Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prostorově největší místnost v pavilonu „F“ je na základě využití rozdělena na tři laboratoře:

  1. Laboratoř výbušnosti
  2. Laboratoř mechanických zkoušek materiálů
  3. Laboratoř – SBI test
Těžká laboratoř

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Výbuchový autokláv VA 250

Výbuchový autokláv VA 250

Výbuchový autokláv VA 250 má objem spalovacího prostoru 250 l a je určen pro stanovení výbuchových parametrů hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a hořlavých prachů. Výbuchové parametry lze stanovit jak za standardních podmínek tak za zvýšených počátečních teplot, které mohou lépe korespondovat s podmínkami v praxi.

Výbuchový autokláv 20l KSEP

Výbuchový autokláv 20l KSEP

Výbuchový autokláv VA-20 má objem spalovacího prostoru 20 l a je primárně určen pro stanovení výbuchových parametrů hořlavých prachů. Alternativně lze stanovit výbuchové parametry plynů, případně kombinaci hořlavých prachů a plynů. Výbuchové parametry lze stanovit za standardních podmínek.

Zkušební trhací stroj FS500 CT

Zkušební trhací stroj FS500 CT

Univerzální zkušební trhací stroj FS500 CT umožňuje měření mechanických vlastnosti kovových i nekovových materiálů za běžných i zvýšených teplot dle příslušných norem. Pro měření mechanických vlastnosti za zvýšených teplot je trhací stroj vybaven elektrickou třízónovou vertikální pecí typu 4011T-3Z s rozsahem měřených teplot až do 1100°C.
Maximální zkušební síla trhacího stroje je 500 kN.