Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V laboratoři probíhá praktická část výuky v předmětu „Pracovní prostředí“ a Hygiena v průmyslu“, částečně také v předmětech „Aplikovaná ergonomie“ a „Inženýrská ergonomie“.

Laboratoř pracovního prostředí a ergonomie

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

MICRODUST PRO monitorovací systém ovzduší

MICRODUST PRO monitorovací systém ovzduší

Slouží pro stanovení koncentrace částic prachu v mg/m3 v reálném čase (optické měření prašnosti). Součástí je referenční optický kalibrační standard pro zjištění kalibračních hodnot udávaných výrobcem.