Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačové učebny FBI slouží zejména pro uskutečňování akreditovaných studijních programů včetně programů celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. V návaznosti na plnění svého základního úkolu mohou být využívány i pro související doplňkovou činnost.

PC učebny patří mezi specializované pracoviště fakulty, které zřizuje a ruší děkan FBI. Organizačně je provoz a rozvoj počítačových učeben podřízen proděkanovi pro vědu a výzkum. Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje správu PC učeben.

VYUŽITÍ DLE PRIORIT:

  1. rozvrhovaná výuka
  2. ostatní výuka
  3. školení a semináře pro pracovníky FBI vyžadující PC učebnu
  4. samostatná práce studentů (po domluvě s vedoucím PLVT)
  5. doplňková činnost

Počítačové učebny jsou určeny zejména pro výuku spojenou s využíváním výpočetních a informačních technologií. V odůvodněných případech mohou být při jejich volné kapacitě využity i pro další výuku nebo jinou činnost.

REZERVACE

Rezervaci PC učeben mimo rozvrhovanou výuku lze provést pouze formou žádosti zaslané na e-mail:

Přednostně budou schválené žádosti, které souvisí s prací na PC, mimo rozvrhovanou výuku.

Žádost musí obsahovat:

  • datum rezervace
  • čas rezervace
  • zdůvodnění (účel) rezervace

ZÁVADY NA VYBAVENÍ

Každá zjištěná porucha na zařízení PC učeben musí být zadána v univerzitním systému HelpDesk: https://idesk.vsb.cz v sekci fakultní fronta FBI.

KONTAKT NA FAKULTNÍ SPRÁVCE

V pracovních dnech od 8:00 do 13:30 hodin:

Jméno fakultního správce

Číslo specializovaného pracoviště

Telefon 59 732…/mobil

Lukáš Holý

LA 103, LD 307, LA 212, LA 203, LC 104

2875/731 664 250

Radim Peikert

LA 209, LA 210, LA 211, LA 213,

2839/731 664 251

DOKUMENTY

Seznam počítačových učeben

Počítačová učebna LA103

Počítačová učebna LA103

Počítačová učebna LA209

Počítačová učebna LA209

Počítačová učebna LD307

Počítačová učebna LD307