Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

PTÁČEK, Michal a Lukáš KOLARČÍK. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ÚRAZŮ OBLIČEJE HLAVY V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI. In: 13. Trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 3. Národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie : sborník příspěvků : 4. - 6. května 2017, Velké Karlovice, Česko. Ústí nad Labem: BOS.org, 2017. s. 45. ISBN 978-80-87562-64-2. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Petr LEPÍK a Lucie GEMBALOVÁ. Exfoliace vrstevnatých sloučenin, renezance kulového mletí. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce: XXIX. medzinárodná konferencia BOZP, 14.-16.11.2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry = New Trends in Safety and Health : the XXIX. international conference. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-3006-8. [Detail]
HÜTTER, Marek, Radomír ŠČUREK a Lukáš CRHA. Fyzická bezpečnost před bezpilotními prostředky v případě jejich zneužití. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 41-43. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Predikce dolní meze výbušnosti hybridní směsi a její experimentální ověření. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 215 - 2019. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
MULICA, Adrián a Martina SYRUČKOVÁ. ANALÝZA NEHODY OSOBNÉHO VLAKU V ŤAŽKO PRÍSTUPNOM TERÉNE. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 31. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
HRINKO, Martin a Jana ROHANOVÁ. Zajištění pořádku a bezpečnosti v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. In: Security and Crisis Management in Real Environment : mezinárodní konference : 28.10.2014, Lány : sborník přednášek. Prague: European Institute of Security and Crisis Management, 2014. s. 15 - 18. ISBN 978-80-88048-00-8. [Detail]
VESELÝ, Václav. Technické prostředky a metody využívané pro vyhledávání osob. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 304-306. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Jiří ŠVEC. Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 34-37. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Stanovení dolních mezí výbušnosti pro vybrané průmyslové prašné látky. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Jan BARABÁŠ. VYUŽITÍ MAGNETOMETRIE V RÁMCI FYZICKÉ OCHRANY KLÍČOVÝCH PRVKŮ TEPELNÝCH ELEKTRÁREN. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Using radio frequency identification technology people in the fight against terrorism. In: Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych. Čenstochová: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2012. s. 29. ISBN 978-83-927423-5-7. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Aplikace biometrických systémů v prostorách veřejných vysokých škol z pohledu fyzické ochrany. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 307-310. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Jan BARABÁŠ. Význam tepla jako oblasti kritické infrastruktury a ve vztahu k ochraně obyvatelstva. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 314-316. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
MARŠÁLEK, Daniel a Radomír ŠČUREK. BIOLOGICKÉ AGENS A JEJICH ZNEUŽITÍ V CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ. In: 5. Mezinárodní vědecká konference Bezpečnost-Kvalita-Spoľahlivosť. Košice: Strojnická fakulta TU v Košicích, 2011. s. 148-160. ISBN 978-80-553-0612-4. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Analýza zneužití bezpečnostního rentgenu při možné hrozbě výbuchem nástražného výbušného systému v objektech s mezinárodní leteckou dopravou. In: 7. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2011. s. 40-49. ISBN 978-80-7454-013-4. [Detail]
KONEČNÝ, Martin a Radomír ŠČUREK. Fyzická ochrana a její vliv na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 88-95. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]