Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ostatní

ŠČUREK, Radomír. Testovanie detekčnej schopnosti vybraných komponentov poplachovych systémov. 2018. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra. Security Privatization. 2015. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Social vulnerability as a cause of conflict and crisis. 2015. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Wykorzystywanie metod profilowania i tipingu w związku z podróżnymi na lotnisku. Czestochowa: Centralna Szkola Paňswowej Stražy Požarnej w Czestochowie, 2013. 101- 119 s. ISBN 978-83-927423-8-8. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA, Jiří ŠVEC, Ilona UHROVÁ a Lenka KOPECKÁ. RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION. 2007. [Detail]