Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bitala Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (060)
Předseda akademického senátu (FBI)
Akademický pracovník (060)
Vědecký pracovník (030)
+420 596 992 858
+420 596 992 920
D214, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice

LB218, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Ing. Holubová Věra, Ph.D.
Tajemník (060)
+420 596 992 891
Ing. Osadská Vladimíra, Ph.D.
Vědecký tajemník (060)
Akademický pracovník (060)
+420 596 992 873
Belasová Eva
Sekretářka (060)
+420 596 992 897

Kontakty na zaměstnance

Osoba Telefon Adresa
doc. RNDr. Barčová Karla, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a výzkum (FBI)
Akademický pracovník (060)
+420 596 992 929 LB211, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Ing. Jarkuliš Vojtěch +420 596 992 944
Ing. Jursa Dominik
Interní doktorand (060)
+420 596 992 835
Ing. Kadlubcová Miriam
Akademický pracovník (060)
Kmenový zaměstnanec (060)
+420 596 992 873
Ing. Kittel Martin
Akademický pracovník (060)
+420 596 992 962
Ing. Lichorobiec Stanislav, Ph.D. +420 596 992 841
Ing. Miškay Marek
Interní doktorand (060)
+420 596 992 835
doc. Mgr. Ing. Ščurek Radomír, Ph.D. +420 596 992 886 Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
prof. PhDr. Vykopalová Hana, CSc. +420 596 992 891