Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

LICHOROBIEC, Stanislav. VÝBUŠNINY A PYROTECHNIKA V BEZPEČNOSTNÍ PRAXI. Ostrava: SPBI,z.s., 2022. ISBN 978-80-7385-257-3. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Jiří LUKŠ, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Daniel MAKOVIČKA. Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-219-1. [Detail]
PISAREK, Jerzy a Radomír ŠČUREK. Techniczne i organizacyjne uwarunkowania czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne. Rzeszów: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, 2017. ISBN 978-83-908004-1-7. [Detail]
PISAREK, Jerzy a Radomír ŠČUREK. Determination of the HUMAN FACTOR in Air, Land and Marine Traffic. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2017. ISBN 978-3-330-32139-7. [Detail]
PTÁČEK, Michal, Lukáš KOLARČÍK a Václav DEDEK. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5458-1. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Radomír ŠČUREK, Petr LEPÍK, Jiří SERAFÍN, Ondřej STONIŠ, Martin KULICH, Pavla GOMBA, Jakub ZDEBSKI, Milan KOPLÍK a Andor ŠÁNDOR. VLIV TERORISTICKÉHO ÚTOKU NA VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU PRACHU. Ostrava: SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2015. ISBN 978-80-7385-168-2. [Detail]
HRINKO, Martin. ŘSPP - metodika a podpora pořádkové policie. Praha: Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR Praha a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2015. ISBN 978-80-7385-159-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-882-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-862-5. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jaroslav CÍGLER, Pavel NĚMEC a Libor HADÁČEK. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-126-2. [Detail]