Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra bezpečnostních služeb má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Naše priority a cíle

Rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu je jedním z prioritních cílů katedry. Katedra spolupracuje s výzkumnými organizacemi v Polsku při rozvoji ochrany objektu a prostor ve fyzické bezpečnosti. Významnou částí mezinárodní spolupráce je mobilita studentů a pracovníků na studijních i pracovních stážích v podobě odborných přednáškách.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.