Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř umožňuje stanovovat některé výbuchové charakteristiky směsí hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin a prachovzdušných směsí včetně stanovení požárně technických charakteristik prachů hořlavých hmot, např. horní a spodní mez výbušnosti, stanovení rychlosti šíření hoření nebo minimální teploty vznícení usazeného prachu.

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Výbuchová komora VK-100

Výbuchová komora VK-100

Výbuchová komora VK-100 má objem spalovacího prostoru 100 litrů a je určena pro stanovení dolních (horních) mezí
výbušnosti hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, prachů a jejich kombinací a také stanovení limitního obsahu kyslíku.

Přístroj pro měření minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu

Přístroj pro měření minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu

Zařízení pro stanovení minimální teploty vznícení prachu v usazené vrstvě prachu dle ČSN EN ISO-IEC 80079-20-2, možné stanovit tloušťky 5 mm, 10 mm a 12,5 mm.

Přístroj pro měření minimální teploty vznícení prachů v rozvířeném stavu

Přístroj pro měření minimální teploty vznícení prachů v rozvířeném stavu

Zařízení pro stanovení minimální teploty vznícení prachu v rozvířeném stavu, sestaveno dle ČSN EN ISO-IEC 80079-20-2 a upraveno na systém rozvíření prachu ze spodní strany.

Výbuchová komora VK-20

Výbuchová komora VK-20

Výbuchová komora má objem spalovacího prostoru 20 l a je primárné určena pro stanovení mezí výbušnosti (dolní a horní) hořlavých kapalin a hořlavých plynů, dále je možné stanovit teplotní body výbušnosti (teplotní meze), limitní obsah kyslíku LOC.

Vysokorychlostní kamera - Fastcam SA-Z

Vysokorychlostní kamera - Fastcam SA-Z

Photron FASTCAM SA-Z nabízí vědcům a technikům schopnost zachytit digitální obrázky ve vysokém rozlišení při extrémně vysokých rychlostech, aby viděli a pochopili dříve neviditelné procesy a události.