Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedná se o laboratoř, která je vybavena především přístroji pro monitorování, odběr nanočástic a mikročástic v pracovním prostředí.

Laboratoř monitoringu pracovního ovzduší

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

NanoScan SMPS 3910

NanoScan SMPS 3910

Přenosný přístroj vhodný k měření početní koncentrace nanočástic. Rozsah přístroje je
10 nm až 380 nm. Dokáže měřit až jeden milión částic. Přístroj SMPS je vhodný, když je potřeba nanočástice měřit, např. při monitorování expozice na pracovišti, identifikaci bodového zdroje apod.

Optický spektrometr model 3330

Optický spektrometr model 3330

Optický spektrometr (OPS) umožňuje rychlé a přesné měření koncentrace částic a velikostí distribuce částic. OPS měří částice v intervalu 0,3 - 10 μm v 16 uživatelsky nastavitelných kanálech. Měřené částice mohou být také zachyceny na vestavěném filtru pro další analýzu.

Condensation Particle Counter CPC 3007

Čítače částic CPC 3007 a P-Trak™ 8525

Přenosný kondenzační čítač částic (CPC) je určen k měření koncentrace částic o velikosti 0,01 - 1 μm. Ruční čítač může být použit k posouzení koncentrací nebo emisí v budovách nebo prostorech jako jsou školy, nemocnice a další vnitřní prostory. Do běžných provozů pro detekci a stanovení počtu ultrajemných částic o velikosti 0,02 - 1 μm v pracovním prostředí je vhodnější použít P-Trak, který má větší koncentrační rozsah.

Multikanálový laserový fotometr Dust Trak DRX 8533

Multikanálový laserový fotometr Dust Trak DRX 8533

DustTrak DRX je multikanálový laserový fotometr, který dává v reálném čase údaje o hmotnosti aerosolu a  shromažďuje gravimetrický vzorek. DustTrak DRX měří aerosolové znečištění, jako je prach, kouř, výpary a mlhy. Je
vhodný pro čisté kancelářské prostory, průmyslová pracoviště, stavební a další venkovní lokality.

DustTrak DRX 8534

Multikanálový laserový fotometr Dust Trak DRX 8534

DustTrak DRX je multikanálový laserový fotometr, který dává v reálném čase údaje o hmotnosti aerosolu a shromažďuje gravimetrický vzorek. DustTrak DRX měří aerosolové znečištění, jako je prach, kouř, výpary a mlhy. Je vhodný pro čisté kancelářské prostory, průmyslová pracoviště, stavební a další venkovní lokality.

AeroTrak 9000

AeroTrak 9000

Aerosolový monitor nanočástic AeroTrak™ 9000 TSI slouží ke sledování koncentrace částic v prostředí. Přístroj ukazuje velikost povrchu nanočásticových aerosolů, které se ukládají v plicích a dýchacích cestách respiračního traktu. Ukládání v alveolární (A) a tracheobronchiální (TB) části oblasti plic koresponduje s kritérii pro ukládání dle ICRP modelu (Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection).

Osobní odběrová aparatura

Osobní odběrová aparatura

Odběrová aparatura umožňuje odběr vdechovatelné a respirabilní frakce prašného aerosolu podle ČSN EN 481. Odběr aerosolu je prováděn na filtr, příp. i na disky z polyuretanové pěny. Součásti odběrové aparatury je odběrová hlavice (vč. filtrů a vložek pro stanovení respirabilní frakce), osobní odběrové čerpadlo, propojovací hadičky. Souprava: čerpadlo XR5000 + odběrová hlavice IOM225-70A + průtokoměr Defender510 (BIOS).

PortaCount Pro+ Respirator Fit Tester model 8038-1

PortaCount Pro+ Respirator Fit Tester

Tester pro ochranu dýchacích orgánů s fit testováním (model 8038-1) pro všechny typy respirátorů - plynové masky, SCBA, respirátory, dokonce i N95, P1 a P2 jednorázové respirátory (filtrační obličej). Použitím přístroje lze získat nejrychlejší, nejjednodušší a nejlepší testovací metodu vyhovující HSE (UK) a OSHA (US).

Nanometer Aerosol Sampler model 3089

Nanometer Aerosol Sampler

Vzorkovač nanometrických aerosolů Model 3089 (NAS) se skládá z uzemněné válcovité vzorkovací komory s elektrodou ve spodní části komory, kde lze nastavit potenciál do 10 000 V. Vzorkovač pracuje při konstantním průtoku a napětí, vzorkovací substrát je zachycován na TEM mřížku připevněnou k elektrodě. Přístroj slouží pouze k záchytu částic pro další analýzu.