Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumné zaměření katedry je orientováno na fyzickou bezpečnost, bezpečnostní služby, vývoj a výzkum záchranných kumulativních a destrukčních náloží, projektování bezpečnostních systémů, systémy řízení rizika ve spojení s aktuálními bezpečnostními hrozbami. Plně respektuje tematické zaměření realizovaných projektů ve vědecko-výzkumné činnosti a zohledňuje požadavky na kvalifikaci příbuznou absolventům oboru podle Národní soustavy kvalifikací, orientovanou na problematiku:

 

 • Technické prostředky a technologie bezpečnostních služeb, včetně kriminalistiky.
 • Výbušniny, jevy při výbuchu a omezení jejich účinků, složení, iniciace, roznětné systémy, využití kumulace, způsoby zajištění bezpečnosti osob před účinky nástražných výbušných systémů a možnosti eliminace rizika teroristického útoku.
 • Konstrukce zbraní a střeliva, základy střelby ze střelných zbraní.
 • Stanovení rizik a zajištění bezpečnosti před protiprávními činy.
 • Aktuální bezpečnostní hrozby, prevence terorismu, extremismu a protiprávních činů.
 • Navrhování, realizace a implementace bezpečnostních systémů objektů.
 • Ochrana před zářením a detekce zdrojů ionizujícího záření.
 • Bezpečnostní politika organizace a její komunikační bezpečnostní strategie.
 • Hodnocení kvality a spolehlivosti lidského potenciálu v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Řízení a regulace rizik u podvodného jednání zaměstnanců ve firmách.
 • Modelování a simulace bezpečnostních rizik a bezpečnostních systémů objektů s cílem hodnocení jejich významnosti, účinnosti a efektivity z technického i ekonomického hlediska.
 • Zdokonalování systému přípravy vzdělávání v oblasti bezpečnostních služeb.
 • Zvládnutí zabezpečovacích, signalizačních, kamerových a komunikačních prostředků při ochraně objektů.
 • Vytváření a rozvíjení obecné teorie zdokonalování a růstu firemního bezpečnostního managementu.

V současné době Katedra bezpečnostních služeb disponuje taktéž dvěma speciálními laboratořemi, a to laboratoří „Bezpečnostních kontrol“, která je vybavena detekční technikou, včetně rentgenového zařízení umožňující prezentaci názorného průběhu bezpečnostních kontrol na letišti při zabezpečování bezpečnosti letecké dopravy a tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost budov a objektů kritické infrastruktury se zvláštním režimem. Na rentgenovém zařízení je studentům předváděna detekce výbušnin, zbraní, nebezpečných předmětů, materiálů a komponentů NVS v zavazadlech, balících, krabicích bez narušení jejich obalů, které by mohlo způsobit výbuch umístěného nástražného systému při iniciaci zastřežení zavazadla proti otevření. Daná problematika je směřována k výuce předmětu „Bezpečnostní pyrotechnika“.

Laboratoř „Balistická linka“, je určena k testování balistické odolnosti různých materiálů (stavebních, ochranných, balistických) a bezpečnostních komponentů pomocí střel vystřelených z krátkých střelných zbraní (pistole, revolver). Umožňuje měření rychlosti a energie dané střely, které způsobily průstřel testovaného materiálu nebo jim byly zachyceny, zjišťování bezpečnosti airsoftových, paintballových a plynových zbraní v rámci tvorby závěrečných bakalářských a diplomových prací. Umožňuje i zachycení dane střely bez jejího poškození pro stanovení identity zbraně při komparační metodě v rámci výuky předmětu „Zbraně a střelivo“ a „Technické prostředky bezpečnostních služeb“.

Tyto laboratoře významně přispívají ke zvýšení kvality výuky studentů v daném oboru, což umožňuje jejích další zapojení do řešení vědecko-výzkumných úkolů a úkolů pro potřeby praxe.

Vize vědeckého zaměření katedry do budoucna

 • Vývoj, profilace a testování usměrněných, kumulativních a destrukčních náloží speciálního určení,
 • Rentgenová detekce komponentů nástražných výbušných systémů, detekce a identifikace výbušnin a jejich prekurzorů,
 • Modelování a testování balistické odolnosti materiálů a bezpečnostních komponentů,
 • Režimová a technologická ochrana civilních letišť, profilace a odhalování negativních znaků u uživatelů letecké dopravy, zdokonalování bezpečnostních systémů a predikace protiprávních činů spojených s civilním letištěm,
 • Zdokonalování bezpečnostního systému v bezpečnosti občanů, služeb a prostředků ochrany, účinná detekce a identifikace hrozeb, zvyšování odolnosti kritické infrastruktury při podpoře specifických oblastí bezpečnosti.

Konference

Katedra se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Mezi nejvýznamnější konference lze zařadit:

 • Konferenci Požární ochrana

Konference je organizována ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. .

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je pracovník pověřený vedením Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.