Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra bezpečnostních služeb se zabývá vědecko-výzkumnou činností a zajištění výuky studijního oboru Technická bezpečnost osob a majetku (TBOM) v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a to v prezenční i kombinované formě studia.

V ČR jsme unikátní

Katedra je unikátní tím, že její studijní obor není v České Republice jinde akreditován. Studenti mají možnost teroretické i praktické přípravy k získání zbrojního průkazu a absolvovat speciální výuku v předmětech zbraně, výbušniny a pyrotechnika.  

Ve světě jsme unikátní

Katedra je ve světě unikátní svým obsahem studia, který připraví studenty k řešení komplexní problematiky v široké oblasti bezpečnosti. Je to na základě specializovaných předmětů, jakými jsou např. „Zbraně a střelivo“, „Výbušnina a účinky výbuchů“, „Speciální bezpečnostní technologie“ a „Bezpečnostní pyrotechnika“, které žádná jiná fakulta neposkytuje a dále velmi specifickým výzkumem zaměřený na balistickou odolnost materiálů a použití usměrněných náloží.

Do budoucna chystáme

  • Vývoj, profilace a testování usměrněných, kumulativních a destrukčních náloží speciálního určení.
  • Rentgenová detekce komponentů nástražných výbušných systémů, detekce a identifikace výbušnin a jejich prekurzorů.
  • Modelování a testování balistické odolnosti materiálů a bezpečnostních komponentů.
  • Režimová a technologická ochrana civilních letišť, profilace a odhalování negativních znaků u uživatelů letecké dopravy, zdokonalování bezpečnostních systémů a predikace protiprávních činů spojených s civilním letištěm.
  • Zdokonalování bezpečnostního systému v bezpečnosti občanů, služeb a prostředků ochrany, účinná detekce a identifikace hrozeb, zvyšování odolnosti kritické infrastruktury při podpoře specifických oblastí bezpečnosti.