Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

NEVRLÝ, Václav, Michal DOSTÁL, Vít KLEČKA, Petr BITALA a Zdeněk ZELINGER. Ultra-lean combustion mode. In: Fundamentals of Low Emission Flameless Combustion and Its Applications. Amsterdam: Elsevier, 2022. s. 13-43. ISBN 978-0-323-85244-9. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Jakub ŽABENSKÝ. ZASTOSOWANIE MAGNETOMETRII DO IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW. In: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja techniczna i informatyczna. VI. Częstochowia: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 475-480. ISBN 978-83-7455-298-1. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Detekce a identifikace výbušnin. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014, 2014. s. 318 - 334. ISBN 978-80-87500-57-6. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Martin KONEČNÝ, Daniel MARŠÁLEK a Ondřej STONIŠ. Exploring the Impact on RF Signal of Radio Frequency Identification technology. In: Safety engineering : selected aspects. New York: Iglobal Writer, 2014. s. 89-96. ISBN 978-83-63680-13-8. [Detail]
ŠVEC, Jiří, Vojtěch KŘESÁLEK a Hana VAŠKOVÁ. Kmity, vlnění, akustika. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management III.. Zlín: VeRBuM, 2013. s. 282-293. ISBN 978-80-87500-35-4. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Ionizující záření. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management III.. Zlín: VeRBuM, 2013. s. 327-342. ISBN 978-80-87500-35-4. [Detail]
KONEČNÝ, Martin, Ondřej STONIŠ a Radomír ŠČUREK. Posouzení bezpečnostních rizik veřejných vysokých škol z pohledu fyzické ochrany. In: Technika, Informatyka, Inzenieria Bezpieczeństwa. Polsko: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013. s. 387-397. ISBN 978-83-7455-365-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Martin KONEČNÝ. Vybrané techniky posuzování rizik. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management II.. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 127-137. ISBN 978-80-87500-19-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. ŘÍZENÍ RIZIK V OBLASTI FYZICKÉ OCHRANY. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management II.. Zlín: Radim Bravurčík - VeRBUM, 2012. s. 96-103. ISBN 978-80-87500-19-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Martin KONEČNÝ a Ondřej STONIŠ. Physical protection of people through radio frequency identification. In: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja techniczna i informatyczna. Częstochowa, Polsko: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Posko, 2012. s. 9-18. ISBN 978-83-7455-298-1. [Detail]
BITALA, Petr, Stanislav LICHOROBIEC a Václav VESELÝ. Elektromechanické detektory narušení. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management I.. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011. s. 38-55. ISBN 978-80-87500-05-7. [Detail]
HADÁČEK, Libor. Ověřování účinnosti opatření ochrany kritické infrastruktury. In: Ochrana kritické infrastruktury. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů, 2011. s. 126-133. ISBN 978-80-260-1215-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu kritické infrastruktury. In: Ochrana kritické infrastruktury. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů, 2011. s. 26-37. ISBN 978-80-260-1215-3. [Detail]