Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedná se o prostorově největší laboratoř v pavilonu „C“, která slouží ke stanovení požárně technických charakteristik a technickobezpečnostních parametrů pevných či kapalných látek včetně stanovení toxických produktů vznikajících při hoření a tepelné degradaci. Využívá se především pro laboratorní cvičení studentů. V laboratoři je 28 pracovních míst vybavených odsáváním, výkon vzduchotechnického systému umožňuje současnou práci na 11 z nich.

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou P-M NPM440

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou podle Penskyho - Martense

Aparatura, typ NPM440, umožňuje stanovení bodu vzplanutí dvěma metodami v uzavřeném kelímku a je určena pro kapaliny s bodem vzplanutí nad 40 °C.

Stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny

Stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny

Aparatura umožňuje stanovení bodu vznícení u kapalin v rozsahu od teploty okolí do 550 °C. V bezpečnostních listech nebo v odborné literatuře je tento parametr často také nazýván „teplota samovznícení“.

Stanovení bodu vzplanutí metodou otevřeného kelímku podle Clevelanda

Stanovení bodu vzplanutí metodou otevřeného kelímku podle Clevelanda

Aparatura je určena pro stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření u hořlavých kapalin, zejména ropných výrobků, s bodem vzplanutí nad 79 °C. Bod vzplanutí a bod hoření jsou ukazatelé schopnosti hořlavé kapaliny tvořit výbušnou směs se vzduchem za řízených podmínek a následně hořet.

Stanovení hořlavosti metodou OI

Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla za normální i zvýšené teploty

Přístroj pro stanovení kyslíkového čísla pevných materiálů v různých tvarových variantách (textil, fólie, pevné  materiály). Pracovní atmosféra se připravuje mísením O2 a N2 z tlakových láhví, součásti přístroje je kyslíkový analyzátor. V laboratoři je možné měřit kyslíkové číslo i za zvýšené teploty podle ČSN EN ISO 4589-3.

Pec pro zkoušení nehořlavosti

Pec pro zkoušení nehořlavosti

Elektricky vyhřívaná pec sloužící pro zařazení materiálů do tříd reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN ISO 13501.
Součástí je termoregulátor pro nastavení teploty v peci.

Komora pro měření optické hustoty kouře

Komora pro měření optické hustoty kouře

Statická metoda založena na principu snížení intenzity světla procházejícího prostorem kouřové komory vyplněné kouřem vznikajícím při tepelném rozkladu nebo hoření. Vzorky se zkoušejí v horizontální poloze a jsou tepelně namáhány kónickým zářičem.

Zkoušení reakce na oheň

Zkoušení reakce na oheň - zapalitelnost stavebních výrobků

Přístroj pro základní charakteristiku pro zařazení do třídy reakce na oheň B – F.

Kalorimetr IKA C200

Kyslíkový kalorimetr IKA 200

Přístroj pro stanovení spalného tepla v poloautomatickém a manuálním režimu. Kalorimetr slouží pro zařazení materiálů do tříd reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN ISO 13501.

Setchkinova pec

Pec pro stanovení bodu vzplanutí (Setchkinova pec)

Přístroj slouží pro stanovení zapalitelnosti pevných materiálů. Jedná se o stanovení teplot vzplanutí, vznícení a žhnutí do teploty 750 °C. Součástí je termoregulátor pro nastavení teploty vzduchu v peci, průtokoměr a zařízení pro záznam teploty.

AutoFlamm Tester

Automatické zařízení pro zkoušky hořlavosti AutoFlamm Tester

Toto automatické zařízení pro zkoušky hořlavosti AutoFlamm Tester je zařízení určené zejména pro testování bytového textilu ve svislé poloze. (Např. záclony, závěsy, povlečení a ubrusy). Lze jej použít také pro testování dalších textilních materiálů používaných např. v dopravě.