Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

LICHOROBIEC, Stanislav a Marek HÜTTER. Application of water cumulative charge type water spout for extinguishing intense fires. American Journal of Engineering Research (AJER). American Society of Scientific Research, 2023, 12(6), s. 84-93. ISSN 2320-0936. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Ryszard SZYNOWSKI. Crisis Management in the Czech Republic. Internal Security. Police Academy in Szczytno, 2023, 14(2), s. 73-85. ISSN 2080-5268. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Jacek WASIK, Dariusz MOSLER a Tomasz GORA. Conception of effective mass and effect of force-measurement of taekwon-do master. Physical Activity Review. PPHU Projack, 2023, 11(1), s. 11-16. ISSN 2300-5076. [Detail]
MUSALKOVA, D., L. PIHEROVA, O. KWASNY, Z. DINDOVA, L. STANCIK, H. HARTMANNOVA, Otomar SLÁMA, P. PECKOVA, J. PARGAC, G. MINARIK, T. ZIMA, A.J. BLEYER, M. RADINA, M. POHLUDKA a S. KMOCH. Trends in SARS-CoV-2 cycle threshold values in the Czech Republic from April 2020 to April 2022. Scientific Reports. New York: Nature Publishing Group, 2023, 13(1), s. 6156. ISSN 2045-2322. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Barbara PAWLOWSKA, Arkadiusz TELESIŇSKI, Marcin LYSA, Robert BICZAK a Agnieszka GODELA. Ibuprofen and Ketoprofen—Inert Drugs or Potential Environmental Hazard?. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2023, 15(2), s. 1-20. ISSN 2071-1050. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Uncontrolled and Controlled Destruction of Acetylene Pressure Cylinders. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(7), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Vojtěch JANKŮJ a Petr LEPÍK. Analysis of Thermal Load of Pressure Cylinders with Flammable Gases in Fire. Chemical Engineering Transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2022, 90(květen), s. 451-456. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Barbora MARTINÍKOVÁ, Vít KLEČKA, Petr LEPÍK, Petr NOVOTNÝ a Pavel DANIHELKA. Review of Selected Chemical Accident Report Sites Regarding Major Accident Investigation and Lessons Learned Needs. Chemical Engineering Transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2022, 90(2022), s. 613-618. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
KORNELIA, Batko, Slezak-Prochazka ISABELA, Slezak ANDRZEJ, Bajdur WIOLLA a Radomír ŠČUREK. Modelling of the Electrical Membrane Potential for Concentration Polarization Conditions. Entropy. Multidisciplinary digital publishing institute, 2022, 24(1), s. Published: 17 January 2022. ISSN 1099-4300. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Cezary TOMICZEK. COOPERATION OF HEALTH CARE UNITS WITH UNIFORMED FORMATIONS IN THE AREA OF PUBLIC SECURITY. Security Forum. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022, 6(2/2022), s. 56 - 65. ISSN 2544-1809. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Alice VARYŠOVÁ, Martin ČERNÝ, Kristýna HANČAROVÁ, David OCZKA, Martin AUGUSTYNEK, Marek PENHAKER, Ondrej PROKOP a Radomír ŠČUREK. Performance and Robustness of Regional Image Segmentation Driven by Selected Evolutionary and Genetic Algorithms: Study on MR Articular Cartilage Images. Sensors. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 22(17), s. nestránkováno. ISSN 1424-3210. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Jaroslaw KRZYWANSKI a Marcin SOSNOWSKI. Artificial Intelligence and Computational Methods in the Modeling of Complex Systems. Entropy. Multidisciplinary digital publishing institute, 2021, 23(5), s. nestránkováno. ISSN 1099-4300. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Karla BARČOVÁ. ADVANCED METHODS OF DETECTING EXPLOSIVES IN IMPROVISED EXPLOSIVES DEVICES. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021, 16(2), s. 12-19. ISSN 1801-1764. [Detail]
BALNER, Dalibor a Jiří ČERNECKÝ. Měření povrchových teplot při požáru plechového kontejneru. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021, 21(1), s. 3-6. ISSN 1804-1639. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Robert SOCHA a Marcin JURGILEWICZ. Bezpieczeństwo zgromadzeń w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej - uwarunkowania administracyjnoprawne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2021, 2021(39), s. 39-48. ISBN 1896-8333. [Detail]
MACH, Václav, Milan ADAMEK, Jan VALOUCH a Karla BARČOVÁ. Control and indicating equipment communicating via the peripheral component interconnect express bus. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. Jogdžakarta: Institute of Advanced Engineering and Science, 2020, 9(2), s. 729-738. ISSN 2089-3191. [Detail]
BALNER, Dalibor, Daniel ONDRUŠÍK a Adam THOMITZEK. Extinguishing of Pool Fires using the Water Mist. Communications. Žilinská univerzita v Žiline, 2020, 22(4), s. 191-200. ISSN 1335-4205. [Detail]
SLEZAK, Andrzej, Wioletta M BAJDUR, Kornelia M BATKO a Radomír ŠČUREK. Simulation of S-Entropy Production during the Transport of Non-Electrolyte Solutions in the Double-Membrane System. Entropy. BASEL: Multidisciplinary digital publishing institute, 2020, 22(4), s. nestránkováno. ISSN 1099-4300. [Detail]
BALNER, Dalibor, Martin TRČKA, Adam THOMITZEK a Tatiana STANKEVICH. Prompt forecasting of heat flows under fire conditions in a vertical steel tank having an ANFIS protective wall. Požarovzryvobezopasnostʹ = Fire and explosion safety. Požnauka, 2020, 29(5), s. 13-39. ISSN 0869-7493. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Bajdur WIOLLETA, Kula MONIKA, Odzimek TOMASZ, Jelonek DOROTA a Gaska KRYSZYSZTOF. Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2020, 98(12), s. 1962-1964. ISSN 0033-2496. [Detail]
BALNER, Dalibor a Michaela ONDROVÁ. Experimentální srovnání trik používaných u složek IZS z hlediska odvodu vlhkosti. Spektrum. 2020, 20(1/2020), s. 17-21. ISSN 1804-1639. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Lenka SCHREIBEROVÁ a Jan JURÁSEK. Kybernetický útok jako hrozba pro BOZP v podnicích. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2020, 13(4), s. 1-7. ISSN 1803-3687. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra a Radomír ŠČUREK. The physical security of buildings of public universities. Journal of Security and Sustainability Issues. General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania, 2019, 9(2), s. 505-5016. ISSN 2029-7017. [Detail]
GASKA, Krzysztof, Mykhailo LOBUR, Nazariy JAWORSKI, Wioletta BAJDUR, Jozef CIULA, Myroslava VOVK a Radomír ŠČUREK. Polyopimization of the chemical and biological processes for removing nitrogen and phosphorus compounds from municipal wastewater using a multi-treated predictive control system (MPC). Przemysl Chemiczny. Varšava: SIGMA-NOT, 2019, 98(11), s. 1822-1827. ISSN 0033-2496. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Karla BARČOVÁ a Ladislav ŘÍHA. THE DEVELOPMENT OF PENETRATION CHARGES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INTERVENTIONS OF FIRE RESCUE SERVICE UNITS. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, 14(2), s. 7-16. ISSN 1801-1764. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Dominik VILÍMEK, Alice KŘESŤANOVÁ, Marek PENHAKER, Eva KOTALOVÁ, Bastien FAURE-BRAC, Clement NOEL, Radomír ŠČUREK, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ a Tomas KANTOR. Prediction Model of Alcohol Intoxication from Facial Temperature Dynamics Based on K-Means Clustering Driven by Evolutionary Computing. Symmetry. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 11(8), s. nestránkováno. ISSN 2073-8994. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Karla BARČOVÁ. CHECKING THE HYDRAULIC EFFICIENCY AND IMPROVING SAFETY OF THE INTERNAL WATER SUPPLY. Communications. Žilinská univerzita, 2018, 20(2), s. 121-125. ISSN 1335-4205. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Lucia FIGULI. Development and testing of rescue destruction charges for the demolition of statically unstable buildings. Communications. Žilinská univerzita, 2018, 2018(2), s. 35-40. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Marek HÜTTER a Stanislav LICHOROBIEC. Application of Water Cumulative Charges as a Water Spouts for Intensive Flame Extinguishing. Defence Science Journal. Defence scientific information and documentation centre, 2018, 68(3), s. 260-264. ISSN 0011-748X. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana a Leo LUZAR. Criminality and mental and emotional urban maps. Economics and Management. Univerzita obrany v Brně, 2018, 1(1/2018), s. 48-53. ISSN 1802-3975. [Detail]
BALNER, Dalibor a Karla BARČOVÁ. Attenuation of thermal radiation through water mist. Process Safety Progress. Wiley-Blackwell, 2018, 37(1), s. 18-24. ISSN 1066-8527. [Detail]
KULA, Monika, Adam GNATOWSKI, Wiolleta BAJDUR a Radomír ŠČUREK. Badania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany właściwości termomechanicznych poliamidu. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2018, 97(2), s. 263-266. ISSN 0033-2496. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Michal PTÁČEK a Jan PAVLÍČEK. Vybrané otravy dětských pacientů - shrnutí pro nezdravotnické složky IZS. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018, 18(2), s. 10-12. ISSN 1804-1639. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Informační společnost, krizová komunikace a komunikace rizik. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018, 18(2/2018), s. 17-19. ISSN 1804-1639. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Analýza vývoje a možnosti použití kumulativních náloží pro destrukci staticky nestabilních objektů. TZB-info. 2018, 2018(1), s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
PTÁČEK, Michal, Radomír ŠČUREK a Věra HOLUBOVÁ. THE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) AS A THREAT TO INFECTIOUS HOSPITAL WARDS. The Science for Population Protection. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2018, 10(1/2018), s. 1-10. ISSN 1803-568X. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Lucia FIGULI a Vladimír KAVICKÝ. Comprehensive assessment of potential threats to all kinds of events arising from the explosion of pipe bomb. Key Engineering Materials. Volume 755. Trans Tech Publication Ltd, 2017, 755(219), s. 219-228. ISSN 1013-9826. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Lucia FIGULI. Shaped-Cumulative Charge as a Pyrotechnic Mean for a Pipe Bomb Deactivation. Key Engineering Materials. Volume 755. Trans Tech Publication Ltd, 2017, 755(65), s. 65-74. ISSN 1013-9826. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan, Michal DOSTÁL, Tereza VLASÁKOVÁ, Pavel JANDA, Monika KLUSÁČKOVÁ, Pavel KUBÁT, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Svatopluk CIVIŠ a Zdeněk ZELINGER. First application of multilayer graphene cantilever for laser photoacoustic detection. Measurement. Elsevier, 2017, 101, s. 9-14. ISSN 0263-2241. [Detail]
HÜTTER, Marek a Radomír ŠČUREK. Possibilities of misuse of unmanned aerial vehicles (UAV) to terrorist targets. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja techniczna i informatyczna. VI. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017, 4(1), s. 195-202. ISSN 1897-4058. [Detail]
BAJDUR, Wiolleta M., Anna HENCLIK, Marlena GRABOWSKA, Radomír ŠČUREK a Kateřina SIKOROVÁ. Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntezowanych flokulantów polimerowych. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2017, 96(12), s. 187-192. ISSN 0033-2496. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Jana PUPÍKOVÁ. DEVELOPMENT OF A WATER SPOUT FOR THE ACTIVE EXTINGUISHING OF THE FOCUS OF AN INTENSE FLAME. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, Volume 12(2/2017), s. 44-51. ISSN 1801-1764. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Věra HOLUBOVÁ a Radomír ŠČUREK. Safety study on Threat by Active Shooter to School Facilities. Securitology. European Association for Security, 2017, 1(2/2016), s. 5-16. ISSN 1898-4509. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana a Leo LUZAR. Unification of Technical Standards and Technical Conditions for Soft Targets Protection. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017, 17(2), s. 17-20. ISSN 1804-1639. [Detail]
BALNER, Dalibor, Karla BARČOVÁ a Michal DOSTÁL. Attenuation of infrared radiation when passing through a water curtain. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 12(1), s. 1-8. ISSN 1805-3238. [Detail]
KOZLOVÁ, Kateřina, Karla BARČOVÁ a Jan KUBÍČEK. ANALYSIS OF DATA COLLECTED AT CONTROL ROOM FULL SCOPE SIMULATOR AT DUKOVANY NUCLEAR POWER PLANT. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, XII(2), s. 11-22. ISSN 1805-3238. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Marek HÜTTER a Ondřej LOS. EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE MECHANICAL RESISTANCE OF FORENSIC MARKING BY MEANS SYNTHETIC DNA. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, XII(1), s. 25-29. ISSN 1805-3238. [Detail]
BAJDUR, Wiolleta M., Anna HENCLIK, Radomír ŠČUREK a Kateřina SIKOROVÁ. ECOLOGICAL LIFE CYCLE ASSESSMENT OF MODIFIED NOVOLAKS WASTE USED IN INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, XII(1), s. 41-50. ISSN 1805-3238. [Detail]
PTÁČEK, Michal, Anton PELIKÁN a Dorková ZLATICA. HEALTH CARE IN DETENTION FACILITIES FOR FOREIGNERS IN THE CZECH REPUBLIC – CHANGES IN LAST YEARS. University Review. Alexander Dubček University of Trenčín, 2017, 11(3), s. 16-18. ISSN 1337-6047. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. SOCIAL RISK MANAGEMENT AS A STRATEGY IN THE FIGHT AGAINST POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION. DANUBE: Law and Economics Review. de Gruyter Verlag, 2016, 7(2), s. 123-129. ISSN 1804-8285. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jiří MARKUCI, Martin HROMADA a Karla BARČOVÁ. Quantitative evaluation of the synergistic effects of failures in a critical infrastructure system. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2016, 14(1), s. 3-17. ISSN 1874-5482. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Michal PTÁČEK, Anton PELIKÁN a Iva PELIKANOVÁ. EMMERGENCY AND COMMON MEDICAL CARE AND SECURITY MEASURES FOR PERSONS IN MIGRANT CAMPS IN THE CZECH REPUBLIC. Journal of Advanced Practices in Nursing. American Society of Registered Nurses, 2016, 1(2), s. 27-29. ISSN 1940-6967. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra. INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS. Polish Journal of Management Studies. The Management Faculty Czestochowa University of Technology., 2016, 14(1), s. 106-118. ISSN 2081-7452. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Karla BARČOVÁ, Tomáš DORAZIL, Radovan SKÁCEL, Ladislav ŘÍHA a Martin ČERVENKA. The Development of Special Sequentially-Timed Charges for Breaking Frozen Waterways. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 11(1), s. 32-41. ISSN 1801-1764. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Hana KUBÁTOVÁ, Karel KLOUDA a Petr LEPÍK. Phytotoxicological tests – applications of foils based on graphene (graphene oxide). Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 11(2), s. 6-14. ISSN 1801-1764. [Detail]
GOMBA, Pavla a Isabela BRADÁČOVÁ. CRITICAL SYSTEMS AND PROCESSES AFFECTING THE RESILIENCE OF SUBWAY SYSTEMS TO TERRORISM RISKS. Communications. Žilinská univerzita, 2015, 17(1), s. 22 - 27. ISSN 1335-4205. [Detail]
HADÁČEK, Libor, Radomír ŠČUREK, Tomáš LOVEČEK a Mikael H L ZEEGERS. Assessment of fence systems using fuzzy modeling. Communications. Žilinská univerzita, 2015, 17(1), s. 3-8. ISSN 1335-4205. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Karla BARČOVÁ. VERIFICATION OF THE EFFICACY OF THE SPECIAL WATER SHAPED CHARGE PROTOTYPE. Defence Science Journal. Defense Scientific Information and Documentation Centre, 2015, 65(5), s. 363-366. ISSN 0011-748X. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Jerzy PISAREK. Rules of educations and trainings in the area of safety of air transport and general aviation. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja techniczna i informatyczna. VI. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015, 3(1), s. 137-151. ISSN 2300-5343. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Jakub ŽABENSKÝ a Jeremy TOH WEI HONG. Experimental verification of selected risk factors disrupting ecall system function. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, 1(Volume X), s. 15-19. ISSN 1801-1764. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Karla BARČOVÁ. Possible IED Threat to Airport Premises during Security X-ray Inspection. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, 10(1), s. 31-37. ISSN 1801-1764. [Detail]
FOLDYNA, Libor, Radomír ŠČUREK a Li LI FANG. Safety, protection of the population and the legal system of the Republic of Singapore. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2015, 7(2/2015), s. 33-37. ISSN 1803-635X. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Milada KOZUBKOVÁ. The possibilities to determine critical concentrations of gas in buildings. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(4), s. 198-202. ISSN 1210-1389. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Martin KONEČNÝ, Ondřej STONIŠ a Daniel MARŠÁLEK. Exploring the Impact on Radio Frequency Signal of RFID Technology Related to Physical Protection of Renewable Resources. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1001(1), s. 149-154. ISSN 1022-6680. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Daniel MARŠÁLEK, Martin KONEČNÝ a Ondřej STONIŠ. Airport Emergency Plan and Emergency Events Management System in Transport of Renewable Resources. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1001(1), s. 441-446. ISSN 1022-6680. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Ondřej STONIŠ, Martin KONEČNÝ a Daniel MARŠÁLEK. System of Management of Uncertainty and Risk of Renewable Resources. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1001(1), s. 492-497. ISSN 1022-6680. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra. Tool for Minimizing Duplicate Actions in the Activities of Safety. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1001(1), s. 504-508. ISSN 1022-6680. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Crime, urban design and perception of safety among residents. Advances in Fire, Safety and Security Research Book 2014. Fire Research Institute of the Ministry of Interior of Slovak Republic, 2014, 2014(1), s. 128-131. ISSN 1339-8490. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Ondřej STONIŠ, Martin KONEČNÝ a Jacek DWORZECKI. SYSTEM OF MANAGEMENT OF UNCERTAINTY AND RISK. Košická bezpečnostná revue. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014, 3(1/2014), s. 192-196. ISSN 1338-4880. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Radomír ŠČUREK. ELEKTROENERGETIKA A MOŽNOSTI POSUZOVÁNÍ RIZIK TÉTO OBLASTI. Krízový manažment. Žilinská univerzita, 2014, 13(1), s. 61-68. ISSN 1336-0019. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Jakub ŽABENSKÝ. Application of magnetometry for objects identification. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2014, 2014(2), s. 475-480. ISBN 2300-5343. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Martin KONEČNÝ a Daniel MARŠÁLEK. Extension of the solution protection of public universities premises via an implementation of radio frequency identification of people. Przeglad elektrotechniczny. Warszawa: SIGMA-NOT, 2014, 90(10/2014), s. 188-191. ISSN 0033-2097. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Dalibor VÁLEK. Method of Selecting the Most Important Power Lines in a Transmission and Distribution Network. Przeglad elektrotechniczny. SIGMA-NOT, 2014, 90(11/2014), s. 152-155. ISSN 0033-2097. [Detail]
VÁLEK, Dalibor a Radomír ŠČUREK. UTILIZATION OF GRAPH THEORY IN SECURITY ANALYSIS OF POWER GRID. Securitology. European Association for Security, 2014, 2014/20(2), s. 87-99. ISSN 1898-4509. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. New social and security risks, excluded areas, crime and unemployment in selected areas of the Moravian - Silesian Region. International Journal of Business and Information. Thajsko: International Business Academics Consortium, 2013, 8(1), s. 1188-1193. ISSN 1728-8673. [Detail]
VÁLEK, Dalibor a Radomír ŠČUREK. OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY. Krízový manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 24(1/2013), s. 70, 76. ISSN 1336-0019. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Biometrické systémy a jejich aplikace z pohledu fyzické ochrany objektů. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 13. ročník(1), s. 55-58. ISSN 1211-6920. [Detail]
GOMBA, Pavla a Miluše VÁCHOVÁ. Trendy v potravinové bezpečnosti. SPEKTRUM. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 1(2013), s. 48-50. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Martin KONEČNÝ a Ondřej STONIŠ. RISK ASSESSMENT IN THE AREA OF PUBLIC UNIVERSITIES. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, VIII(2), s. 44 - 48. ISSN 1801-1764. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Daniel MARŠÁLEK a Ondrej PALATÁŠ. Model implementace systému předběžného hodnocení cestujících na letištích. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2013, 5(2), s. 19-27. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Daniel MARŠÁLEK a Ondrej PALATÁŠ. Předběžné hodnocení cestujících za účelem zvýšení bezpečnosti civilního letectví. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, 2012(4), s. 91-102. ISSN 1801-8211. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Martin HRINKO. Study of acoustic parameters of audible and visual warning devices used by the Police of the Czech republic. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 14(1/2012), s. 83-88. ISSN 1335-4205. [Detail]
HRINKO, Martin a Světla FIŠEROVÁ. Study of lithing parameters of audible and visual warning devices used by the Police of the Czech republic. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 14(2/2012), s. 90-94. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEHÁK, David a Libor HADÁČEK. Electricity Production and Transmission Facilities Assessment as Part of Critical Infrastructure Protection. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2012, 2012(2), s. 80-88. ISSN 1802-3975. [Detail]
KONEČNÝ, Martin, Ondřej STONIŠ a Radomír ŠČUREK. Protection of public universities premises via an implementation of radio frequency identification of people. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, VII(1), s. 53-58. ISSN 1801-1764. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina, Petr ROSTEK a Radomír ŠČUREK. POSTAVENÍ FYZICKÉ OCHRANY U PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 4(2/2012), s. 115-126. ISSN 1803-635X. [Detail]
MARŠÁLEK, Daniel, Radomír ŠČUREK a Ondrej PALATÁŠ. Typování a profilování osob za účelem zvýšení bezpečnosti. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 4(4), s. 53-64. ISSN 1803-635X. [Detail]
MARŠÁLEK, Daniel a Radomír ŠČUREK. Hrozba CBRN látek se zaměřením na třídu biologických agens. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2012, XXL(LIII)(3/2012), s. 119-130. ISSN 1210-3292. [Detail]
HRINKO, Martin a Kateřina ORLÍKOVÁ. Toxic properties of plastics in fire and their impact on the environment and human health. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(4), s. 109-113. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Jiří ŠVEC a Pavel ŠVEC. Utilizing knowledge of physics in safety engineering. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(2), s. 114-117. ISSN 1335-4205. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Alternative development of projectiles to deactivate the explosive means explosive systems - pipe bombs. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 2011(2), s. 20-25. ISSN 1335-4205. [Detail]
HRINKO, Martin. Preventive measures and actions of the police of the Czech republic against urban violence. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(3), s. 91-95. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Martin KONEČNÝ. Aplikace analýzy rizik v oblasti fyzické ochrany veřejných vysokých škol. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, VI(1), s. 27-32. ISSN 1801-1764. [Detail]
HADÁČEK, Libor, Radomír ŠČUREK a Jaroslav CIGLER. Protection of the National Critical Infrastructure. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, VI(2), s. 56-60. ISSN 1801-1764. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Analýza rizik objektu kritické infrastruktury. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2011, 2011(1), s. 1-11. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Hrozba biologických látek soudobé společnosti. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2011, 2011(1), s. 1-16. ISSN 1803-635X. [Detail]