Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Těžká laboratoř

Těžká laboratoř

Prostorově největší místnost v pavilonu „F“ je na základě využití rozdělena na tři laboratoře:

  1. Laboratoř výbušnosti
  2. Laboratoř mechanických zkoušek materiálů
  3. Laboratoř – SBI test

Zjistěte více

Laboratoř bezpečnostních kontrol

Laboratoř bezpečnostních kontrol

Umístěné zařízení v laboratoři slouží především jako ukázky možností zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Přípravna vzorků prachu

Přípravna vzorků prachu

Přípravna slouží především k úpravě pevných materiálů pro stanovení výbuchových parametrů a minimální iniciační energie prachovzdušných směsí.

Laboratoř konstrukčních materiálů

Laboratoř konstrukčních materiálů

Tato místnost slouží jako - laboratoř diagnostiky konstrukcí.

Laboratoř bezpečnosti osob a majetku

Laboratoř bezpečnosti osob a majetku

V této laboratoři se nachází balistická linka a komparační mikroskop, jejichž využití ve výukovém procesu je zejména v rámci tvorby závěrečných bakalářských a diplomových prací a při výuce předmětů „Zbraně a střelivo“, „Technické prostředky bezpečnostních služeb“ a „Měřící metody a metrologie“.

Zjistěte více

Laboratoř plynové chromatografie

Laboratoř plynové chromatografie

Laboratoř plynové chromatografie slouží zejména k analýzám plynů, kapalin a částečně i pevných látek. Základem vybavení je plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem GRIFFIN 460 od americké firmy FLIR s příslušenstvím rozšiřujícím jeho použitelnost. V laboratoři je dále k dispozici Ramanův spektrometr FirstDefender RMX a fotoionizační detektory pro stanovení těkavých látek v ovzduší od firmy RAE Systems.

Zjistěte více

Laboratoř havárií na životní prostředí

Laboratoř vlivu havárií na životní prostředí

Jedná se o speciální místnost, která je na základě využití rozdělena na dvě laboratoře:

  1. Laboratoř vlivu havárií na ŽP
  2. Laboratoř ekotoxicity

Zjistěte více

Laboratoř technických měření v BI

Laboratoř technických měření v BI

Jedná se o laboratoř, která je určena studentům pro měření v rámci výuky předmětu „Technická měření v bezpečnostním inženýrství“.

Laboratoř monitoringu pracovního ovzduší

Laboratoř monitoringu pracovního ovzduší

Jedná se o laboratoř, která je vybavena především přístroji pro monitorování, odběr nanočástic a mikročástic v pracovním prostředí.

Zjistěte více