Provoz laboratoří a výpočetní techniky

Provoz laboratoří a výpočetní techniky

Provoz laboratoří a výpočetní techniky je účelovým pracovištěm Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.

Hlavním úkolem Provozu laboratoří a výpočetní techniky je technické zajištění provozu a rozvoje laboratoří fakulty včetně počítačových učeben provozovaných fakultou.

 

Aktuality

Místnosti s AV technikou
Na webové stránce http://www.fbi.vsb.cz/021/cs/poslucharny naleznete stručný přehled Av techniky v učebnách Fakulty bezpečnostního inženýrství. Stránka je dostupná pouze po přihlášení svým osobním číslem  heslem!© 2019 VŠB-TU Ostrava