Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta byla od svého vzniku umístěna do prostoru areálu základní školy, jejíž laboratoře ani učebny nevyhovovaly požadavkům na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činností. Z tohoto důvodu byla zpracována kompletní „Studie rekonstrukce FBI“, která zahrnovala modernizaci všech stávajících pavilonů v areálu včetně přístavby nového pavilonu „těžkých laboratoří“. V současně době probíhá poslední etapa rekonstrukce.

Z hlediska priorit fakulty byla do první etapy vybrána rekonstrukce pavilonu „C“. Po jejím ukončení fakulta získala potřebnou a doposud chybějící velkou posluchárnu a moderní laboratoře pro výuku i vědeckou a výzkumnou činnost odpovídající hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

V rámci druhé etapy rekonstrukce FBI byla provedena modernizace pavilonu „D“, včetně laboratoří umístěných v přízemí objektu. Současně byla realizována přístavba nového třípatrového pavilonu těžkých laboratoří „F“, do kterých byly přestěhovány výbuchové autoklávy umístěné z pronajatých prostor VVUÚ, a.s. v Ostravě – Radvanicích.

V současné době probíhá poslední etapa plánované rekonstrukce, která se týká posledních tří pavilonů – LA (vstup, PC učebny, Centrum simulačních a trenažérových technologií), LB (knihovna, zázemí vedení fakulty) a LE (jídelna, technické místnosti).

Laboratoře v pavilonu C

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2005 – 2007.

Laboratoře v pavilonu D

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Laboratoře v pavilonu D

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Laboratoře v pavilonu F

Výstavba pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými tak se zahraničními firmami. Ať už máte zájem o navázání spolupráce nebo dotaz k využití našich laboratoří, kontaktujte nás.