Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

PTÁČEK, Michal, Radomír ŠČUREK a Jan PAVLÍČEK. Vybrané otravy dětských pacientů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 34-35 s. ISBN 978-80-7385-209-2. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Sociálně psychologické aspekty krizové komunikace a komunikace rizika v prostředí sociálních médií. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 56-57 s. ISBN 978-80-7385-209-2. [Detail]
KADLUBCOVÁ, Miriam, Daniel ONDRUŠÍK, Karla BARČOVÁ a Dalibor BALNER. Měření velikosti vodních kapek. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 101 s. ISBN 978-80-7385-221-4. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Risks of Destruction of Pressure Cylinders Exposed to Fire. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 38-40 s. ISBN 978-80-7385-205-4. [Detail]
PTÁČEK, Michal, Radomír ŠČUREK a Maťej UVÍRA. Epidemiologické a bezpečnostní souvislosti při ohledání zemřelých v terénu. [Česko]: [s.n.], 2018. 16 s. ISBN 978-80-270-3571-7. [Detail]