Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Provoz laboratoří a výpočetní techniky (dále jen PLVT) je účelovým pracovištěm Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO. Zřízeno bylo současně se vznikem fakulty v roce 2002. Model centralizovaného provozu a správy specializovaných pracovišť byl zvolen zejména z důvodu zabránění duplicitám při vybavování laboratoří i učeben jednotlivými katedrami, a dosažení lepšího využití prostorů i pořízené přístrojové techniky.

Hlavním úkolem PLVT je správa a technické zajištění provozu i rozvoje specializovaných pracovišť provozovaných fakultou:

PLVT zajišťuje správu všech laboratoří na fakultě.

  • Realizuje nákupy, včetně pořízení přístrojů na základě schváleného rozvojového plánu vedením fakulty, evidenci, zapůjčování, inventarizaci a odpisy majetku.
  • Zajišťuje údržbu (servis, kontrola, opravy, revize) kalibrace i ověřování přístrojů.
  • Na základě požadavků garantů laboratoří připravuje měření a vzorky včetně nákupu spotřebního materiálu pro řešení bakalářských, diplomových a dizertačních prací.
  • Chystá vzorky pro rozvrhovanou výuku dle pokynů akademických pracovníků, zajišťuje ochranné pracovní pomůcky a vypomáhá s obsluhou přístrojů i vyhrazených zařízení ve cvičení „Nauka o materiálu“.
  • Dle dohody se podílí na měřeních prováděných v rámci vědecké, výzkumné a doplňkové činnosti.

Pro každou laboratorní místnost stanovuje vedoucí PLVT správce laboratoře a dle potřeby jeho zástupce.

PLVT zajišťuje správu prostředků výpočetní techniky především  ve své evidenci majetku na specializovaných pracovištích fakulty v rámci:

  • Dlouhodobého řešení komplexu dílčích úkolů s cílem udržet v dokonale funkčním provozu fakultní síť, zejména instalace serverů a ostatních koncových zařízení včetně údržby (servis, reklamace, opravy, revize i kontroly).
  • Správy uživatelů, emailů a skupin, vybraných osob, hesel, hostovských přístupů k WiFi, správy Active Directory fakulty včetně podpory uživatelů.
  • Realizace nákupů prostředků výpočetní techniky na základě schváleného rozvojového plánu vedením fakulty včetně evidence a zabezpečení, zapůjčování, inventarizace i odpisů majetku.
  • Přípravy WWW stránek FBI a zajištění jejich aktualizace podle požadavků určených pracovníků fakulty s návaznosti na celoškolský systém.

Mohlo by Vás zajímat

Pracovníci pracoviště

Pokud hledáte kontakt přímo na pracovníky pracoviště Provozu laboratoří a výpočetní techniky

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých laboratoří na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Formuláře

Formuláře k vyplnění pro pracovníky VŠB-TUO.