Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedná se speciálně navrženou laboratoř k provádění testů na rozhraní mezi laboratorními zkouškami a velkorozměrovými požárními zkouškami. V laboratoři je vystavěn „ohnivzdorný“ prostor (2,7 x 2,7 m) samostatně odvětraný nad střechu objektu. Lze zde měřit parametry provázející požár s malým tepelným výkonem, zkoušet vybrané požárně bezpečnostní zařízení včetně sprinklerového SHZ v podmínkách skutečného požáru.

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Analyzátor plynů TESTO 350XL

Analyzátor plynů TESTO 350XL

Měření koncentrace vybraných plynných produktů hoření. Ovládání analyzátoru je možné řídit přímo nebo připojením PC / notebooku, který přenáší a zpracovává naměřená data prostřednictvím obslužného softwaru.

Požárně technická zkušební místnost

Požárně technická zkušební místnost

Slouží k provádění experimentálních požárních zkoušek. Jedná se o uzavřenou místnost se čtvercovým půdorysem o rozměrech 2,7 m a světlou výškou 3,15 m samostatně odvětranou na střechu objektu. Dostupné přístrojové vybavení slouží k zaznamenání podmínek uvnitř zkušební místnosti během každé zkoušky - měřicí ústředna ALMEMO s příslušenstvím pro měření teplot a tepelného toku, zařízení pro měření optické hustoty kouře včetně příslušenství, analyzační systém zplodin hoření (CO, CO2, O2 aj.) včetně příslušenství a úbytkové váhy. S vybavením lze měřit parametry provázející požár s malým tepelným výkonem nebo zkoušet vybrané požárně bezpečnostní zařízení včetně sprinklerového SHZ v podmínkách skutečného požáru. Variabilita experimentů je různorodá, od zaznamenávání rozvoje hoření jednotlivých druhů hořlavých materiálů, po ověřování vybraných vlastností stavebních konstrukcí na účinky působení požáru.

Zjistěte více