Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Posluchárna FBI slouží zejména pro uskutečňování akreditovaných studijních programů včetně programů celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. V návaznosti na plnění svého základního úkolu mohou být využívány i pro související doplňkovou činnost.

Organizačně je provoz posluchárny podřízen proděkanovi pro vědu a výzkum.

Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje správu posluchárny.

Posluchárna LC104

POPIS

Posluchárna je vybavena pro 208 posluchačů včetně dvou míst pro osoby s tělesným postižením. Výpočetní technika, audiovizuální technika i osvětlení posluchárny lze ovládat prostřednictvím speciálního řídicího systému po zadání hesla na panelu zabudovaného v katedře. Bez zaškolení fakultním správcem nesmí přednášející v posluchárně systém obsluhovat.

VYUŽITÍ DLE PRIORIT:

  1. rozvrhovaná výuka
  2. ostatní výuka
  3. školení a semináře pro pracovníky FBI vyžadující PC učebnu
  4. samostatná práce studentů (po domluvě s vedoucím PLVT)
  5. doplňková činnost

REZERVACE

Rezervaci posluchárny mimo rozvrhovanou výuku lze provést pouze formou žádosti zaslané na e‑mail:

Žádost musí obsahovat:

  • datum rezervace
  • čas rezervace
  • zdůvodnění (účel) rezervace

ZÁVADY NA VYBAVENÍ

Každá zjištěná porucha na zařízení posluchárny musí být zadána v univerzitním systému HelpDesk: https://idesk.vsb.cz v sekci fakultní fronta FBI.

KONTAKT NA FAKULTNÍ SPRÁVCE

V pracovních dnech od 8:00 do 13:30 hodin:

Jméno fakultního správce

Číslo specializovaného pracoviště

Telefon 59 732…/mobil

Lukáš Holý

LA 103, LD 307, LA 212, LA 203, LC 104

2875/731 664 250

Radim Peikert

LA 209, LA 210, LA 211, LA 213,

2839/731 664 251

DOKUMENTY

Každý uživatel PC učebny je povinen dodržovat Provozní řád posluchárny FBI_SME_08_02.

Otevřít dokument