Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Provoz laboratoří a výpočetní techniky je účelovým pracovištěm Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Zřízeno bylo současně se vznikem fakulty v roce 2002. Model centralizovaného provozu laboratoří zajišťovaný prostřednictvím Provozu laboratoří a výpočetní techniky byl při vzniku fakulty zvolen zejména z důvodu zabránění duplicitám při vybavování laboratoří jednotlivými katedrami, a dosažení lepšího využití prostorů i pořízené přístrojové techniky.

Hlavním úkolem Provozu laboratoří a výpočetní techniky je technické zajištění provozu a rozvoje laboratoří fakulty včetně počítačových učeben provozovaných fakultou. Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje i provoz počítačové sítě na fakultě, koordinuje nákup hardwarového a softwarového vybavení. V rámci evidence software kontroluje legálnost software provozovaného na fakultních počítačích. Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje provoz AV techniky v učebnách fakulty včetně zpřístupnění počítačových učeben pro samostatnou práci studentů. Provoz laboratoří a výpočetní techniky spravuje WWW stránky Fakulty bezpečnostního inženýrství a současně zajišťuje jejich aktualizaci podle požadavků zodpovědných pracovníků fakulty a kateder.

Technické zajištění provozu laboratoří spočívá zejména v evidenci a údržbě přístrojového vybavení, zajištění kalibrací určených měřících přístrojů, oprav vadných přístrojů, objednávání, evidenci i skladování nebezpečných chemických látek a přípravků. Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje přípravu vzorků pro laboratorní práci studentů. Na základě požadavků odborných kateder zajišťuje technickou pomoc při výuce v laboratořích a při řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací. Provoz laboratoří a výpočetní techniky se podle kapacitních možností podílí na měřeních prováděných v rámci vědecké, výzkumné a doplňkové činnosti.

Provoz laboratoří a výpočetní techniky na základě vedením fakulty schváleným požadavků kateder realizuje nákup přístrojové techniky a spotřebního materiálu pro laboratoře.

Mohlo by Vás zajímat

Pracovníci pracoviště

Pokud hledáte kontakt přímo na pracovníky pracoviště Provozu laboratoří a výpočetní techniky

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých laboratoří na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Formuláře

Formuláře k vyplnění pro pracovníky VŠB-TU Ostrava