV radiation in disinfection of the surface)
Bc. Helena Riedlová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu pandemie na zabezpečení objektů kritické infrastruktury pracovníky soukromé bezpečnostní služby
(Assessment of the impact of a pandemic on the security of critical infrastructure facilities by private security staff)
Bc. Tereza Mračková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Příprava a aplikace biočipů v bezpečnostní praxi
(Preparation and application of biochips in security practice)
Ing. Dominik Jursa doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Softwarové nástroje pro projektování dohledových videosystémů
(Software tools for designing surveillance video systems)
Bc. Lucie Mrázková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Standardizace systému technické ochrany vybraného subjektu
(Standardization of the technical security system for selected subject)
Bc. Dominik Klotzmann Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Studie připravenosti bojových jednotek aktívních záloh AČR k plnění mimořádných událostí
(A study of the readiness of combat units of the ACR active reserves to perform emergencies)
Bc. Jana Heinzová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Studie technik posuzování rizika ve fyzické bezpečnosti
(Study of risk assessment techniques in physical security)
Ing. Dominik Štaier doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Syntéza materiálu na bázi uhlíku pro balistickou ochranu
(Synthesis of carbon-based material for ballistic protection)
Ing. Pavel Czernek prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. Diplomová
Testování a simulace vlivu přídavku vodíku na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu
(Testing and simulation on effects of hydrogen addition on explosion characteristics of fossil fuel-air mixture)
Bc. Marek Štefek Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Výbuchové parametry směsi uhlovodíků a metanolu
(Explosion parameters of hydrocarbons with methanol)
Bc. Tomáš Turoň Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel proti teroristickému útoku ve vybrané lokalitě ČR
(Elaboration of a study of the perception of the feelings of security of the population against a terrorist attack in a selected locality of the Czech Republic)
Bc. Veronika Sobková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Zvýšení balistické odolnosti školních objektu proti útoku šíleného střelce
(Increasing the ballistic resistance of school objects against the attack of a mad shooter)
Bc. Ondřej Povolný Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akustický signál a jeho využití v systémech PZTS
(Acoustic signal and its use in Intruder and Hold-up Alarm Systems)
Bc. Pavel Ježíšek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Balistická odolnost pneumatik při realizaci zastavení vozidla pomocí krátké střelné zbraně
(Ballistic resistance of tires in the implementation of vehicle stopping by means of a short firearm)
Ing. Jana Nesvadbová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie měkkých cílů statutárního města Přerova
(Security study of soft targets of the Statutory City Přerov)
Bc. Michal Barbořík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při detekci výbušnin pomocí kynologické služby
(Safety study of risks in the detection of explosives using the cynological service)
Bc. Jan Sekáč Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při realizaci společného lovu zvěře
(Safety study of risks in the realizaton of driven hunts)
Bc. Aneta Pešová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení biometrických metod pro bezpečnostní identifikaci uživatele
(Evaluation of biometric methods for user security identification)
Ing. Michaela Chudobová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení softwarových nástrojů biometrické identifikace snímků oka
(Evaluation of software tools for biometric identification of eye images)
Bc. Jakub Smija doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení vlivu teploty střelného prachu na rychlost a přesnost střel u krátkých zbraní
(Evaluation of the effect of gunpowder temperature on the speed and accuracy of shots in short weapons)
Bc. Robert Majkus Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovace fyzické bezpečnosti domova pro osoby se zdravotním postižením
(Innovation of physical security of home for people with disabilities)
Bc. Vojtěch Kubát Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace fyzické bezpečnosti vybrané základní školy
(Innovation of physical security of the selected primary school)
Bc. Jan Kaleta Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace systému prevence kriminality na vybraném území
(Inovation of the Crime Prevention System in Selected Urban Area)
Bc. Dariusz Konderla Bakalářská
Inovativní návrh fyzické bezpečnosti vybraného objektu sportovního zařízení
(Innovative physical security proposal of selected sport's facility object)
Bc. Ing. Daniel Coufal Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení komplexu vybrané firmy
(Innovative design of technical security of chose company)
Bc. Jakub Šindler Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Komplexní návrh zabezpečení balkonů a lodžií panelových domů
(Comprehensive design of security of balconies and loggias of prefabricated houses)
Ing. Lenka Steinerová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Komplexní návrh zabezpečení kostelů v Třinci
(Complex design of security of churches in Třinec)
Bc. René Raszka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti vybrané firmy
(Physical security modernization of the selected company)
Bc. Kamil Šenauer Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti vybraného domu služeb
(Modernization of the physical security of selected service trades house)
Ing. Ondřej Mojžíš Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zabezpečení perimetrické ochrany letiště fyzickou ostrahou
(Possibilities of security perimeter protection of the airport by physical security)
Ing. Ondřej Bienek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany MaR stanic
(Design of innovative physical protection of MaR stations)
Bc. Lenka Poláková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh realizace kamerového systému pro obec Dobrá
(Design of camera system implementation for the municipality of Dobrá)
Bc. Petr Mališ Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Návrh zabezpečení fyzické ochrany zdravotnických zařízení typu poliklinika
(Design of physical protection of health facilities of the health center type)
Ing. Karolína Švarcová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení balistické bezpečnosti střelnice Zvoleněves a možnosti jejího rozšíření
(Assessment of ballistic safety of Zvoleneves shooting range and possibilities of its extension)
Filip Holakovský Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti mateřské školy Lešná
(Physical security risk assessment of the nursery school Lešná)
Bc. Pavel Janyška Bakalářská
Posouzení možného narušení vojenských objektů bezpilotními prostředky a návrhy protiopatření
(Assessment of military objects breach by unmanned aerial vehicles and countermeasure propositions)
Bc. Michaela Tichá Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Posouzení zajištění radiační ochrany pracovníků radiofarmaceutické sekce
(Sssessment of radiation protection of radiopharmaceutical workers)
Bc. Eliška Chovančáková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Rizikové situace spojené s detekční kontrolou zavazadel na letišti a možnosti jejich prevence
(Risk situations connected with screening of baggage at the airport and possibilities of their prevention)
Bc. Denisa Kyšová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Stanovení rychlosti a vzdálenosti dopadu fragmentů při výbuchu
(Determination of velocity and distance of impact of fragments upon explosion)
Bc. Petr Konečný Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Studie metod bezpečnostní identifikace obličeje z obrazového záznamu
(Study of Face Identification Security Methods from Image Recording)
Bc. Jan Rajsigl doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení silničních motorových vozidel prostředky technické ochrany
(Road Motor Vehicle Security by Means of Technical Protection)
Jana Stonawská Bakalářská
Zhodnocení a porovnání balistické odolnosti vybraných typů ochranných přileb
(Evaluation and comparison of ballistic resistance of selected types of protective helmets)
Bc.Ing. Barbora Homolová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení a porovnání balistické odolnosti vybraných typů ochranných vest
(Evaluation and comparison of ballistic resistance of selected types of protective vests)
Bc. Kamila Tkáčová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení účinnosti kamerového bezpečnostního systému v obci Šútovo
(Increase in Efficiency of Camera System of the Village of Šútovo)
Bc. Matej Janota Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Železniční přejezdy a možnosti zvýšení úrovně jejich zabezpečení
(Railway crossings and possibilities to increase of their security level)
Bc. Adam Kotešovec Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. Bakalářská
Aplikace video analýzy ve fyzické bezpečnosti fotovoltaické elektrárny
(Application of video analysis in physical security of photovoltaic power plant)
Ing. Milan Tkáč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Automatizace procesu odvozu majetku z areálu Liberty Ostrava
(Automation of property transport process from the area of Liberty Ostrava)
Bc. Jakub Kaván doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie výchovy žáků základních škol v oblasti sebeochrany při napadení školy
(Security Study of Education of Basic School Pupils in the Area of Self-Defense Against a School Attack)
Ing. Martin Krhovják Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Experimentální vývoj alternativní střely pro pistole pomocí 3D tisku
(Experimental development of alternative missiles for pistols using 3D printing)
Ing. Radana Šmalcová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Expozice pracovníků soukromé bezpečnostní služby aerosoly v rámci pochůzkové a kontrolní činnosti výrobního procesu
(Exposure of private security personnel to aerosols as part of the erection and inspection activities of the manufacturing process)
Bc. Lenka Trombíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel u vybraných zbraní
(Assessment of the wrecking potential of small-bore missiles at selected weapons)
Bc. Ondřej Dvořák Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Hodnocení účinnosti neletálního střeliva do krátkých střelných zbraní
(Evaluation of the effectiveness of non-lethal ammunition in short firearms)
Bc. Martina Havlíčková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Identifikace látek metodou neutronové aktivační analýzy
(Identification of substances by neutron activation analysis)
Ing. Markéta Trusinová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Identifikace mechanoskopických stop pomocí komparačního makroskopu
(Identification of mechanoscopic traces by comparative macroscope)
Bc. Jan Raška doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Identifikace toxických látek chromatografickými metodami
(Identification of toxic substances by chromatographic methods)
Ing. Karolína Coufalová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Interakce vodní mlhy s plastovými materiály při jejich tepelné degradaci
(Interaction of water mist with plastic materials during their thermal degradation)
Ing. Stanislava Nedvědická Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Diplomová
Komparace využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob
(Comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people)
Bc. Michaela Štefková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Minimalizace situačních kriminogenních podmínek ve městě Bohumín
(Minimizing Situational Criminogenic Conditions in Bohumin Town)
Ing. Justyna Sandra Wojwoda doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečnostního informačního systému pro podnikatelskou činnost
(Proposal of a security information system for business activities)
Ing. Kateřina Kubrická prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Návrh ochrany měkkého cíle – obchodního centra
(Protection proposal of the soft target - the shopping center)
Bc. Zuzana Pavlíčková Diplomová
Návrh standardu fyzické ochrany pro vodárenské objekty se zaměřením na prvky kritické infrastruktury
(Design of physical protection standard for water supply facilities focusing on critical infrastructure elements)
Bc. Ján Gajdičiar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Návrh Standardu fyzické ochrany vysokorychlostních železničních tratí
(Draft of Standard for the physical protectionof high-speed railway lines)
Ing. Michaela Pavlů Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Netolismus, nové formy virtuálních závislostí u dětí
(Netolism, new forms of virtual addiction in children)
Bc. Lubomír Nytra prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Nové formy kybernetické kriminality
(New forms of cybercrime)
Bc. Jindřich Lobo Hes prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Porovnání charakteristik vybraných součástí oděvů používaných u složek IZS
(Comparison of selected parts clothing characteristics used within the integrated rescue system)
Bc. Michaela Ondrová Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti objektu soukromé firmy
(Project physical protection of the private company object)
Bc. Jakub Dundálek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany stavební firmy
(Physical security project of construction company)
Bc. Jakub Gaier Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Diplomová
Revitalizace kamerového systému v katastru města Orlová
(Revitalization of the camera system in the cadastral area of Orlová)
Bc. Martin Slabý Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Stanovení parametrů rázových vln vybraných výbušnin
(Determination of shock waves parameters of chosen explosives)
Bc. Mikuláš Jakša Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Studie možností rušení monitoringu a sledování vozidel pomocí GPS
(Study of possibilities of jamming vehicles monitoring and tracking by GPS)
Bc. Peter Marčiš doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Vliv vlnové délky světla na jeho rozptyl
(Influence of light wavelength on its scattering)
Bc. Eva Petrželová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Využití rozšířené reality pro zvýšení efektivity výcviku strážní služby
(The use of Augmented Reality to increase the effectiveness of security guard training)
Bc. Vojtěch Pavel doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečnosti obyvatel města zřízením městské policie
(Ensuring the safety of the city's population through the establishment of municipal police)
Ing. Marek Zastoupil Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Zjištění možností zneužití 3D tisku k nelegální výrobě krátké střelné zbraně
(Detection of 3D printing misuse for illegal production of short firearms)
Bc. Anna Boráková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza bezpečnostních rizik při výcviku armádních záloh a revitalizace jejich vybavení
(Analysis of security risks in the training of army backups and revitalization of their equipment)
Bc. Jana Heinzová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza potřebného vybavení prvosledové hlídky PČR
(Analysis of the necessary equipment of the first-line patrol of the Police)
Bc. Veronika Sobková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza potřebného vybavení příslušníka vězeňské služby vztažená k zabezpečení vytipovaných mimořádných událostí
(Analysis of the necessary equipment of a prison service officer related to the security of the selected extraordinary events)
Petr Šorm Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu základní školy
(Analysis of technical security of physical protection of elementary school building)
Bc. Bára Pešová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie mechanické odolnosti vybraných visacích zámků
(Safety studies of mechanical resistance of selected padlocks)
Bc. Ing. Alena Oborná Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při lukostřelbě a balistická účinnost jejich střel
(Safety studies on archery risks and ballistic effectiveness of their missiles)
Bc. Erik Harajda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při těžbě kamene pomocí trhavin
(Safety risk study on stone extraction using explosives)
Bc. Denisa Šustková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Detektivní osobní ochrana klienta
(Detective personal security of the client)
Bc. Dominik Klotzmann Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Dohledový videosystém jako součást prevence kriminality ve vybrané obci
(VSS as a part of crime prevention in selected village)
Bc. Ondřej Povolný Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
(Materials emissivity depending on wavelength of radiation)
Ing. Dominik Jursa doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Identifikace radionuklidových zdrojů po odstínění stavebními hmotami
(Identification of radionuclide sources after shielding with building materials)
Ing. Marek Miškay doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Inovace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě
(Innovation the system of situational crime prevention in selected area)
Bc. Jakub Tisovský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(Innovative technical security proposal for a private business object)
Bc. Šimon Dostál Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh zabezpečení objektu vybrané základní školy
(Innovative draft support of the selected building of primary school)
Bc. Patrik Boháč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Inovativní řešení ochrany obyvatel města z pohledu městské policie
(Innovative solutions to protect city residents from the point of view of the city police)
Bc. Michaela Schindlerová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inteligentní kamerové systémy a jejich využití při ochraně objektů
(Intelligent camera systems and their use in protecting objects)
Bc. Lucie Mrázková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Komplexní systém fyzické bezpečnosti vybraného objektu zdravotnického zařízení
(Comprehensive physical security system of a selected medical facility)
Ing. Dominik Štaier Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Bakalářská
Komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pekárny
(Complex physical security protection in a bakery object)
Bc. Jiří Černecký Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu
(A comprehensive physical security protection of the tire service)
Bc. Martin Němec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Multisenzorový detektor pro bezpečnostní aplikace
(Multi Sensor detector for security applications)
Ing. Vojtěch Mentuz Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Návrh technického zabezpečení řadového rodinného domu
(Proposal of technical security of terraced family houses)
Barbora Sušinová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Projekt fyzické ochrany sportovní haly
(Project physical protection of the sports hall)
Matěj Graca doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Příčiny dopravní nehodovosti vozidel HZS ČR při jízdě k zásahu
(Causes of Traffic Accidents of Vehicles of the Fire Brigade of the Czech Republic in the course of the intervention)
Bc. Jan Pupík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Radiační ochrana personálu zubní ordinace
(Radiation protection of dental surgery personnel)
Ing. Veronika Klimíčková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace komplexního zabezpečení objektu firmy ČEZ Korporátní služby s.r.o.
(Revitalization of the complex security of the company ČEZ Corporate Services s.r.o.)
Bc. Tereza Mračková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Těsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi
(Sealing of perforations by fire dividing structures)
Bc. Marek Štefek doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Vybraná rizika elektrických zařízení NN z hlediska bezpečnosti osob a majetku
(Selected risks of low-voltage electrical equipment for safety of persons and property)
Bc. Tomáš Turoň prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Základnová stanice pro bezpečnostní aplikace
(Base station for security aplication)
Bc. Tomáš Olejník Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Změna teploty materiálů v závislosti na jeho vlastnostech a zdroji záření
(Changes in temperature of materials depending on their properties and sources of radiation)
Bc. Helena Riedlová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Analýza dostupnosti surovin pro výrobu improvizovaných výbušnin
(Analysis of the availability of raw materials for the production of improvised explosives)
Bc. Ing. Marek Lhoťan Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Aplikace rozšířené a virtuální reality v bezpečnostním průmyslu
(The Application of Augmented and Virtual Reality in Security Industry)
Ing. Vojtěch Jarkuliš doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie mechanické odolnosti vybraných materiálů proti útoku nožem
(Safety study of mechanical resistance of selected materials against knife attack)
Bc. Tomáš Walach Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Fyzická bezpečnost vybraného objektu strojírenské firmy
(Physical security of a selected object of engineering company)
Ing. Zdeněk Hájek, DiS. Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu firmy pro výrobu speciálních vozidel
(Innovative design of the technical security of a company building for the production of special vehicles)
Bc. Stanislav Dobiáš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh zabezpečení vybrané základní školy
(Innovative proposal to secure a selected elementary school)
Bc. Antonín Dostál Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Kyberstalking jako nová forma rizikového chování na internetu.
(Cyberstalking as a new form of risky behavior on the Internet.)
Bc. Eliška Janíčková prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Kynologie a možnosti jejího efektivního využití v bezpečnostní praxi
(Cynology and its possibilities for effective use in security practice)
Bc. et Bc. Veronika Kohutová Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Minimalizace situačních kriminogenních podmínek v městské lokalitě statutárního města Přerova
(Minimizing Situational Criminogenic Conditions in Prerov Town)
Bc. Daniel Kostiha doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Ohrožení měkkého cíle hrozbou teroristického útoku
(Threatening the soft target with the threat of a terrorist attack)
Ing. Adam Stachovský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy A. Hrdličky
(Physical security risk assessment of the elementary school A. Hrdličky)
Bc. Petr Dvořák Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy Bulharská
(Appreciation safety risks physical safeness primary school Bulharská)
Bc. Petr Mik Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy Dětská
(Physical security risk assessment of the elementary school Dětská)
Bc. Ing. Petr Földeš Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy gen. Z. Škarvady
(Appreciation safety risks physical safeness primary school gen. Z. Škarvady)
Bc. Ján Vrabec Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy I. Sekaniny
(Physical security risk assessment of the elementary school I. Sekaniny)
Bc. Martin Bortel Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy J. Šoupala
(Appreciation safety risks physical safeness primary school J. Šoupala)
Ing. Petra Kovářová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy J. Valčíka
(Appreciation safety risks physical safeness primary school J. Valčíka)
Bc. Daniel Šimíček Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy K. Pokorného
(Physical security risk assessment of the elementary school K. Pokorného)
Ing. Zuzana Plachá Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy Komenského
(Physical security risk assessment of the elementary school Komenského)
Bc. Tereza Holášková Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy L. Štúra
(Physical security risk assessment of the elementary school L. Štúra)
Ing. Michal Naleraj Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy Porubská
(Appreciation safety risks physical safeness primary school Porubská)
Bc. Karel Velčovský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy Ukrajinská
(Appreciation safety risks physical safeness primary school Ukrajinská)
Bc. Melánie Koloničná Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Prevence a ochrana měkkých cílů proti terorismu.
(Prevention and protection of soft targets against terrorism.)
Bc. Ing. Robin Dvořáček prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Výhledová studie zřízení bezpečnostních kontrol na vlakových nádražích v ČR
(Prospective study on the establishment of security controls at railway stations in the Czech Republic)
Bc. Lukáš Janáč Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Využití virtuální reality v bezpečnostních oborech
(The Usage of Virtual Reality in Security)
Bc. Jiří Doležal doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Zjišťování parametrů rázových vln indukovaných vybranými typy výbušnin
(Detection of shock wave parameters induced by selected types of explosives)
Bc. Jakub Stříbný Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza bezpečnostních rizik při hokejových zápasech na zimním stadionu v Českém Těšíně
(Analysis of security risks during hockey matches at the winter stadium in Český Těšín)
Bc. Lubomír Nytra Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza teplotních změn při odpalování zábavní pyrotechniky
(Analysis of temperature changes during launching fireworks)
Bc. Ludvík Mejzlík doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Analýza účinků výbuchů uloženého NVS v prostorách vlakového nádraží Jihlava
(Analysis of the effects of explosions stored by IED in the premises of Jihlava railway station)
Ing. Stanislava Nedvědická Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza velikosti akustických rázů při výstřelu z ručních zbraní různých ráží
(Analysis of the magnitude of acoustic shocks in the shooting of small arms of various caliber)
Bc. Jiří Kostřica Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza vlivu použitého typu střeliva na ranivý účinek airsoftové zbraně
(Analysis of the effect of the type of ammunition used on the injurious effect of the airsoft weapon)
Bc. Tomáš Stepanov Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza vlivu použitého typu střeliva na ranivý účinek plynové zbraně
(Analysis of the influence of the type of ammunition at Wounded effect gas guns)
Ing. Radana Šmalcová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza vlivu střeliva na zařazení plynové zbraně do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb.
(Analysis of the Impact of ammunition to include gas weapons into categories according to the Act no. 119/2002 Coll.)
Bc. Ondřej Dvořák Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza zneužití komponentů zábavní pyrotechniky k protiprávním činům
(Analysis of components misuse of fireworks for illegal acts)
Bc. Jakub Dundálek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Balistická odolnost materiálů za extrémních teplot
(Ballistic resistance of materials under extreme conditions)
Bc. Michaela Ondrová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Balistické zkoumání střeliva pomocí komparačního makroskopu
(Ballistic exploring of ammunition by the comparative microscope)
Bc. Jan Raška doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní rizika přepravy a doprovodu diváků na sportovní utkání po železnici
(Security risks of transport and accompaniment of fans to the sports match by a train)
Ing. Michaela Pavlů Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Expozice strážníků inhalabilními aerosoly při dohledu nad bezpečnosti chodců
(Exposure of the city police to inhalable aerosols in the control of pedestrian safety)
Bc. Lenka Trombíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Chráněný převoz finančních hotovostí a jiných cenin
(Secure transportation services to move cash and other valuable assets)
Bc. Martina Havlíčková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovace technických prvků fyzické bezpečnosti vybrané školy
(Innovation of technical elements of physical security of school)
Bc. Dominik Příhoda Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh fyzické bezpečnosti objektu firmy Bernold
(Innovative physical security design of Bernold's facility)
Bc. Mikuláš Jakša Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení rodinného domu
(Innovative design of a family house technical security)
Bc. Radek Novák Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Komplexní systém fyzické bezpečnosti skladovacích prostor vybraného obchodního domu
(Comprehensive physical security system of storage space of selected department store)
Bc. Patrik Chrobok Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti objektu Izolprotan
(Modernizing the physical security of Izolprotan)
Bc. Vojtěch Pavel Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti základní školy
(Modernizing physical safeness primary school)
Bc. David Venigr Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Možné scénáře násilí páchané na osamělých osobách
(Possible scenarios of violence against lone individuals)
Bc. Jakub Kaván Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Možnosti ohrožení osob a majetku sportovními létajícími zařízeními v případě letecké nehody
(Possibilities of person and property endanger in the case of air accident of sports flying facility)
Ing. Karolína Coufalová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Pokročilé funkce kamer a kamerových systémů při realizaci zabezpečení veřejných prostor.
(Advanced functions of cameras and CCTV systems to provide security for public spaces.)
Bc. Ján Gajdičiar Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Provozování soukromé detektivní činnosti ve vybraném regionu
(Operation of private detective activities in the selected region)
Ing. Pavel Czernek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Průraznost munice u balisticky odolných materiálů
(Penetrability of ammunition for ballistically resistant materials)
Bc. Eva Petrželová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem
(Radiation protection of workers handling contaminated waste)
Bc. Michaela Štefková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace fyzické ochrany objektu zimního stadionu ve městě Bohumín
(Revitalization of the physical protection of the winter stadium building in Bohumín)
Ing. Justyna Sandra Wojwoda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace kamerového systému města Vysoké Mýto
(Revitalization of the camera system of the town of Vysoké Mýto)
Ing. Marek Zastoupil Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Stanovení průběhu zahřívání zdroje mobilního zařízení při dlouhodobém provozu
(Determination of the warming up of the mobile device source during long-term operation)
Bc. Radek Morávek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Využití prvků detekce plynů v technické praxi
(Use of gas detection elements in technical practice)
Bc. Anna Boráková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy bezpečnostní politiky Československa a České republiky od roku 1991
(Developments of security policy of Czechoslovakia and the Czech republic since 1991)
Bc. Marcel Hudeček doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení sportovního areálu v Třinci prostředky technické ochrany objektů
(Security sports complex in Trinec means of technical protection of objects)
Bc. Daniel Ručka Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zajištění fyzické bezpečnosti koní při pořádání parkurového závodu
(Ensuring the physical safety of horses in organizing show jumping competitions)
Ing. Kateřina Kubrická Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Zajištění radiační ochrany radiačních pracovníků
(Radiation protection of radiological staff )
Ing. Markéta Trusinová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik při fotbalových zápasech na městském stadionu v Ostravě
(Analysis of security risks during football matches at the Ostrava stadium)
Bc. Tomáš Stuchlík Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany areálu stanice HZS Brno
(Analysis of comprehensive security station complex physical protection FRS Brno)
Ing. Marta Jurková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza současného vybavení policisty obvodního oddělení vztažená k zabezpečení vytipovaných mimořádných událostí
(Analysis of the current equipment precinct policeman related to the security of selected incidents)
Bc. Jiří Večerek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Balistická odolnost skel
(Ballistic resistance of glass)
Ing. Miriam Kadlubcová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt využití dohledového video systému ve vybrané obci
(Security project uses video surveillance system in the selected village)
Bc. Hana Ševčíková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie balistické odolnosti vybraných visacích zámků
(Safety studies ballistic resistance of selected padlocks)
Bc. Eva Krylová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava
(The Security Study of the Jozef Sochulák Autodoprava Company Object)
Bc. David Zezulka Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie vybraných propagandistických médií na sociální síti
(Security study of selected propaganda media on the social network)
Bc. Petr Vohnický doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie využití tísňových SOS tlačítek u seniorů a osob se zdravotním postižením
(Safety studies of using SOS emergency buttons by elderly and disabled people)
Bc. Tereza Oblouková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost železniční osobní přepravy ve Východočeském regionu
(Security of rail passenger transport in the East Bohemian Region)
Bc. Jiří Kobrč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Detektivní osobní ochrana v průmyslu komerční bezpečnosti
(Detective personal protection in commercial security industry)
Bc. Ondřej Pospíšil Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Fyzická bezpečnost objektů zajišťovaná regionálními jednotkami aktivních záloh Armády ČR
(Physical security of buildings provided by regional units of active advance of the Army of the Czech Republic)
Bc. Filip Kubicz doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Fyzická bezpečnost vybraného podniku a metodika výběru realizující soukromé bezpečnostní služby
(Physical security of the selected business and selection methodology of private security services)
Bc. Lukáš Tomášek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Fyzická bezpečnost vybrané pobočky České pošty
(Physical security of a selected branch of the Czech Post Office)
Ing. Pavla Tkáčová Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Hašení požáru vybraných typů hořlavých kapalin vodní mlhou
(Extinguishing of selected flammable liquid fires by water mist)
Ing. Daniel Ondrušík Ing. Adam Thomitzek, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh systému prevence kriminality na vybraném území
(Innovative proposal of the crime prevention system in selected urban area)
Bc. Lucie Konvičková Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Kategorizace bezpečnostních opatření technického zabezpečení železniční stanice
(Classification system of protective measure for the railway stations)
Bc. Daniela Goldmannová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Komplexní zabezpečení areálů při konání kulturní akce – „Výročí obce“
(Complex provision of facilities for cultural events - "Anniversary of the village")
Bc. Lukáš Svoboda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Minimalizace situačních kriminogenních podmínek v městské lokalitě města Nový Jičín
(Minimization of situational criminogenic conditions in the urban area of Nový Jičín)
Bc. Daniel Širocký doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Odezva organismu policisty při zásahu v pyrotechnickém obleku SRS-5
(Response of a policeman in an SRS-5 pyrotechnic suit)
Bc. Ondřej Lipus Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Ochrana informací před jejich únikem vlivem kompromitujícího vyzařování
(Protection of information from leakage due to compromising emissions)
Bc. Petr Balogh Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení možnosti zřízení obecní policie ve vybrané obci
(Assessment of Options for the Establishment of Municipal Police in a Selected Municipality)
Ing.Bc. Martin Lazar Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti mezinárodního atletického mítinku
(Project physical safeness international athletic meeting)
Bc. Jakub Demel Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti vybraných objektů soukromé firmy
(Project of physical security of new objects of a private company)
Bc. Hana Schindlerová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany sportovní haly
(Project physical protection of the sports hall)
Bc. Tereza Motyčáková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Studie odolnosti osobního automobilu vůči vybraným střelným zbraním
(Study of the resistance of a passenger car to selected firearms)
Bc. Ondřej Musil Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Vliv stínění na identifikaci radionuklidů vybranými detektory ionizujícího záření
(Effect of shielding on the identification of radionuclides by selected detectors)
Bc. Dana Diviaková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza zabezpečovacích systémů proti odcizení jízdních kol
(Analysis of security systems for protecting bicycles from theft)
Bc. Ing. Robin Dvořáček doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Analýza zneužití 3D tiskárny k výrobě krátké střelné zbraně
(Analysis of 3D printers abuse for manufacturing short firearms)
Bc. Anthony Benedikt Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečná firma
(Safe company)
Bc. Martin Bortel Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní parametry vybraných prvků lezecké techniky
(Safety parameters of selected elements climber devices)
Bc. Dominik Folwarczny Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie balistické odolnosti stavebních materiálů
(Safety studies ballistic resistance of building materials)
Bc. Tomáš Walach Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při provedení varovného výstřelu ze služební zbraně
(Safety studies of risks in the implementation of a warning shot from police weapons)
Bc. Jakub Stříbný Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost železničních přejezdů
(Safety of railway crossings)
Bc. Jakub Gaier Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Dohledové videosystémy jako součást prevence kriminality ve vybrané obci
(VSS as a part of crime prevention in selected village)
Bc. Petr Mik Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Dokumentace ochrany před výbuchem firmy Miroslav Drábek - pila
(Documentation of explosion protection of the company Miroslav Drabek - Saw)
Klára Drábková Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Fyzická bezpečnost skladu stavebního materiálu a jeho přilehlých prostor
(Physical protection in warehouse of building materials and its adjacent area)
Bc. Daniel Šimíček Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana před napadením objektů bezpilotními letadly
(Physical protection of objects against attacks by unmanned aerial vehicles)
Ing. Vojtěch Jarkuliš Ing. Marek Hütter Bakalářská
Fyzická ochrana vzdělávacího zařízení pro žáky s postižením
(Physical Protection of Education Institute for Pupils with Disabilities)
Bc. Ing. Petr Földeš Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Bakalářská
Identifikace zdrojů ionizujícího záření zásahovým radiometrem
(Radiometric identification of sources of ionizing radiation)
Bc. Radek Bodlák doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Kriminalita v době blackoutu
(Criminality during blackout)
Bc. Zbyněk Řezníček Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Bakalářská
Městský kamerový dohlížecí systém v systému prevence kriminality obecní policie
(Urban surveillance system in crime prevention system of Municipal police)
Bc. Ján Vrabec Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické bezpečnosti firmy MGL
(Modernization of physical protection of the company MGL)
Bc. et Bc. Veronika Kohutová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany požární stanice kategorie velikosti P1
(Modernizing of physical protection firehouse caregory sizes P1)
Bc. Antonín Dostál Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany vybrané prodejny se smíšeným zbožím
(Modernizing the physical protection choice mixed goods stores)
Bc. Petra Jurczková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Možnosti detekce nástražných výbušných systémů
(The possibilities of detection of improvised explosive devices)
Bc. Karel Velčovský doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky
(Proposal of the use of unmanned aerial systems (UAS) at the Customs Administration of the Czech Republic)
Bc. Alexandr Benda Ing. Marek Hütter Bakalářská
Návrh technických bezpečnostních opatření k zajištění fyzické bezpečnosti vybrané základní školy
(Proposal of technical security measures to ensure the security of the selected primary school)
Bc. Přemysl Šíp Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Plán fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti rockového festivalu
(Security project to ensure safe on the Rock concert)
Filip Freinek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Použití vybraných prostředků při nočním lovu za účelem zvýšení bezpečnosti střelby
(The use of selected means for the night hunt for the purpose of increase the safety of shooters)
Václav Stupka doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Situační prevence kriminality ochrany seniorů
(Situation prevention criminality wardships fathers)
Bc. Jakub Kunčický Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Sociálně patologické jevy se zaměřením na drogy v oblasti Třince
(Socially pathological phenomena are focusing on drugs in Trinec)
Štěpán Kozák Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické systémy přivolání pomoci pro seniory
(Technical systems calling for help for seniors)
Ing. Petra Kovářová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení velkoskladu
(Technical security of the warehouse)
Ing. Michal Naleraj Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení velkoskladu s administrativní budovou
(Technical security of the warehouse with administrative building.)
Bc. Ondřej Tobiáš Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení zámečnické dílny
(Technical security locksmith)
Bc. Ondřej Lexa Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení objektu Armády ČR k uskladnění muničních elementů
(Security object to the Czech army ammunition storage elements)
Bc. et Bc. Karin Matějová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zajišťování a vyhodnocování daktyloskopických stop a kontrolních otisků
(Obtaining and evaluating fingerprint traces and imprints of control)
Bc. Veronika Jiříčková doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení rizika výbuchu v textilním provozu
(Evaluation of the risk of explosion in the textile operation)
Bc. Petr Dvořák Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení bezpečnosti obce s využitím sdělovacích prostředků
(Increased safety of the municipality using the media)
Ing. Zdeněk Hájek, DiS. Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích s omezeným výhledem
(Improving safety of road users on roads with a restricted view)
Bc. Melánie Koloničná Ing. Jakub Žabenský Bakalářská
Zvýšení kvality poskytovaných služeb soukromé bezpečnostní služby formou zavedení interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2012
(Increasing the quality of services that private security services by introducing internal audit according to DIN EN ISO 19011: 2012)
Ing. Zuzana Plachá Bakalářská
Analýza možností překonání bezpečnostních detekčních rámů na vybrané prodejně
(Analysis of options to overcome security detection gates in the selected shop)
Bc. Dominika Tkáčová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza účinků výbuchů NVS v prostorách vlakového nádraží Ostrava-Svinov
(Analysis of the effects of explosions on the premises IED station Ostrava-Svinov)
Bc. Martin Nedavaška Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost a ochrana před výbuchem u výroby briket ze sena
(Security and explosion protection with the production of briquettes of hay)
Bc. Barbora Štěpánová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní audit fyzické ochrany potravinářské firmy
(Security audit of physical protection of food company)
Bc. Milan Oral doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt využití dohledového videosystému v obci Palkovice
(Security Project: Utilization of Surveillance VSS in Palkovice)
Bc. Tomáš Mičulka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie balistické odolnosti vybraných materiálů
(Safety studies ballistic resistance of selected materials)
Ing. Roman Panáček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie mechanické odolnosti vybraných visacích zámků
(Safety studies of mechanical resistance of selected padlocks)
Ing. Radomír Honč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie objektu rozvodny elektrické energie
(The Security Study of Electric Power Substation Object)
Bc. Jan Hloch Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie ohrožení budovy letiště uloženým NVS
(Safety studies endangering airport building mounted IED)
Bc. Tomáš Hanták Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie reálného využití bezpilotních letadel typu "Drone"
(Security studies of the real use of unmanned aircraft type "Drone")
Bc. Petr Dufka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při akcích pořádaných v objektu zimního stadionu
(Safety studies of risks in events held in the building of winter stadium)
Bc. Petr Štika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu
(Safety studies the risks of using reflectors road users)
Bc. Tomáš Žlebek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik příslušníků "Zdravotnické záchranné služby" při výkonu povolání
(Safety studies risk members 'Emergency Medical Services' professional)
Bc. Petr Špůrek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při uložení NVS v osobní vlakové přepravě
(Safety assessments are in store IED in passenger rail transportation)
Bc. Tereza Ullmannová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie výkonu fyzické ostrahy na ochranu objektu
(Security studies the performance impact of security guards to protect the object)
Bc. Radim Faldyna doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie zneužití mísícího a nabíjecího vozu jako velkoobjemové teroristické nálože
(Safety studies of abuse mixing and charging vehicle as a large-scale terrorist charges)
Bc. Marek Hönig Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost při autostopu - prevence a řešení krizových situací
(Hitchhiking Security - Prevention and Repression Techniques)
Bc. Ivo Valenta doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Biometrické systémy v bezpečnostně komerční praxi
(Biometric systems in commercial security practice )
Ing. Tomáš Slaný Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Detekce rizik v oblasti bezpečnostních systémů
(Detection of risks in security systems)
Bc. Jiří Vilhem Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Diagnostika poruch tunelových staveb
(Fault diagnosis tunnel construction)
Bc. Ondřej Šolar Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Diplomová
Identifikace alkoholem intoxikovaných osob pomocí tepelného snímání
(Identification alcohol-intoxicated persons using thermal imagery)
Bc. Tomáš Kantor doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Inovace balistické linky vzhledem k efektivnímu zachycení střel
(Innovation ballistic line due effective catching shots)
Bc. Michal Kaplík Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh komplexního zabezpečení areálu kovozpracující firmy
(The innovative design of comprehensive security grounds metalworking companies)
Bc. Viktor Kudrna Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní zabezpečení areálu při konání kulturních akcí
(Innovative security at the complex cultural events)
Ing. Jiří Hlaváč Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní zpracování plánů fyzické ochrany
(Innovative treatment plans for physical security)
Bc. Vendula Hanusová Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Diplomová
Management fyzické ochrany osob s virulentní nákazou a následnou izolací
(Physical protection of persons with virulent infection and subsequent isolation)
Bc. Lukáš Crha doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané lokality
(Modernizing the system of situational crime prevention selected area)
Bc. Rostislav Martynek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití biometrických metod při zajištění bezpečnosti hokejového zápasu
(Possibilities of using biometric methods in ensuring the safety of the hockey game)
Bc. David Čtvrtníček Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh fyzické ochrany vybraného výrobního objektu
(The physical protection of selected production object)
Bc. Kateřina Umlaufová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Nové formy viktimizace, prevence a možnosti pomoci obětem trestných činů
(New forms of victimization, prevention and assistance to victims)
Bc. Jan Pánek prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Ochranné bezpečnostní technologie pro bezpečnost cyklistů v silniční dopravě
(Protective safety technologies for the safety of cyclists in road transportation )
Bc. Martin Pajgr Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Opatření pro detekci a zamezení pokračování působení bezpilotního prostředku (dron) v areálu chráněného objektu
(Procuration to detect and prevent the continuation of the action UAV (drone) in the area protected object)
Bc. Karel Mitrenga Ing. Libor Hadáček Diplomová
Operativní použití radiolokačních senzorů pro ochranu osob a prostoru
(Operational use of radar sensors for personal protection and area)
Bc. Ondřej Los doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Plán postupu fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti vybrané kulturní akce
(Plan of physical security for ensure the safety of selected cultural events)
Ing. Michal Doležal Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik problémového fotbalového utkání
(Appreciation safety risks troubleshooting football competition)
Mgr. Michal Svoboda Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti střední školy
(Physical protection project of the high school)
Bc. Zdeněk Koperdák Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické bezpečnosti vybraného rekreačního střediska
(Project physical protection of selected recreation center)
Bc. Lukáš Chládek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií
(Radiological protection of the department with a positron emission tomograph)
Bc. Vendula Mandlová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Revize bezpečnostního projektu vybrané firmy
(Revision The Security Project of The Selected Company)
Bc. Ivana Sedláková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Revize fyzické ochrany vybraného gumárenského provozu
(Revision of the physical protection of selected rubber traffic)
Bc. Michal Daněk Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Rozptyl záření na požárním aerosolu
(Fire aerosol radiation scattering)
Bc. Tomáš Kašný Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Statistické vyhodnocení kriminality ve městě Havířov
(Statistical evaluation of criminality in Havirov)
Bc. Barbora Strháková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Studie metod stanovení početního stavu ostrahy objektu
(Analysis of numerical methods for the determination of manpower of security guards)
Bc. Marek Gazda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie využitelnosti kontaktních elektrických paralyzerů v bezpečnostní praxi
(Usability studies contact stun in security practice)
Bc. Karolína Menšíková doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Systémy fyzické ochrany objektu Obecního úřadu v Písařově
(Physical protection of the municipal office in Písařov)
Bc. Petr Pávek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě
(Technical solution of crime prevention in selected urban area)
Ing. Petr Parchański Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Využití kamerových systémů pro podporu HZS při zásahu
(Use of VSS systems for support the Fire & Rescue Service during an intervention)
Bc. Petra Borová Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Balistická odolnost materiálů
(Ballistic resistance of materials)
Bc. Denisa Vápeníková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní opatření vůči protiprávním činům ve vybraném areálu elektroenergetického zařízení
(Security measures against illegal acts on the selected campus electrical power equipment)
Bc. Lucie Konvičková Ing. Dalibor Válek Bakalářská
Bezpečnostní politika a bezpečnostní audit vybraného podniku
(Security policy and security audit of the chosen company)
Bc. Filip Kubicz doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní rizika při použití airsoftových zbraní
(Ballistic risks using the airsoft guns)
Ing. Miriam Kadlubcová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečný objekt - výchovný ústav
(Safe building - an educational institute)
Ing. Pavla Tkáčová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Biometrické identifikační metody
(Biometric Identification methods)
Bc. Daniela Goldmannová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybrané firmy
(Physical protection of selected companies)
Bc. Lukáš Svoboda Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana zimního stadionu
(Physical protection of an ice stadium)
Bc. Daniel Kostiha Ing. Jakub Žabenský Bakalářská
Identifikace osob podle bipedální lokomoce pomocí ruční termokamery
(Identification of persons by bipedal locomotion using a handheld thermal imagers)
Marek Beyer doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Klasifikace jednotlivých typů opatření v systému fyzické ochrany snižujících zranitelnosti objektu proti vnějšímu úmyslnému útoku
(Classification of individual types of measures of physical protection reducing vulnerability to external object against deliberate attack)
Michaela Hruzíková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Kritéria návrhu kamerových systémů pro identifikaci vozidel
(Design criteria of camera systems for identification of vehicle )
Bc. Ondřej Lipus Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany objektu mrazíren
(Modernizing the physical protection object cooling plant)
Ladislav Fabík Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany objektu potravinářské firmy
(Modernizing the physical protection for Food Company Compound)
Bc. Ondřej Musil Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany objektu teplárny
(Modernizing of physical protection object heat station )
Bc. Petr Vohnický Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany opravárenského objektu spojovací techniky
(Modernizing the physical protection correctionrepair object connecting techniques )
Ing. Adam Stachovský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Modernizace fyzické ochrany vybraného objektu restauračního zařízení
(Modernizing the physical protection choice object restaurant arrangement )
Bc. Stanislav Dobiáš Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh fyzické ochrany objektu základní školy
(Proposal of the physical protectione of the object primary school)
Bc. Ondřej Pospíšil Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh fyzické ochrany požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů
(Proposal of physical protection firehouse volunteer fire company)
Bc. Daniel Širocký Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh fyzické ochrany servisní haly
(Proposal of physical protection of service shed)
Petr Sedláček doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Návrh fyzické ochrany skladu výrobního podniku
(Proposal the physical protection warehouse for production facility)
Bc. Lukáš Tomášek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana objektu mateřské školy
(Protection of the object kindergarten)
Bc. Hana Schindlerová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Plán fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti hokejového zápasu
(The project of physical security to ensure the safety of the hockey game)
Bc. Jakub Demel Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Plán fyzické ostrahy zajištění kulturní akce
(The project physical security guard reservation cultural action )
Bc. Vít Sítek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik fyzické ochrany objektu s využitím metody FMECA
(Risk assessment physical protection of object using method FMECA)
Ing.Bc. Martin Lazar Ing. Libor Hadáček Bakalářská
Radiometrická měření v laboratoři
(Radiometric measurements in the laboratory)
Bc. Dana Diviaková doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Řízení rizik fyzické bezpečnosti u vybraného zařízení pro skladování zemního plynu
(Risk management of physical security at the selected facility for the storage of natural gas)
Renáta Bzirská Ing. Dalibor Válek Bakalářská
Systém technického zabezpečení firmy středního rozsahu
(Mid-range firm and her system technical security)
Bc. Tomáš Stuchlík Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Systém technické ochrany perimetru a pláště budovy vybrané základní školy
(The system of technical protection perimeter of the building envelope and selected elementary schools)
Bc. Ing. Marek Lhoťan Ing. Libor Hadáček Bakalářská
Taktika postupu soukromé bezpečnostní služby k zajištění bezpečnosti koncertu
(Tactical procedure of private security services to provide safety for the concert)
Bc. Tomáš David Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení objektu mateřské školky
(Technical protection of the building of nursery school)
Martin Kováč Ing. Martin Florčinský Bakalářská
Využití cylindrických vložek ke zvýšení odolnosti a bezpečnosti objektů
(Use of cylinders to increase the resistance and security of the objects)
Bc. Jiří Kobrč doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Záchyt chladných zbraní v objektu vybrané organizace
(Detention cold weapons in the house of the selected organization)
Bc. David Zezulka Ing. Jakub Žabenský Bakalářská
Zajištění fyzické bezpečnosti festivalu
(Physical security Festival)
Patrik Stebel Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zavedení technického zabezpečení do kulturního domu
(The introduction of technical support in The Municipal Building)
Bc. Hana Ševčíková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zlepšení technického zabezpečení strojírenské firmy.
(Improvement Technical Security Of The Engineering Firm.)
Ing. Daniel Ondrušík Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik v objektu kulturního domu
(Analysis of safety hazards in the building cultural house)
Bc. Barbora Chroboková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany firmy provádějící autodopravu
(Analysis of complex physical protection security firm carrying out road transport)
Bc. Veronika Fousková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany firmy VibroBeton, s.r.o.
(Analysis of complex physical protection security firm VibroBeton, Ltd.)
Ing. Luboš Komárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany investičního skladu
(Analysis of comprehensive security protection of physical investment warehouse)
Ing. Bc. Patrik Ballarin Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany městského úřadu
(Analysis of comprehensive security physical protection of the municipal office)
Ing. Patrik Gřešíček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení fyzické ochrany multifunkční budovy
(Analysis of comprehensive security physical protection multipurpose building)
Bc. Robin Moštěk Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza komplexního zabezpečení objektu kulturního centra
(Analysis of comprehensive security object cultural center)
Bc. Daniel Košárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní standardy budovy s výkonem státní správy a samosprávy se zaměřením na rizika neregulovaného vstupu
(Security standards of building state and local administration focusing on riscs of unregulated entrance)
Bc. Lukáš Palubiak doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie efektivity perimetrické ochrany areálu firmy z hlediska SBS
(Security study of the effectivity of a perimeter protection at the factory premises in terms of private security company)
Ing. Tomáš Lukeš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik motokrosové tratě „Březovec“
(Safety assessments are a motocross track "Brezovec")
Bc. Adéla Zvolská Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při ohrožení objektu školy uloženým NVS
(Safety studies of risks in jeopardy school building mounted IED)
Bc. Lenka Homolová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při zabezpečení fyzické ochrany městského hřbitova
(Safety studies security risks in physical protection of the town cemetery)
Bc. Petr Barteska Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou u ozbrojených sil
(The study of safety risks and rescue at heigts in the armed forces)
Bc. Jakub Červenka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Detekce plynů jako prvek technické bezpečnosti osob a majetku
(Detection of gases as element of engineering safety of persons and property)
Bc. Lenka Hloušková prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení areálu obchodní firmy
(The innovative design of technical security complex business firm)
Bc. Tereza Kaňoková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení areálu zemědělské firmy
(The innovative design of technical security complex agricultural company)
Bc. Jakub Tesař Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(The innovative project of technical security object in private company)
Bc. Alžbeta Straňanková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Komplexní návrh technického zabezpečení objektů firmy
(Complex design of technical security facilities have)
Bc. Antonín Lampárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Komplexní zabezpečení fyzické ochrany multifunkční budovy
(Comprehensive security for physical protection of the multifunctional building)
Bc. Ondřej Karkoška Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Možnosti tísňového volání
(Posibility of emergency call)
Bc. Eva Havlenová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Návrh fyzické ochrany rekreačního střediska
(Proposal of physical protection recreation center)
Bc. Michal Biskup Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Návrh fyzické ochrany základní a mateřské školy
(Elementary school and infant schol physical protection proposal)
Bc. Marek Oško Ing. Libor Hadáček Diplomová
Návrh zvýšení účinnosti kamerového systému města Český Těšín
(Proposal to increase effectiveness of CCTV in Český Těšín)
Bc. Jakub Moravec Diplomová
Plán postupu fyzické ostrahy zajištění bezpečnosti folklórního festivalu
(Plan progress physical security guarding of the safety folk festival )
Ing. Matej Mikoláš Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostních rizik majících negativní dopad na činnost obecního úřadu
(An assessment of the security risks having a negative impact on the activities of the municipal authority )
Bc. Šimon Papřok Diplomová
Projekt fyzické ochrany - bezpečná škola
(Project physical wardships - safe school)
Bc. Karolína Tajzichová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany Centra sociálních služeb v Kyjově
(Project physical wardships centers social services in Kyjov)
Bc. Jiří Elbl Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany vybraného objektu soukromé firmy
(Project physical wardships choice object private firm )
Bc. Jaroslav Gál Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany vybraného objektu tiskárny
(Physical protection of the selected printer object)
Bc. Gabriela Machalová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany zajištění bezpečnosti při rodeu
(Project physical protection ensuring safety rodeo)
Bc. Tereza Petrová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Revitalizace fyzické ochrany objektu zimního stadionu v Olomouci
(Restoration of physical protection of the building of the ice rink in Olomouc )
Bc. Adam Kika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Revitalizace kamerového systému města Bílovec
(Closed Circuit Television revitalization in Bílovec)
Bc. Tomáš Nykel Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Revize fyzické ochrany vybraného strojírenského podniku
(Revision of the physical protection of selected engineering company)
Bc. Marcela Kašpárková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro chodce
(Study of acceptance of traffic lights at pedestrian crossings)
Bc. Tomáš Říha doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Studie provozu CCTV ve zdravotnickém zařízení s ohledem na jeho specifické nároky
(Study of CCTV operation in the medical facility with respect to its specific requirements)
Bc. Lukáš Strýček Diplomová
Systém ochrany osobních a citlivých údajů ambulantního provozu Městské nemocnice Ostrava
(The system of protection personal and sensitive data of outpatient operation in Municipal Hospital Ostrava)
Bc. Vojtěch Vrobel doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel
(The influence of space and character of development on the perception of safety of inhabitants)
Bc. Petr Gesierich prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Vliv zpoždění iniciace na maximální výbuchové parametry pracho-plynových směsí v technické bezpečnosti
(Effect of delayed initiation of explosion parameters on the maximum dust-gas mixtures in the technical safety)
Bc. Miroslav Šimek Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení areálu centrálního skladu.
(Security of central warehouse complex.)
Bc. Daniela Lacná Diplomová
Zabezpečení areálu mezinárodní výrobní společnosti prostředky technické ochrany
(Security of international manufacturing company grounds by means of technical protection)
Bc. Jiří Vidmoch Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení vybraného výrobního podniku prostředky fyzické ochrany
(Security chosen production enterprise measure of physical protection)
Bc. David Kozel doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečnosti vybraného hokejového stadionu
(Ensuring the safety of selected ice hockey stadium )
Bc. Jakub Cahlík Ing. Jakub Žabenský Diplomová
Zajištění technické bezpečnosti osob a majetku ve vybraném městě
(Ensuringof technical safety of persons and property in selected city)
Bc. David Ševčík Ing. Tomáš Bolek Diplomová
Zvýšení bezpečnosti ulic s využitím kamerových systémů.
(Increase streets safety with the use of CCTV.)
Bc. Jana Lukešová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza bezpečnostních rizik společensko-kulturního objektu s uměleckou galerií
(Security risk analysis of socio-cultural object of art gallery)
Bc. Jiří Večerek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Aplikace systémů CCTV v bezpečnostní praxi
(Application of CCTV systems in security practice)
Bc. Adam Olecký Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie balistických rizik na střelnici Dolany u Olomouce
(Safety study of ballistic risks on the shooting range at Dolany in Olomouc)
Eva Janů Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie rizik při používání trhavin v kamenolomu
(Safety study of risks in the use of explosives in the stone quarry)
Bc. Marek Hönig Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Destrukční potenciál sportovních letounů při letecké nehodě
(Destructive potencial of sporting aeroplanes in the case of air accident)
Bc. Jan Hloch doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Forenzní značení majetku s využitím syntetické DNA
(Forensic marking of property by means of synthetic DNA)
Bc. Ondřej Los doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana areálu firmy na výrobu okenic
(Physical security of the premises of the company for the production of shutters)
Bc. Milan Oral Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana areálu loděnice
(Physical security of the water skiing club shipyard)
Bc. Lukáš Chládek Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana areálu soukromé firmy
(Physical security of private firm object)
Bc. Zdeněk Plesník Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana bytového domu
(Technical support of the apartment building)
Jindřich Kopidol Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana firmy SPORT-CLUB
(Physical protection of the company SPORT-CLUB)
Ing. Michal Doležal Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana hasičské stanice
(Physical protection of fire station)
Ing. Marek Puška Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu rekreační chaty
(Physical protection of recreational cottage)
Ing. Petr Parchański Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu restaurace
(Physical protection of the restaurant)
Bc. Lucie Milichová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu soukromé firmy
(Physical protection of the private firm)
Bc. Martin Pajgr Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu soukromé firmy
(Physical protection of the private firm)
Bc. Zdeněk Koperdák Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu stavební firmy
(Physical protection of the construction company)
Martin Tomaštík Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu střední školy
(Physical protection of building of the secondary school)
Bc. David Čtvrtníček Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu úřadu práce
(Physical protection of the employment office)
Bc. Eliška Janíčková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana průmyslového závodu
(Physical protection of the industrial facility)
Ing. Martin Krhovják Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana rodinného domu
(Physical protection of the family house)
Bc. Rostislav Martynek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava
(Physical protection of the Janáček Philharmonic Orchestra's building)
Bc. Jiří Doležal Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana skladu průmyslové soli
(Physical protection of industrial salt warehouse)
Bc. Michal Kaplík Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného energetického objektu
(Physical protection of the selected energy facility)
Bc. Tomáš Kantor Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybraných objektů kolejí VŠB - TU Ostrava
(Physical protection of the university dormitory of VŠB - TU Ostrava)
Ing. Jiří Hlaváč Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana zimního stadionu
(Physical protection of the winter stadium)
Ing. Radomír Honč Ing. Václav Veselý Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení areálu soukromé firmy
(The innovative proposal of technical security complex of the private company)
Bc. David Vavrečka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu dřevozpracující firmy
(The innovative design of technical security object of the woodworking company)
Bc. Petr Špůrek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(The innovative proposal of technical security of the private company)
Bc. Martin Nedavaška Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní řešení perimetrické ochrany firmy V-NASS
(Innovative solutions for perimeter protection of V-NASS)
Jan Hruda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany skladu s hořlavinami
(Innovative physical security protection of the warehouse with flammables)
Jakub Vítek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Kamerové zabezpečení městské části Ostrava - Jih
(CCTV security of the district Ostrava - Jih)
Bc. Lukáš Crha Ing. Václav Veselý Bakalářská
Komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu
(A comprehensive physical security protection of the tire service)
Bc. Jakub Tkadlec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Metody překonávání cylindrických zámků
(Methods of overcoming of cylinder locks)
Bc. Karolína Menšíková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Možné scénáře chemického terorismu na SEVESO zařízeních
(Possible scenarios of chemical terrorism in the SEVESO facilities)
Marek Martiník Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Návrh aplikace "cutting-edge" technologií pro zabezpečení zboží v prodejně
(Proposal for the use of "cutting-edge" technologies for protection of goods in the store)
Ing. David Bartosz doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Návrh fyzické ochrany areálu stavební firmy
(Physical protection of the construction company)
Bc. Tomáš Hanták Ing. Václav Veselý Bakalářská
Návrh systému technické ochrany průmyslového objektu
(The technical protection proposal of an industrial facility)
Bc. Daniel Boudný Ing. Libor Hadáček Bakalářská
Ochrana informací v podnikové praxi
(Information protection in business practice)
Bc. Michal Daněk Bakalářská
Podtlak jako bezpečnostní opatření v protivýbuchové ochraně
(Underpressure as a safety measure in explosion protection)
Bc. Jan Pánek Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Postup soukromé bezpečnostní služby k zajištění bezpečnosti kulturní akce
(Process of private security service to ensure the safety of the cultural event)
Bc. Jakub Mikeska Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Projekt zabezpečení vícepodlažního obytného domu s využitím kamerových systémů
(Security project of multi-storey residential house with the use of CCTV)
Bc. Dominik Pavlačka Ing. Martin Špetla Bakalářská
Revitalizace dohlížecího kamerového systému MP města Havířov-Šumbark
(Revitalization of monitoring camera system at MP-Šumbark Havířov)
Bc. Petr Štika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Rizikové faktory dopravních nehod spojených s chodci
(Risk factors of road accidents caused by pedestrians)
Bc. Barbora Strháková Mgr. Bc. Jiří Zlý Bakalářská
Systémy EPS a jejich využití ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava a.s.
(Fire detection and alarm systems and their usage in company Arcelor Mittal Ostrava a.s .)
Bc. Tomáš Kašný Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Technická ochrana perimetru mezinárodního letiště
(Technical protection of the International Airport perimeter)
Bc. Radim Faldyna Ing. Libor Hadáček Bakalářská
Technické zabezpečení objektu mateřské školky
(Technical protection of the building of nursery school)
Bc. Zuzana Pavlíčková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení velkoskladu
(Technical security of the warehouse)
Bc. Marek Tajzler Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Vybavení pořádkových jednotek policie ČR
(Equipment of the Czech Republic's Police Riot Units)
Ing. Tomáš Slaný Ing. Kamil Soldán, Ph.D. Bakalářská
Vybavení tunelových technologií v závislosti na bezpečnosti v dopravě
(Equipment of tunnel technology depending on traffic safety)
Bc. Ondřej Šolar doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Vyhledávání objektů pod vodní hladinou
(Searching of objects under water-level)
Bc. Tereza Motyčáková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Vyhledávání osob v horských terénech
(People search in mountainous terrain)
Bc. Tereza Oblouková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Využití GPS systémů při monitorování vozidel
(Using of GPS systems for monitoring of vehicles)
Ing. Slavomír Mládek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Využití technických a elektronických prvků pro identifikaci koňovitých
(Usage of technical and electronical elements for identification of Equidae)
Ing. Hana Buba Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Využití termokamer při vyhledávání osob v terénu
(Application of thermal imagers for finding people in the terrain)
Bc. Vendula Hanusová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení obecního domu
(Security of the municipal building)
Ing. Roman Panáček Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení rodinného domu při použití kabelového a bezdrátového elektronického systému
(Technical protection of the family house via wire and wireless electronic system)
Bc. Tomáš Mičulka Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení záchranných složek při rizikových zásazích
(Security of the rescue services during high-risk interventions)
Bc. Dominika Tkáčová doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,MBA,LL.M. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti osob při transportu radiofarmak
(Personal safety during transportation of radiopharmaceuticals)
Bc. Vendula Mandlová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při fotbalových utkáních
(Ensuring the safety at football matches)
Bc. Adéla Sedláčková Ing. Kamil Soldán, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení účinnosti kamerového systému města Valašské Meziříčí
(Increasing the effectiveness of CCTV in Valašské Meziříčí)
Bc. Tomáš Žlebek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza kritických míst zabezpečení objektu vybrané soukromé firmy
(Analysis of critical points in ensuring the safety of a private company)
Bc. David Kučera Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost motocyklisty v silničním provozu a rozbor kritických míst v regionu
(The safety of motorcyclists in the road traffic and analysis of critical points in the region)
Bc. Jan Mikš Mgr. Bc. Jiří Zlý Diplomová
Bezpečnostní posouzení firmy Saft Ferak a.s.
(Security assessment of the company Saft Ferak a.s.)
Bc. Romana Schwarzová Diplomová
Bezpečnostní projekt firmy RED Střechy
(Security Project of the company RED Střechy)
Bc. Michal Konečný Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní prvky silniční dopravy a technické vybavení osobních vozidel s ohledem na snížení nehodovosti
(The safety features of road transport and technical equipment of personal vehicles with regard to a lower accident rate)
Bc. Tomáš Goch Mgr. Bc. Jiří Zlý Diplomová
Bezpečnostní studie fyzické ochrany výrobního objektu
(Safety studies of physical protection production facility)
Bc. Jan Macura doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie ranivého účinku na člověka při použití plynovkových (expanzních) zbraní
(Safety study of injure effect on human while using gas (expansion) guns )
Ing. Pavel Klučka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik poštovních doručovatelek České pošty při výkonu povolání
(Safety study of risks for postwomen of the Czech post during the pursue the profession)
Bc. Kamila Tomková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie rizik při těžbě vápence pomocí trhavin ve společnosti „Vápenka Vitošov s.r.o.“
(Safety study of risks during limestone mining using explosives in Vápenka Vitošov s.r.o.)
Bc. Veronika Špačková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie technického zabezpečení víceúčelového komplexu
(Safety study of technical security at multipurpose complex)
Ing. Tomáš Stano Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Efficient use of physical security at security industrial complex ArcelorMittal Ostrava as)
Ing. Jiří Šimíček Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Fyzická bezpečnost osobní železniční dopravy na Slovensku
(Physical security of passenger railway transport in Slovakia)
Bc. Ján Badár doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana vybraných objektů metalurgického podniku
(Physical protection of selected objects of metallurgical company)
Bc. Lukáš Galmus Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana vybraných objektů nemocnice
(Physical protection of selected objects in a hospital)
Bc. Klára Huková Ing. Václav Veselý Diplomová
Identifikace a analýza hrozeb případného útoku na zařízení pro úpravu vody
(Identification and analysis of potential threats to attack the facility for water treatment)
Bc. Barbora Mozolová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení areálu obchodní společnosti
(The innovative project of technical security of the business company)
Bc. Ondřej Mucha Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(The innovative design of technical security object private companies)
Ing. Petr Szotkowski Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení výrobního objektu
(Innovative project on a complex technical securing of a production object)
Bc. Miroslav Klemens Diplomová
Inovativní technicko-organizační řešení výjezdové jednotky bezpečnostní služby
(Innovative technical and organizational solutions for emergency security services)
Bc. Jiří Fabián Ing. Tomáš Bolek Diplomová
Kvantifikace úniku hořlavého plynu v objektu
(Quantification of leakage of flammable gas in the building)
Bc. Lukáš Kičmer Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Návrh aplikace biometrických prostředků k zajištění bezpečnosti průmyslového objektu
(Application of biometric means to ensure the safety of the industrial building)
Bc. Libor Hlaváček doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Návrh zajištění protivýbuchové ochrany technologie výroby cukrovinek
(Proposal ensuring explosion protection for confectionery technology)
Bc. Markéta Stehlíková Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Návrh zavedení RFID technologií ve výrobním provozu podniku
(Proposal for the establishment of RFID technology in the manufacturing operations of the company)
Bc. Štěpán Kosek doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Návrh zvýšení účinnosti kamerového systému města Bohumín
(Proposal to increas effectiveness of CCTV in Bohumín)
Bc. Lucie Ferfecká Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Ochrana osob před ionizujícím zářením při manipulaci s radiofarmaky
(Personal protection against ionizing radiation in the handling of radiopharmaceuticals)
Ing. Martina Kociánová doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Projekt dohledu kamerového systému nad bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
(Project Surveillance Camera System for safety and traffic flow)
Bc. Pavla Hlavsová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Projekt fyzické ochrany vybraných objektů teplárny
(Project of physical protection of selected heating station objects)
Bc. Petra Školudíková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Revitalizace fyzické ochrany objektu krytého aquaparku
(Revitalization of physical protection of the indoor waterpark building)
Bc. Eva Zubková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Revitalizace komplexní ochrany venkovního prostoru aquaparku
(Revitalization of complex protection of outdoor waterpark)
Bc. Jakub Martiník Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Stanovení minimální iniciační energie vybraných prachů v závislosti na rozviřovacím tlaku v technické bezpečnosti
(Determination of the minimum ignition energy of powders selected depending on the pressure distribution in the technical safety)
Ing. Vladan Andrejko Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel
(The influence of space and character of development on the perception of safety of inhabitants)
Bc. Pavel Beran prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Diplomová
Vliv rozviřovacího tlaku na minimální iniciační energii organických prachů v technické bezpečnosti
(Influence of dispersion pressure on minimum ignition energy of organic dusts in the technical safety)
Bc. Marek Radomský prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Zabezpečení firmy MOINA prostředky technické ochrany objektů
(Security of firm MOINA by means of technical protection facilities)
Bc. Jakub Berka Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení mateřských škol s možností napojení na městský kamerový systém
(Security project of kindergarten with possibility of connection to town camera system)
Bc. Patrik Cyprich doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Zabezpečení objektu systémy EPS a PZTS s prvky požární ochrany a navržení videodetekce požáru
(Security of objects by means of EPS and PZTS with elements of fire protection and proposal of video-deteoction of fire)
Ing. Leander Raab Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza balistických bezpečnostních rizik střelnice Orlová-Lazy a možnosti rozšíření provozu
(Analysis of ballistic security risks range Orlova-Lazy and expansion operations)
Bc. Ondřej Karkoška Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik na fotbalovém stadionu "Bazaly"
(Analysis of security risks in the football stadium "Bazaly")
Bc. David Kozel Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik objektu výrobny tlakových nádrží
(Analysis of security risks in the process of manufacture of pressure tanks)
Bc. Veronika Fousková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik v objektu tanečního klubu
(Analysis of security risks in building a dance club)
Bc. Marcela Kašpárková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostních rizik výškové budovy
(Analysis of Safety Risks of Rise Buildings)
Bc. Jiří Vilhem prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Analýza technického zabezpečení administrativního objektu za účelem zvýšení jeho technické ochrany v kritických místech
(Analysis of the technical security office building in order to increase its technical protection in critical areas)
Bc. Lukáš Strýček Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany firmy zabývající se logistikou
(Analysis of the technical security physical protection companies dealing with logistics)
Bc. David Káňa Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu gymnázia
(Analysis of the technical security of physical protection of school property)
Ing. Marta Jurková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu kina
(Analysis of the physical protection of technical security object theater)
Bc. Adam Kika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu obchodní akademie v Opavě
(Analysis of the physical protection of technical security building business college in Opava)
Bc. Daniel Košárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu školy v obci Písařov
(Analysis of the technical security physical protection of the school building in the village Písařov)
Bc. Petr Pávek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany penzionu
(Analysis of the technical security of physical protection guesthouse )
Bc. Ondřej Mráz Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza účinků výbuchů v prostorách vlakového nádraží v Bohumíně
(Analysis of the effects of explosions on the premises of the railway station in Bohumín)
Bc. Tereza Ullmannová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezkontaktní systémy detekce a identifikace osob
(Contactless systems for person detection and identification)
Marek Býma Ing. Daniel Maršálek Bakalářská
Bezpečná jízda automobilem a rizikové faktory ovlivňující nehodovost
(Safe ride and risk factors biasing accident frequency )
Bc. Peter Marčiš Mgr. Bc. Jiří Zlý Bakalářská
Bezpečnostní aspekty prosklených konstrukcí stavebních objektů
(Security aspects glassed - in construction building object)
Bc. Radim Bednář doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Fyzická ochrana budovy městského úřadu
(Physical protection for the building of the municipality)
Bc. Jakub Moravec Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana bytového domu
(Technical support of the apartment building)
Bc. Petr Barteska Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana firmy „Pila Kralov“
( Physical protection company "Saw Kings")
Bc. Robin Moštěk Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana horské chaty
(Physical protection of the chalet)
Bc. Jakub Melecha Ing. Martina Syručková Bakalářská
Fyzická ochrana mateřské školy
(Physical protection of nursery school)
Bc. Šimon Papřok Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu autodopravy
(Physical protection object road transport)
Bc. Tomáš Říha Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu dílen odborného výcviku
(Physical protection object workshops special training)
Bc. Ivana Sedláková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu soukromé firmy
(Physical protection object private firm )
Bc. Petr Dufka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu základní školy
(Physical protection of the primary school)
Bc. Barbora Chroboková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu základní školy v Jablunkově
(Physical protection Elementary School in Jablunkov)
Bc. Antonín Kluz Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu zpracování drahých kovů a výroby šperků
(Physical protection of object for precious metals and jewelery manufacturing)
Bc. Věra Kasperová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana polyfunkčního domu
(Physical protection polyfunctional house)
Bc. Tomáš Nykel Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana prodejny samoobsluhy se smíšeným zbožím
(Physical protection salesroom supermarket mixed goods )
Marek Vyležík Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana rodinného domu
(Physical protection family house)
Kamila Chovančíková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana rodinného domu
(Physical protection family house)
Ing. Vít Klečka Ing. Martin Konečný Bakalářská
Fyzická ochrana soudní budovy
(Physical protection of the court)
Petra Malinovská Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana Úřadu městyse Suchdol nad Odrou
(Physical protection of the Office of the Township Suchdol nad Odrou )
Bc. Jakub Tesař Ing. Martina Syručková Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného sportovního zařízení
(Physical protection of selected sports equipment)
Bc. Martin Cvek Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Identifikace a analýza hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování ropy
(Identification and Analysis of Threats to Devices Intended for Transport and Storage of Oil)
Bc. Matěj Šturala Ing. Dalibor Válek Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany kovozpracující firmy
(Innovative physical security protection metalworking company)
Bc. Tomáš Rašík Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany objektu střední odborné školy
(Innovative physical security protection of the object vocational school)
Bc. Lenka Homolová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany OD Kaufland města Frýdek-Místek
(Innovative physical security protection from Kaufland of Frýdek-Místek)
Bc. Tereza Kaňoková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany prostoru s provozem venkovní střelnice
(Innovative physical security protection of the area of operation of the outdoor shooting range)
Bc. Pavol Hazucha Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany textilního výrobního provozu
(Innovative physical security protection textile manufacturing operation)
Bc. Antonín Lampárek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany v objektu karosářské dílny
(Innovative physical security protection in the building bodywork plants)
Bc. Viktor Kudrna Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Komplexní zabezpečení rodinného domu a přilehlého pozemku prostředky technické ochrany
(Comprehensive security house and adjacent land, means of technical protection)
Bc. Gabriela Machalová Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Návrh fyzické ochrany poštovní pobočky
(Proposition of physical protection of postal branches)
Bc. Marek Oško Ing. Martina Syručková Bakalářská
Návrh fyzické ochrany společnosti Nkt cables Vrchlabí k.s.
(Design of physical protection for company Nkt cables Vrchlabí)
Bc. Jindřich Lobo Hes Ing. Martina Syručková Bakalářská
Návrh zabezpečení rodinného domu
(Proposition of security for family house)
Bc. Radek Tuška Ing. Martina Syručková Bakalářská
Návrh zabezpečení rodinného domu prostředky fyzické ochrany
(Designing Security for a house means physical protection)
Bc. Eva Havlenová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zabezpečení stavební firmy prostředky fyzické ochrany
(Proposal safeguard construction company resources physical wardships)
Bc. Jan Božek Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zabezpečení výrobní haly dřevozpracujícího podniku
(Designing Security for a production hall woodworking company)
Bc. Vojtěch Vrobel doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Nebezpečí sabotáže a vzniku požáru na důlních kolejových lokomotivách
(Sabotage and Fire Hazard of Mining Locomotive)
Bc. Jindřich Vicherek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Organizování přepravy a doprovodu diváků na sportovní utkání
(Organizing transport and escort spectators at sporting events)
Bc. Jakub Cahlík Ing. Václav Veselý Bakalářská
Podíl fyzické ostrahy v hypermarketu na prevenci kriminality
(Share physical security guard in hypermarket on prevention criminality )
Jaroslav Válek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Pozorování za ztížených podmínek
(Sighting behind handicap)
Bc. Petra Skočovská doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Problematika identifikace a skladování osobních věcí a zavazadel při hromadném neštěstí
(Issue of identification and storage of personal effects and baggage throughout mass disaster)
Bc. Vojtěch Mališ Ing. Martina Syručková Bakalářská
Systémy řízení rizik při výrobě briket ze sena
(Risk management systems in the production of briquettes from hay)
Bc. Barbora Štěpánová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technická a požární bezpečnost zařízení pro osoby s mentálním postižením typu autismus
(Technical and fire safety of chosen facility for people with autism mental disability)
Bc. Karolína Tajzichová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Technická bezpečnost objektu výchovného ústavu Nový Jičín
(Technical building security reformatory New Jicin)
Bc. Michal Biskup Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení objektu základní školy
(Technical support of the building of primary school)
Bc. Martin Sochora Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení rodinného domu
(Technical support of the family house)
Bc. Jiří Beran Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Využití prvků technické ochrany v silničních tunelových stavbách
(Safety technical elements utilization in road tunnel constructions)
Bc. Michal Bujnaček Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Vývoj a současné trendy prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů
(Evolution and actual trends of active safety elements passenger cars)
Bc. Lenka Hloušková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení administrativní budovy ve Zlíně prostředky technické ochrany objektů
(Security administration building in Zlin means of technical protection facilities)
Ing. Patrik Gřešíček Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení firmy Hirschmann prostředky technické ochrany objektů
(Security Hirschmann means of technical protection of objects)
Bc. Martin Krejčiřík Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení kabelových kolektorů a kabelových mostů v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. prostředky technické ochrany objektů
(Security cable collectors and cable bridges means of technical protection of objects in ArcelorMittal Ostrava JSC)
Ing. Bc. Patrik Ballarin Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení objektu firmy Poděbradka a.s. prostředky technické ochrany objektů
(Building security company Poděbradka Inc. means of technical protection facilities)
Ing. Luboš Komárek Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení objektu železárny ve Veselí nad Moravou prostředky technické ochrany objektů
(Building security ironworks in Veseli nad Moravia means of technical protection facilities)
Bc. Jaroslav Gál Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení ochrany majetku u církevních staveb
(Securing property protection for religious buildings.)
Bc. Eva Krylová Ing. Kamil Soldán, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení sportovního areálu v Kyjově prostředky technické ochrany objektů
(Security sports complex in Kyjov means of technical protection of objects)
Bc. Jiří Elbl Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení vybraného provozu společnosti Arcellor Mittal prostředky technické ochrany objektů
(Security service selected companies Arcellor Mittal means of technical protection)
Bc. Daniela Lacná Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při automobilových závodech
(Ensuring safety in motor racing)
Bc. Adéla Zvolská Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při fotbalových zápasech
(Ensuring safety at football matches)
Ing. Matej Mikoláš Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při jezdeckých závodech
(Ensuring safety in equestrian competitions)
Bc. Tereza Petrová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při kulturních akcích
(Ensuring safety at cultural events)
Bc. Kateřina Umlaufová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při lyžařských závodech
(Ensuring safety in ski racing)
Bc. Jana Lukešová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti vysokoškolských pedagogů proti útokům tzv. „šílených střelců“
(University Educator’s Security Against Criminal Gunner Attack)
Bc. Martin Mácha doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Záznamová technika a možnosti jejího využití k dokumentaci protiprávního jednání
(Recording technique and its possible use for documentation of infringement)
Bc. Jakub Kuljovský doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,MBA,LL.M. Bakalářská
Analýza bezpečnostního systému na celostátních a regionálních drahách v ČR
(Analysis of the security system at national and regional railways in the Czech Republic)
Bc. Jan Kolovratník Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza bezpečnostních rizik při výkonu práce policejních potápěčů
(Analysis of security risks in the work of police divers)
Bc. Michal Laryš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza možností zabezpečení zimního stadionu
(The analysis of possibility for secure the winter stadium)
Bc. Tomáš Staněk Diplomová
Analýza rizik vodního díla z hlediska zabezpečení jeho ochrany
(Risk analysis of dam for its security protection)
Bc. Michaela Budková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků
(Safety aspects of training of humanitarian workers)
Bc. Blanka Korbelová Ing. Pavla Gomba Diplomová
Bezpečnostní studie dostihových závodů
(Sacurity studies of horse racing)
Bc. Michal Šotek Diplomová
Bezpečnostní studie objektu poplachového přijímacího centra pro firmu
(The security Study of Object Alarm receiving Centre for a Firm)
Bc. Jan Vašenda doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Ekonomické vyhodnocení elektronického zabezpečení objektu při použití metalického a bezdrátového způsobu provedení
(Economic evaluation of electronic security systems using metallic and wireless execution)
Bc. Markéta Kovaříková Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana objektu za využití moderních bezpečnostních technologií
(Physical protection for the use of advanced security technologies)
Bc. Radim Klosík Diplomová
Fyzická ochrana pracoviště brachyterapie
(Physical protection workplace brachytherapy)
Bc. Jiří Perďoch doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Fyzická ochrana žáků ve školských zařízeních v podmínkách České republiky
(Physical protection of pupils in schools in the Czech Republic)
Bc. Barbora Lišková Diplomová
Inovativní návrh komplexního technického zabezpečení hotelu
(Innovative project on a complex technical securing of a hotel)
Bc. Tomáš Seidler doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Inovativní návrh technického zabezpečení firmy
(Innovative draft technical safeguard firm)
Bc. Michal Zagrapan Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Inovativní řešení převozu finanční hotovosti
(Innovative solution to transportation of money and valuables)
Bc. Adam Langer Diplomová
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany velkoskladu
(Innovative physical security protection warehouse)
Bc. Dušan Andrejco Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Komplexní ochrana základní školy
(Comprehensive protection of primary school)
Ing. Marek Šíma doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Návrh inovativního technického zabezpečení objektu soukromé firmy
(Proposal of innovative technical security of object of the private firm)
Bc. Veronika Zittová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh zabezpečení objektu tiskárny prostředky fyzické ochrany
(Designing Security Printer object means of physical protection)
Bc. Václav Moch Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Návrh zabezpečení prostorů pro práci s drahými kovy
(Security design spaces to work with precious metals)
Bc. Klára Pavelcová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Nedestruktivní charakterizace radioaktivních odpadů
(Non-destructive characterization of radioactive waste)
Ing. Jaroslav Janků Diplomová
Průraznost munice při zastavování osobních vozidel
(Investigation of ammunition penetration in stopping the cars)
Bc. Martin Hlava doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Studie fyzické ochrany soukromého výrobního objektu
(Study of the physical protection of private production facility)
Bc. Leoš Kučera Ing. Martin Konečný Diplomová
Studie využití distančního elektrického paralyzéru v bezpečnostní praxi
(The object of this thesis is the study on utilization of the distance electroshock weapon in the safety service of practice)
Ing. Ludmila Ondrašíková doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,MBA,LL.M. Diplomová
Termovizní diagnostika a možnosti jejího využití při ochraně letiště
(Thermal imaging diagnostics and its application in protecting airports)
Ing. Stanislav Novák doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Vliv parametrů brzdové soustavy na dynamiku brždění motorových vozidel
(Influence parameters brake system on dynamism brake motor vehicles)
Bc. Dušan Skoček doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Vliv proudění vzdušin na maximální výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin
(Influence of air mass flow to the maximum explosion parameters selected flammable liquids)
Bc. Martin Šnedrla Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Vliv provozních podmínek na systém pohotovostního volání
(Influence of operating conditions on emergency call system)
Ing. Jakub Žabenský doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Vliv rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové parametry průmyslových prachů
(Influence of dispersion pressure on maximum explosion parameters of industrial dusts)
Bc. Tomáš Peštuka Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení kolejových vjezdů do areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava.
(Security of rail entrances to the area of ArcelorMittal Ostrava.)
Bc. Jiří Chocholouš doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení komplexu zimního stadionu kamerovým systémem
(Securing an ice arena complex with the use of CCTV system)
Bc. Martin Mohyla Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení kulturní památky
(Safeguard cultural monuments)
Bc. Soňa Máchová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení muzea technických exponátů
(Security Technical Museum exhibits)
Bc. Rostislav Mikulík Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení objektů centra volného času
(Building security leisure center)
Bc. Jaromír Šíma Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení ochrany návštěvníků vodních areálů
(Security Protection of Aquatic Complex Visitors )
Bc. Adam Mrkva prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Zabezpečení společnosti ARGOS PZS, s.r.o. prostředky technické ochrany
(Security ARGOS PZS, s.r.o. means of technical protection)
Bc. Martin Janča Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Zajištění veřejného pořádku technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními v CHKO Beskydy
(Ensure public order technical means and security measures in the Beskydy)
Ing. Jana Rohanová doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,MBA,LL.M. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adaptabilní fyzická ochrana výstavby nové ocelárny v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Adapts the physical protection of new steel plant construction site in ArcelorMittal Ostrava )
Ing. Jiří Šimíček Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti dopravních prostředků a jejich vliv na následky dopravní nehody
(Active and passive safety elements of transport and their impact on traffic accidents)
Bc. Adam Šíma Bakalářská
Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany léčebny dlouhodobě nemocných
(Analysis of the physical protection of technical security institutions for chronic patients)
Bc. Eva Zubková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza zabezpečení autorizované prodejny osobních automobilů
(Analysis of security authorized retail car)
Bc. Jiří Vidmoch Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza zabezpečovacích prvků vybraných osobních motorových vozidel
(Analysis of selected elements of security of personal motor vehicles)
Bc. Ondřej Mucha Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpilotní prostředky a jejich rizika v misích Armády ČR
(Unmanned Vehicles and risk analysis for use in the missions of the Czech Republic army )
Bc. Pavel Čechaček Bakalářská
Detekce zakázaných látek v objektech pomocí služebních psů
(The Detection of Prohibited Substances in Objects with a help of Service Dogs)
Ing. Lucie Komínková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Faktory ovlivňující rizika spojena s fyzickou ochranou vybraného informačního střediska
(Factors influencing the risk associated with the physical protection of selected Information Centre)
Bc. Marek Gazda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Fyzická ochrana areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s.
(Physical security of the premises of the Městského dopravního podniku Opava, a.s.)
Bc. Pavel Beran Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana dřevozpracující firmy
(Physical protection woodworking company)
Bc. Pavla Hlavsová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana firmy, která vyrábí světla do automobilů
(Physical protection of the company, which produces light in the car)
Bc. Veronika Špačková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana Hasičské stanice v Lipníku nad Bečvou
(Physical protection fire - fighting station in Lipníku above Bečvou)
Bc. Petra Školudíková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu firmy GASCONTROL a.s.
(Security building company GASCONTROL)
Bc. Michal Konečný Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu horské služby
(Physical protection object mountain services )
Bc. Michal Gebauer Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu obchodní firmy
(Physical protection of property of a company)
Bc. Lukáš Palubiak Ing. Martin Konečný Bakalářská
Fyzická ochrana společnosti BZS MACHINERY, s.r.o
(Physical protection companies BZS MACHINERY)
Bc. Jakub Martiník Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana společnosti CS CABOT
(Physical protection companies CS CABOT)
Bc. Radka Kopřivová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana sportovního zařízení
(Physical protection of sports facilities)
Veronika Husárová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana strojírenské firmy
(Physical protection engineering firm)
Bc. David Kučera Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik provozu povrchové úpravny kovů
(Risk Assessment of Metal Surface Treatment Plant)
Bc. Lukáš Kičmer prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Identifikace osob zkoumáním stop lidské lokomoce
(Identification of persons by examining the traces of human locomotion)
Bc. Petr Gesierich Ing. Václav Veselý Bakalářská
Inovativní návrh metodiky zásahu zásahové jednotky soukromé bezpečnostní agentury
(Draft methodology intervention by the intervention unit of private security agency)
Bc. Vít Strakoš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Inovativní zabezpečení fyzické ochrany průmyslového provozu
(Innovative physical security protection of industrial operation)
Ing. Petr Szotkowski Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Jímání metanu ze skládky odpadu z pohledu zajištění technické bezpečnosti - Analýza rizik technologie jímání skládkového plynu pro energetické účely.
(Extraction of methane from landfill sites in terms of providing technical security - Risk analysis of landfill gas collection technology for energy)
Bc. Viktor Chalupa Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Komparace právních požadavků na fyzickou ochranu významných objektů
(Comparison of legislative requirements for the physical protection of important selected objects)
Bc. Petra Borová Ing. Martina Syručková Bakalářská
Mechanické a elektronické zajištění motorových vozidel proti krádeži
(Mechanical and electronic security of motor vehicles against theft)
Bc. Tomáš Goch Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Měření výskytu azbestu ve vybrané škole
(Asbestos presence measuring in a chosen school)
Bc. Tomáš Diblík Ing. Martin Konečný Bakalářská
Metodika měření se zásahovým radiometrem DC-3H-08
(Philosophy cope action radiometer DC- 3H- 08)
Bc. Miroslav Šimek doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Monitorování emise sazí v plameni
(Soot emission monitoring in flame)
Eva Kapitančíková doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Monitorování chemiluminescence v plameni
(Monitoring of chemiluminescence in flames)
Bc. Vlastimil Moštěk doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Možnosti a omezení použitelnosti obranných sprejů, obranných houkaček a paralyzérů
(Defensive Spray, Defensive Horn and Paralyzer Possibilities and Limitations of Use)
Štefan Santus doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Návrh realizace kamerového systému pro město Bučovice
(Design implementation of the CCTV system for the city Bučovice)
Bc. David Ševčík Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh zabezpečení rodinného domu prostředky ochrany objektů
(Designing Security of a Family House with Means of Building Protection)
Bc. Libor Hlaváček Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění dřeva
(Objectivization of occupational health risks assessment at machining of woods)
Bc. Romana Schwarzová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění kovů
(Objectivization of occupational health risks assessment at machining of metals)
Bc. Markéta Stehlíková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele formou fyzických kontrol
(Protection of the legitimate interests of employers in the form of physical checks)
Bc. Matěj Kekelák Bakalářská
Pozemní komunikace a její vliv na vznik dopravní nehody
(Roads and its influence on the occurrence of an accident)
Jakub Kverek Bakalářská
Rizika při kontrole dodržování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích u Policie ČR
(The risks of verifying compliance with traffic rules on roads with police)
Jiří Hučín Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Screeningové metody detekce vybraných chemických látek v pracovním ovzduší
(Screening methods of detection of selected chemicals in workplace atmosphere)
Bc. Iva Halamková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Srovnání empirických postupů pro stanovování redukovaných výbuchových tlaků
(Comparison of empirical methods for determining the reduced explosion pressures)
Bc. Martin Bárta Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Taktika přípravy osobního strážce k zajištění bezpečnosti klienta při doprovodu na jednání
(Game disposition bodyguard to effect the safety client at company on act )
Bc. David Schoffer Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky pro ochranu osob v osobních motorových vozidlech
(Technical devices for protection of people in motor car)
Bc. Lukáš Meixner Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technické prostředky sloužících ke sledování objektů a osob za snížených světelných podmínek
(Technical means used to monitoring objects and people in low light conditions)
Miroslav Trnka Bakalářská
Technické zabezpečení perimetrů letiště
(Technical security perimeters airport)
Bc. Lukáš Galmus Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technika bezpečné jízdy na motocyklu a rizikové faktory dopravní nehodovosti
(Motorcycle safe driving techniques and traffic accidents rase risk factors)
Bc. Jan Mikš Bakalářská
Techniky bezpečnosti interakce při autostopu
(Hitchhiking Interaction Security Techniques)
Bc. Lucie Ferfecká doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Tenkovláknová pyrometrie v plameni
(Thin filament pyrometry in flame)
Ing. Tomáš Stano doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Trendy používání NVS a analýza ochrany příslušníků AČR při zahraničních misích
(Trend for EOD analysis and protection of foreign missions in the Army)
Bc. Jakub Červenka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Vliv změny koncentrace hořlavých směsí ohraničeného výbuchu na výbuchové parametry
(Effect of change in concentration of flammable mixtures bounded by an explosion on the explosion parameters)
Ing. Vladan Andrejko Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vyhledávání pohřešovaných osob v horských oblastech
(Search for missing people in mountain areas)
Ing. Martina Kociánová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Vymezení kritické infrastruktury primárně ohrožené projevy nových bezpečnostních fenoménů
(The definition of the critical infrastructure at risk primarily demonstrations of new security phenomenas)
Ing. Pavel Klučka Bakalářská
Využití infračerveného záření v zabezpečovací technice
(Usage infra - red radiation in safety technique)
Bc. Adam Macháčik doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Využití kamerových systémů pro ochranu staveb před požáry
(The use of security camera systems to protect structures against fire)
Ing. Leander Raab Bakalářská
Využití ultrazvuku v bezpečnostní praxi
(Usage scan in security practice)
Bc. Marek Radomský doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Zabezpečení budovy galerie prostředky technické ochrany
(Securing the Gallery Building with the Means of Technical Protection)
Bc. Patrik Cyprich Ing. Martin Konečný Bakalářská
Zabezpečení domu seniorů prostředky technické ochrany objektů
(Security of the House of seniors by the means of object technical protection)
Bc. Kamila Tomková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení objektů dopravní firmy
(Security objects transport company)
Bc. Jiří Fabián Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení servisní organizace prostředky technické ochrany objektu
(Securing of an Service Organization Using Technical Means of Building Protection)
Bc. Lukáš Košárek Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení vybraného provozu společnosti ArcelorMittal Steel prostředky technické ochrany objektů
(Selected security operations of ArcelorMittal Steel means of technical protection of objects)
Jaroslav Dvořák Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení ZOO Ostrava prostředky technické ochrany objektů
(Securing of Ostrava ZOO using technical means of protection)
Bc. Barbora Mozolová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při sportovních akcích
(Ensurance of security at sporting events)
Bc. Alžbeta Straňanková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zajištění ochrany proti výbuchu v prostoru dílny nařezárny oprav elektromotorů společnosti Arcelormittal Products Ostrava s.r.o.
(Securing of protection against explosion at repair workshop in Arcelormittal prosducts Ostrava s.r.o. company)
Ing. Tomáš Lukeš Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Zajištění ochrany VIP osob
(Ensure the protection of VIPs)
Bc. Adam Majtner Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zvýšení účinnosti kamerového systému města Ostrava-centrum
(.)
Bc. Adam Urbánek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti
(Risk analysis in the process of manufacturing explosives and possible prevention of injury)
Bc. Ivana Šrubařová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt firmy KOVONAX
(Security project firm KOVONAX)
Bc. Filip Šamárek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt fyzické ochrany společnosti TESTSTAV, spol. s.r.o.
(Physical protection security project of TESTSTAV, Ltd.)
Bc. Alena Novakovská doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt multifunkčního sportovního centra
(Security project multifunction sport centre)
Bc. Stanislav Szotkowski Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt nemocnice
(Security project hospital)
Bc. Marian Adamczyk Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt obchodního a zábavného centra
(Security project business and entertainment centre )
Bc. Veronika Hmilanská Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní projekt objektu firmy RAAB KARCHE
(Security project object firm RAAB KARCHE)
Bc. Iveta Boubalová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní rizika průmyslového podniku v katastru města Hranice
(The security risks of an industrial enterprise in the Land of town Hranice)
Bc. Radomil Kadlec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní systém evakuace osob z fotbalového stadionu
(The security system of evacuation of people from the football stadium)
Bc. Daniel Václav Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost při fotbalových zápasech a aplikační stanovení jednotného bezpečnostního systému
(Analysis of safety at football matches and to establish a uniform application of the safety system)
Bc. Martin Schindler Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana firmy pro výrobu papírových obalů APOLY s.r.o.
(Physical protection of the company for the production of paper packaging APOLO Ltd.)
Bc. Bohumila Bártová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana objektu školy
(Physical protection of school building)
Bc. Lukáš Karafiát Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury
(Physical security of objects in the center of mobile services and technical means of private security agencies)
Bc. Aleš Kryške Diplomová
Fyzická ochrana plnírny technických plynů
(Physical security of industrial gases filling depot)
Bc. Miroslav Kube doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Fyzická ochrana pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči
(Physical security of workplaces with closed radionuclide emitters)
Bc. Jan Vašňovský doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Fyzická ochrana Terminálu 1 a 2 letiště Praha - Ruzyně s využitím biometrických prvků
(Physical protection of Terminal 1 and 2 of Prague Airport using biometrics)
Bc. Jakub Bureš doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Fyzická ostraha a technické prostředky soukromé bezpečnostní agentury v boji proti vandalismu v hromadných dopravních prostředcích
(Physical security and technical means of private security agency in the fight against vandalism in public transport)
Bc. Pavel Zachoval Diplomová
Inovativní řešení ochrany obyvatel z hlediska městské policie
(Innovative solutions to protect the security of the population in terms of municipal police)
Bc. Jan Jaš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Kamerové zabezpečení obce Ostrava - Plesná
(Security camera community Ostrava - Plesná)
Bc. Pavel Kusenda Ing. Václav Veselý Diplomová
Kamerové zabezpečení obce Ostrava - Radvanice a Bartovice
(Security camera community Ostrava - Radvanice Bartovice)
Bc. Lukáš Chamrád Ing. Václav Veselý Diplomová
Modernizace komplexního systému fyzické ochrany objektu Policie České republiky
(Modernizing total system physical wardships object police Czech republic)
Bc. Michal Labudek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh stacionárních a mobilních technických prostředků pro ochranu produktovodů
(Design of stacionary and mobile technical means to protect pipelines)
Bc. Michal Paszanda Diplomová
Ochrana objektů a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích československého opevnění z let 1935 – 1938
(Protection of objects and exhibits in chosen fortress museums of czechoslovak works 1935 – 1938)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Ochrana pomníků a pamětních desek obětem 1. a 2. odboje v Ostravě
(Protection of monuments and plaques victims 1 and 2 resistance in Ostrava)
Bc. Ladislav Juhasz Ing. Václav Veselý Diplomová
Ochrana produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin
(Protection of pipelines against intentional attacks by extremist and terrorist groups)
Bc. Marek Chmel Diplomová
Posouzení připravenosti varovného systému okresu Opava na přívalové povodně
(Evaluating of preparedness of warning system of Opava region for flash floods)
Bc. Pavel Wieder doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Projekt komplexního technického zabezpečení potravinářské firmy
(Project complex technical safeguard of food firm)
Bc. Veronika Tyralová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Pyrolýza v plynné fázi indukovaná infračerveným laserem
(Infrared laser induced pyrolysis in gaseous phase)
Ing. Michal Dostál, Ph.D. doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami
(Solving Crime employee private security services)
Bc. Oldřich Kokošek Diplomová
Stanovení minimální hasicí koncentrace plynné hasicí látky pro směs plynu a par kapaliny
(Determination of minimum extiguishing concentration of gaseous extinguishing agent for gas and liquid - vapor mixture)
Ing. Martin Florčinský Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Statistika protiprávních činů v civilním letectví a jeho predikce
(Unlawful acts statistics in civil aviation )
Ing. Tomáš Kurka Ing. Daniel Maršálek Diplomová
Studie fyzikálních faktorů pracovních podmínek v hutním provozu
(The study of the physical factors of working conditions in metallurgical operations)
Bc. Tomáš Krpelík Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Studie rizika při pořádání veřejných akcí na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
(The study of risk in organizing public events at Ostrava Leos Janacek Airport )
Bc. Mário Polakovič doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Systém fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA
(Design of the public higher education institution facility physical protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and FMECA methods comparison applicability. )
Ing. et Ing. Alena Vašutová Diplomová
Systém řízení rizika a bezpečnostní program poskytování služeb malé letecké společnosti
(The system of risk management and security program services small airlines)
Bc. Michaela Dostálová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení průjezdnosti místních komunikací pro vozidla IZS
(Evaluation of passability of local roads for vehicles IRS)
Bc. Markéta Nováková Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení Centra sociálních služeb v Prostějově prostředky technické ochrany objektů
(Securing the Center for Social Services in Prostejov with the Means of Technical Protection of Objects)
Bc. Radek Veselský Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení objektu Palác Padowetz v Brně prostředky technické ochrany objektů
(Security building Palace Padowetz in Brno, means of technical protection of objects)
Bc. František Sedlák Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení objektu společnosti AB Modul prostředky technické ochrany objektů
(Security building AB Modul in Brno means of technical protection of objects)
Ing. Jiří Bébar Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany objektů
(Project physical protection in a factory LOANA ROŽNOV)
Bc. Lucie Tichá Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení tepelné elektrárny prostředky technické ochrany objektů
(Security thermal power means of technical protection of objects)
Bc. Eva Kneblová Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení zemědělského družstva prostředky technické ochrany objektů
(Security agricultural cooperative means of technical protection of objects)
Ing. Petr Sigl Ing. Václav Veselý Diplomová
Zajištění bepečnosti na letišti pomocí profilace a identifikace cestujících
(Security at the airport by profiling and identification of passengers)
Bc. Tomáš Chumchal doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza činností brzdových systémů automobilů
(Analysis of the activities of automotive brake systems)
Bc. Dušan Skoček doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Analýza kritických míst bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel na letišti
(Analysis of critical points of safety inspections of persons and luggage at the airport)
Ing. Jakub Brumar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza účinnosti střeliva s hromadnou střelou pro možné zneškodnění nástražného výbušného systému
(Analysis of the effectiveness of mass shot with ammunition for the possible malicious destruction explosive system)
Ing. Ondřej Kloda Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Aplikace Fullerových metod při řízení rizika
(Fuller usability methods in risk management)
Bc. Martin Hlava Ing. Martin Konečný Bakalářská
Aplikace fyziodetekce ke zvýšení personální bezpečnosti v průmyslu
(Application physio-detection to increase personal safety in the industry)
Ing. Jakub Žabenský doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Aplikace systému CCTV při snižování protiprávní činnosti v prostorech vybraného multikina
(Application of CCTV in reducing illegal activities in selected areas of the multiplex)
Bc. Pavel Krč Ing. Martin Konečný Bakalářská
Aplikace vybraných biometrických metod z pohledu fyzické ochrany veřejných vysokých škol
(Application of biometric methods selected in terms of physical protection of public universities)
Bc. Blanka Korbelová Ing. Martin Konečný Bakalářská
Bezpečnost při společných a individuálních lovech
(Safety during Common and Individual Hunts)
Bc. Radim Klosík Ing. Roman Dubový Bakalářská
Bezpečnost v letecké cargo dopravě
(Security in air cargo transport)
Ing. Marek Bukovan Bakalářská
Bezpečnost vybraných dětských hřišť se zaměřením na používané herní prvky
(Safety of chosen playgrounds with alignment on used playing items)
Bc. Jaromír Šíma Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Detekce chemických látek v SuperCity Pendolino
(Detection of chemicals in SuperCity Pendolino)
Bc. Barbora Lišková Bakalářská
Fyzická ochrana budovy radnice
(Physical protection of The town hall building)
Bc. Veronika Zittová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana veřejných vysokých škol implementací technologie RFID
(Physical protection of public universities in the implementation of RFID technology)
Bc. Miroslav Klemens Ing. Martin Konečný Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného rodinného domu
(Physical Protection of a Selected Family House)
Bc. Jan Hanák Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Identifikace osob pomocí technických prostředků pro pozorování
(Identification of persons using technical means for observation)
Bc. Vítězslav Vašíček Ing. Václav Veselý Bakalářská
Měření rychlosti automobilů
(Velocity measurement cars)
Bc. Tomáš Paloc doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Měření účinnosti systému detekce a lokalizace osob za pevnými překážkami přístrojem ReTWis
(Measuring the efficiency of detection and localization of persons behind solid barriers device ReTWis)
Bc. Jiří Žemla Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Metody osobní ochrany proti osobám pod vlivem psychotropních látek
(Body Guarding Methods Against People Who Are Under Influence of Psychotropic Substances)
Bc. Rostislav Mikulík doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Možnosti utajení nástražného výbušného systému v rámci letištní rentgenové kontroly zavazadel
(Options explosive insidious secrecy system in the airport baggage x-ray inspection)
Bc. Petra Čaloudová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zvýšení bezpečnosti v panelových domech využitím kamerových systémů
(Possibilities of enhancing the safety in blocks of flats using CCTV systems)
Bc. Martin Mohyla Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Návrh inovace ochrany zdraví ve vybraném průmyslovém provozu
(Design innovation health in selected industrial plant)
Bc. Jiří Harušinec Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Návrh inovativního řešení nežádoucích jevů v procesu technických kontrol vozidel
(Design innovative solutions to adverse events in the process of technical inspection of vehicles)
Bc. Dušan Andrejco Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh na efektivnější zabezpečení objektu obvodního oddělení Policie ČR.
(The proposal for more effective protection of property, the district police station.)
Kamil Chlebek Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TR 14383-4 a metody FMECA
(Design of administrative object physical protection and the ČSN P CEN / TR 14383-4 and FMECA methods applicability comparison)
Bc. Zdeněk Pařízek Bakalářská
Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-4 Obchodní a administrativní budovy a metody FMECA
(Design of administrative building physical protection and the ČSN P CEN / TS 14383-4 Shops and offices and FMECA methods applicability comparison)
Bc. Markéta Kovaříková Bakalářská
Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA
(Design of the public higher education institution facility physical protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and FMECA methods comparison applicability. )
Bc. Jaroslav Budík Bakalářská
Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody HAZOP
(Design of the public higher education institution facility physical protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and HAZOP methods comparison applicability)
Bc. Michal Zagrapan Bakalářská
Návrh systému řízení rizik při provozu kovoobráběcích strojů v organizaci Hutní Montáže a.s
(System desing draft risk management system for operation of metal forming machinery in the company Hutni montaže a.s.)
Bc. Michal Mičík Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Návrh technické zabezpečení autoservisu aplikovanou biometrií
(Draft technical security of service station applied biometrics)
Bc. Jan Vašenda doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Nebezpečí výbuchu lakovací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot ve vybrané společnosti
(Danger of explosion paint booths for application of organic liquid coating material in selected companies)
Jaroslav Blažek Bakalářská
Ochrana osob při práci v uzavřených prostorách
(Protection of persons working in confined spaces)
Bc. Hana Pospíšilová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Perimetrická ochrana Letiště Praha, a.s.
(Perimeter protection, Prague Airport)
Bc. Jiří Hrůša Bakalářská
Posouzení účinků a následků výbuchů v prostředích se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím
(Assessment of the effects and consequences of explosions in environments with high dust and aerosols environment)
Bc. Tomáš Peštuka Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Prostředky technického zabezpečení informačních systémů v bankovnictví
(Means of technical security of informational banking systems)
Bc. Klára Pavelcová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Prvky zabezpeční motorových vozidel a jejich vliv na automobilovou kriminalitu
(The elements of security motor vehicles and their influence on automobile criminality)
Bc. Petra Ertlová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Příprava speciálních tenkých vrstev metodou laserové ablace
(Preparation of special thin layers by laser ablation method)
Ing. Jaroslav Janků doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Řízení bezpečné evakuace osob z budovy Fakulty bezpečnostního inženýrství
(Management of safe evacuation of people from building of the Faculty of Safety Engineering)
Bc. Adam Langer Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Spolehlivost autentizace osob při využití biometrických systémů pro vstup do objektu
(Reliable authentication of persons using biometric systems for access to the building)
Ing. Stanislav Novák Ing. Václav Veselý Bakalářská
Studie řízení rizik objektu železniční stanice
(The study of risk management in railway station areas)
Bc. Martin Konvičný Ing. Martin Konečný Bakalářská
Studie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochrany
(The study of risk management crew ambulance services in view of physical protection)
Bc. Leoš Kučera Ing. Martin Konečný Bakalářská
Studie řízení rizik výbuchu v prašném prostředí
(The study of risk management and an explosion in a dusty environment)
Bc. Jan Pröschl Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Systém ochrany objektu před únikem kontaminovaných hasebních vod do životního prostředí
(Protection system of establishment for contaminated firewater release into the environment)
Bc. Zuzana Osinová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Systém řízení bezpečnosti Českých drah, a.s.
(The safety management system of Czech Railways)
Bc. Jan Kolovratník Ing. Martin Konečný Bakalářská
Systém řízení rizika vybraných průmyslových provozů z hlediska teroristických útoků
(System of risk management of selected industrial plants in terms of terroristattacks)
Bc. David Šustala Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Systém řízení rizik při výrobě dřevěných ekobriket
(The risk management system for production of wood briquettes)
Bc. Jiří Perďoch Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technická modernizace jednotného systému varování a informování obyvatelstva v působnosti územního odboru Bruntál
(Technical modernization of the emergency public warning and informing system in the scope of the regional division of Bruntál)
Ing. Ludmila Ondrašíková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky pro vyhledávání objektů pod vodou a pod zemí
(Technical means for finding objects underwater and underground)
Bc. Vojtěch Lacek Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technické prostředky pro zastavování vozidel
(Technical means for stopping vehicles)
Bc. Michal Laryš Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technické prostředky systému varování a vyrozumění ve vybrané oblasti a možnost jejich inovace
(Technical means of warning and notification system in the selected area and the possibility of innovation)
Bc. Adam Mrkva Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Technické prostředky určené pro snížení kriminality páchané na seniorech.
(Technical devices intended to reduce crime against seniors.)
Ing. Jana Rohanová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny
(Technical Security building photovoltaic power plants)
Bc. Tomáš Seidler doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Výbuchy prašných a aerosolních materiálů v důsledku protiprávního jednání
(Bursts of dusty materials and aerosols due to infringement)
Bc. Michal Procházka Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Vyhodnocení průjezdnosti místních komunikací pro vozidla IZS
(Evaluation of Local Road Clearance for Vehicles of IRS)
Bc. Václav Moch Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Využití LED technologií v oblasti zabezpečení drážní dopravy
(LED technology utilization in the security of rail transport)
Bc. Jiří Chocholouš Ing. Martin Konečný Bakalářská
Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů
(Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy production by renewable resources)
Bc. Jan Macura Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Využití radiového a datového provozu v komunikaci základních složek Integrovaného záchranného systému
(Usage radio and data operations in communication of primary units of Integrated Rescue System )
Bc. Tomáš Staněk doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,MBA,LL.M. Bakalářská
Zabezpečení hypermarketu prostředky technické ochrany
(Security hypermarket technical means of protection)
Bc. Michal Ludvík Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení Střední průmyslové školy stavební v Havířově prostředky technické ochrany objektů
(Security Central School building in Havířov technical means of protection)
Bc. Lukáš Macháček Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení zařízení sociálních služeb prostředky technické ochrany objektu
(Securing of an Organization Social Service Using Technical Means of Building Protection)
Bc. Soňa Máchová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti únikových cest mateřské školy
(Ensuring the safety escape routes kindergarten)
Ing. Marek Šíma Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zkoumání vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin
(Examination of the Influence of Methane Admixture on Explosion limits Selected Industrial Liquids)
Bc. Martin Šnedrla Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení bezpečnosti nákladního výtahu firmy Julius Meinl Vídeň
(Enhancing freight elevator for the firm Julius Meinl Vienna)
Bc. Vít Lopata doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení technického zabezpečení při průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s
(Increase of the technical security at passage ArcelorMittal Ostrava premises)
Bc. Michal Šotek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení účinnosti kamerového systému města Frýdek-Místek
(Increase in Efficiency of Camera System of the Town of Frýdek-Místek)
Bc. Lukáš Pokorný Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza kritických míst zabezpečení procesu výroby a stáčení piva v pivovaru
(Analysis of critical points of security production process and bottling beer in the brewery)
Bc. Hana Straková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik havárií při přepravě nebezpečných látek na vybraném silničním úseku
(Risk analysis of accidents involving dangerous substances on the selected road section)
Bc. Iveta Sasynová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza rizik možného výbuchu v multifunkčních obchodních centrech
(Risk analysis of possible explosion in multifunctional business centers)
Ing. Jan Osika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza účinku výbuchů v prostorách vlakového nádraží Opava-východ
(Analysis of the effect of explosions on the premises of the railway station Opava-East)
Bc. Aleš Martinek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Modernizace komplexního systému fyzické ochrany objektu potravinářské firmy
(Modernizing total system physical wardships object food firm)
Bc. Tomáš Rybka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Modernizace systémů fyzické ochrany vojenského opravárenského objektu
(Modernizing systems physical wardships military object)
Ing. Lukáš Balcar Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Možnosti kombinace látek CBRN s konvenční výbušninou při konstrukci tzv. "špinavé bomby"
(Possible combination of CBRN agents with conventional explosives in the construction of so-called "dirty bombs")
Bc. Jakub Berka Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace komplexního technického zabezpečení nového objektu soukromé firmy
(Proposal and realization complex technical safeguard new object private firm )
Bc. Marek Nytra Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh fyzické ochrany prostorů veřejné vysoké školy - technická fakulta.
(Draft Technical Protection of The Area Designated for University - Technical Faculty.)
Ing. Jana Havelková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Návrh komplexního zabezpečení objektu České pošty
(Proposal for a comprehensive security object Czech Post)
Bc. Petr Páleník Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Návrh komplexní modernizace fyzické ochrany objektu firmy SE-MI Technology, a.s..
(Design of the complex modernization of physical protection of buildings of the company SE-MI Technology, Inc.)
Bc. Lenka Maleňáková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Návrh zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavné pyrotechniky
(Designing Security for a designated facility for the storage of fireworks)
Ing. Tomáš Votoček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000
(Solid - state gamma spectrometer Falcon 5000)
Bc. Vladimír Polák doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Posouzení bezpečnosti a ochrany zařízení na úpravu pitné vody v Moravskoslezském kraji
(Security and protection of water works in Moravian-silesian region)
Bc. Renáta Poláčková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení odolnosti vybraných stavebních prvků proti průstřelu z ručních palných zbraní
(Assessment of resistance of selected structural elements against the penetration of small arms)
Bc. Jiří Koubek Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Projekt inovativního propojení stávajících a nových prvků systému fyzické ochrany soukromé firmy
(Project of innovative connection of current and new elements of physical security system of a private company)
Bc. Jiří Pavelka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt technického zabezpečení komplexu budov střední průmyslové školy
(Technical safeguard project of complex of middle industrial school buildings)
Bc. Věra Štěpánková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Projekt zabezpečení výrobní haly elektrickým zabezpečovacím systémem
(Project safeguard shop intrusion alarm system)
Bc. Petr Komačka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Protivýbuchová ochrana dávkování paliva do kotle pro spalování biomasy
(Explosion Protection dosage of fuel into the boiler for combustion of biomass)
Bc. Libor Polách Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Studie zneužití biologických látek v prostorech letištního terminálu Praha- Ruzyně
(The Study of Exploitability of Biological Agents in the Facilities of Prag – Ruzyně Airport Terminal)
Bc. Radek Herites Diplomová
Systém řízení rizik při použivání hořlavých látek ve výrobním procesu
(The Risk Management System for using of the Flammable Substances in the Production Process)
Bc. Stanislav Vrzal Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Technické zabezpečení provozu a systém řízení rizik při výrobě cenin
(Technical security operations and risk management system in the production of stamps)
Bc. Jana Kubánková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Technické zabezpečení sesuvného území vzniklého nekontrolovatelným vypouštěním technických vod do volného terénu
(Technical Protection of Landslide Area Made by Uncontrollable Technical Water Disposal in Open Terrain)
Bc. Milan Bill Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení technických měření v bezpečnostní praxi.
(The assessment of technical measurements in security practice)
Bc. Marek Wrona doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Využití RFID technologií pro identifikaci chemických látek
(The use of RFID technology for identification of chemical substances)
Bc. Daniel Svížala doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení oběhu neveřejných písemností organizace využitím RFID technologie
(Securing the Circulation of Non-Public Documents of an Organisation Using the RFID Technology)
Bc. Jakub Fitřík doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení objektu transformovny prostředky technické ochrany objektů
(Securing the building transformer means of technical protection of objects)
Bc. Marek Lokoč Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení perimetrické ochrany výrobního závodu Kofola a.s.
(Ensuring of the perimetric security for production company Kofola a.s.)
Bc. Radek Lant Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení vodního díla prostředky technické ochrany objektů
(Security dam means of technical protection of objects)
Ing. Denisa Izvorská Ing. Václav Veselý Diplomová
Záchyt radionuklidů ve zvláštních situacích.
(Handhold radionuclides in special situation.)
Bc. Michal Trombik doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Způsoby identifikace výtržníků na sportovních akcích
(Ways of identifying troublemakers at sporting events)
Bc. Kamila Flanderová Ing. Václav Veselý Diplomová