Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedná se o speciální místnost, která je na základě využití rozdělena na dvě laboratoře:

  1. Laboratoř vlivu havárií na ŽP
  2. Laboratoř ekotoxicity
Laboratoř havárií na životní prostředí

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Luminometr LUMIStox 300

Luminometr LUMIStox 300

Jedná se o měřící systém v plném vybavení pro stanovení toxicity podle ČSN EN ISO 11348-1 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fi scheri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi s využitím luminiscenčních bakterií. Měřící sestavu tvoří luminometr LUMIStox 300 a termostat LUMIStherm od fi rmy Hach - Lange GmbH. Termostat slouží pro temperaci bakterií a je podmínkou postupu pro práci s luminometry dle ČSN. Jedná se o externí samostatnou jednotku se šachticemi pro 30 měřících kyvet a dvě zásobní nádobky pro roztoky toxikantů. Mimo měření dle uvedených norem lze přístroj použít i pro měření na základě dalších luminometrických metod.