Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jak již název napovídá, lze v laboratoři provádět např. měření ke zjišťování produkce tepla během hoření zkoumaného materiálu nebo sledovat vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě (TGA). V laboratoři mohou pracovat studenti v oblasti PTCH materiálů při zpracovávání diplomových či bakalářských prací. Laboratoř je vybavena přístrojovou technikou, která neslouží k přímé výuce studentů v rámci laboratorních cvičení.

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

Kónický kalorimetr

Kónický kalorimetr

Přístroj slouží pro stanovení rychlosti uvolňování tepla pod nastavitelnou tepelně radiační zátěží až do 100 kW.m-2. Současně je zaznamenávána hmotnost zkoušeného vzorku materiálu. Vývoj tepla je vyhodnocován z úbytku kyslíku ve zplodinách hoření. V přístroji je zabudován fotometr pro měření optické hustoty kouře v dynamickém režimu. Součástí je PC se speciálním softwarem pro řízení a vyhodnocování zkoušek.

Termická analýza TGA 581

Termická analýza METTLER TGA/SDTA 851

Analytický přístroj určený ke sledování změn hmotnosti a teploty ve vzorku materiálu při měnící se teplotě. Součástí zařízení je ultramikrováha, oběhový kapalinový termostat, vlastní termoanalyzátor a počítač se speciálním softwarem pro řízení průběhu zkoušek a jejich vyhodnocování.

Termická analýza TGA/DSC2

Termická analýza TGA/DSC2

Analytický přístroj. Sledování změn hmotnosti a tepelné bilance ve vzorku materiálu při měnící se teplotě. Součástí zařízení je ultramikrováha, oběhový kapalinový termostat, vlastní termoanalyzátor a počítač se speciálním softwarem pro řízení průběhu zkoušek a jejich vyhodnocování.