Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

PTÁČEK, Michal a Lukáš KOLARČÍK. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ÚRAZŮ OBLIČEJE HLAVY V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI. In: 13. Trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 3. Národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie : sborník příspěvků : 4. - 6. května 2017, Velké Karlovice, Česko. Ústí nad Labem: BOS.org, 2017. s. 45. ISBN 978-80-87562-64-2. [Detail]
MULICA, Adrián a Martina SYRUČKOVÁ. ANALÝZA NEHODY OSOBNÉHO VLAKU V ŤAŽKO PRÍSTUPNOM TERÉNE. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 31. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Jiří ŠVEC. Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 34-37. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Analýza zneužití bezpečnostního rentgenu při možné hrozbě výbuchem nástražného výbušného systému v objektech s mezinárodní leteckou dopravou. In: 7. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2011. s. 40-49. ISBN 978-80-7454-013-4. [Detail]
KONEČNÝ, Martin a Radomír ŠČUREK. Fyzická ochrana a její vliv na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 88-95. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]