Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku

MAZAL, Jan, Marian RYBANSKÝ, Augustuno G. BRUZZONE, Libor KUTĚJ, Radomír ŠČUREK, Pavel FOLTIN a Daniel ZLATNÍK. Modelling of the microrelief impact to the cross country movement. In: 22nd International Conference on Harbor, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS 2020. Janov: University of Genoa, 2020. s. 66-70. ISBN 978-88-85741-47-8. [Detail]
MAZAL, Jan, Augusto .G. BRUZZONE, Libor KUTĚJ, Radomír ŠČUREK, Daniel ZLATNÍK a Pavel FOLTÍN. Optimization of the ground observation. In: 22nd International Conference on Harbor, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS 2020. Janov: University of Genoa, 2020. s. 71-74. ISBN 978-88-85741-47-8. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Jan MAZAL, Jaroslav HRDINA, Petr VAŠÍK, Libor KUTĚJ a Josef PROCHÁZKA. The Weighted Core of Games Based on Tactical Decisions. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 11995. Cham: Springer, 2020. s. 244-252. ISBN 978-3-030-43889-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Libor KUTĚJ, Agostino BRUZZONE, Marina MASSEI, Kirill SINELSHCHIKOV, Leonardo BAVIERA, Giuliano FABBRINI, Marco GOTELLI a Josef PROCHÁZKA. Persistence Through Collaboration at Sea for Off-Shore and Coastal Operations. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 11995. Cham: Springer, 2020. s. 427-438. ISBN 978-3-030-43889-0. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Aleš TULACH a Stanislav LICHOROBIEC. Complex approach to assess accidental gas explosions in buildings. In: 12th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions (ISHPMIE) : proceedings : 12-17 August 2018, Kansas City, MO. Blue Springs: Fike Corporation, 2019. s. 1-16. ISBN 978-1-5323-8443-1. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Behaviour of selected steel elements exposed to fire. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 169-176. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Vojtěch JANKŮJ a Petr LEPÍK. Thermal loading of pressure cylinders in a fire. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 767-774. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Agostino BRUZZONE, Procházka JOSEF, Kutěj LIBOR, Procházka DALIBOR a Kozubek JOSEF. Modelling and Optimization of the Air Operational Manoeuvre. In: Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham: Springer, 2019. s. 43-53. ISBN 978-3-030-14983-3. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Povrchové změny během tepelné zátěže. In: Mladá věda 2019 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 4. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 28-32. ISBN 978-80-7385-222-1. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Stanislav LICHOROBIEC, Karel KLOUDA, Lucie BEDNÁROVÁ a Lucie GEMBALOVÁ. Analysis of the way to increase safety in terms of possible inhalation of nano and microparticles during gun shooting. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 572-577. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Jakub STŘÍBNÝ. Parametry rázových vln vybraných pyrotechnických složí. In: Požární ochrana 2019 : XXVIII. ročník mezinárodní konference : recenzovaný sborník abstraktů : 4.-5. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 1-16. ISBN 978-80-7385-221-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír, Wioletta M BAJDUR a Monika KULA. POLYMERS IN TERMS OF EXPLOSION AND FIRE HAZARDS IN THE ENVIRONMENT. In: Požární ochrana 2019 : XXVIII. ročník mezinárodní konference : recenzovaný sborník abstraktů : 4.-5. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 20-26. ISBN 978-80-7385-221-4. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. The Resistance of Surface Coatings Exposed to Thermal Load. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL) : 22–26 September 2019, Hannover, Germany. Singapur: Research Publishing, 2019. s. 3930-3935. ISBN 978-981-11-2724-3. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Vývoj a možnosti nasazení nových kumulativních prostředků v pyrotechnické praxi. In: Trhacia technika 2019 : zborník prednášok z 31. medzinárodnej konferencie : Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná SK, 22. - 24. máj 2019. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2019. s. 39-55. ISBN 978-80-89914-05-0. [Detail]
KUTAJ, Milan, Ladislav MARIŠ a Radomír ŠČUREK. PROGRESSIVE EDUCATION OF MUNICIPAL POLICE OFFICERS IN THE AREA OF MUNICIPAL SURVEILLANCE SYSTEMS. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN18) : Palma, Spain. 2-4 July, 2018 : conference proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018. s. 8113-8117. ISBN 978-84-09-02709-5. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Risk of Destruction of High - Pressure Cylinders Exposed to Fire. In: 27th international conference Fire Protection 2018 : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, 5-6 September 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 50 - 54. ISBN 978-80-248-4273-8. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Jana PUPÍKOVÁ a Tomáš DORAZIL. Development of Special Water Bags for Extinguishing Large-scale Fires. In: 27th international conference Fire Protection 2018 : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, 5-6 September 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 86-93. ISBN 978-80-248-4273-8. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Bastie FAURE-BRAC, Radomír ŠČUREK, Marek PENHAKER, Martin ČERNÝ, Martin AUGUSTYNEK a David OCZKA. Modeling of blood alcohol content using multiregional segmentation from ir images. In: BIODEVICES 2018 - 11th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2018. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2018. s. 39-47. ISBN 978-989-758-277-6. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Nebezpečí tlakových lahví a možnosti eliminace následků. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 87 - 96. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Radomír ŠČUREK. Bezpečnost při ohledání zemřelých a forenzní problematika spojená s prací koronera. In: Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2018 : sborník XVII. ročníku mezinárodní konference : 31. ledna – 1. února 2018, Ostrava, Česko. Ostrava: SPBI, 2018. s. 54-56. ISBN 978-80-7385-198-9. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Řízení rizik katastrof a psychosociální pomoc a podpora při mimořádných událostech a katastrofách. In: Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2018 : sborník XVII. ročníku mezinárodní konference : 31. ledna – 1. února 2018, Ostrava, Česko. Ostrava: SPBI, 2018. s. 89-90. ISBN 978-80-7385-198-9. [Detail]
PTÁČEK, Michal. Práce koronera a komplexní pohled na bezpečnost při ohledání zemřelých. In: Ostrava v urgentní péči 2018 : sborník přednášek : Ostrava, 27.4.2018. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2018. s. 15-22. ISBN 978-80-7464-999-8. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška a Jana PUPÍKOVÁ. Možnosti zabezpečení kulturních akcí ve vztahu k ochraně návštěvníků. In: Požární ochrana 2018 : recenzovaný sborník abstraktů XXVII. ročníku mezinárodní konference : 5.-6. září 2018, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-7385-205-4. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Věra HOLUBOVÁ a Jana PUPÍKOVÁ. SITUAČNÍ PREVENCE KRIMINALITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. In: Sborník 3. ročníku mezinárodního workshopu SECULIN 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. s. 41-49. ISBN 978-80-7454-809-3. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. EFEKTÍVNÍ NASAZENÍ KUMULATIVNÍCH NÁLOŽÍ JAKO VODNÍHO CHRLIČE PRO UHAŠENÍ OHNISKA INTENZIVNÍHO PLAMENE. In: Advances in fire and safety engineering : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. – 20. október 2017, Trnava, Slovensko. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 287-297. ISBN 978-80-8096-245-6. [Detail]
BALNER, Dalibor a Karla BARČOVÁ. Odebírání tepla pomocí vodních kapek. In: Advances in fire and safety engineering : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. – 20. október 2017, Trnava, Slovensko. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 76-87. ISBN 978-80-8096-245-6. [Detail]
FRIŠHANSOVÁ, Lenka, Karel KLOUDA, Stanislav LICHOROBIEC, Šárka BERNATÍKOVÁ a Karel LACH. Množství, distribuční rozložení a analýza nano a mikro částic v povýstřelových zplodinách. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 18-23. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
KLOUDA, Karel, Lenka FRIŠHANSOVÁ, Stanislav LICHOROBIEC, Petra ROUPCOVÁ, Jiří SLABOTINSKÝ a Lucie BEDNÁŘOVÁ. Návrh na zvýšení bezpečnosti při střelbě v kryté střelnici. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 36-42. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. POUŽITIE USMERNĚNÝCH NÁLOŽÍ NA OCHRANU OSÔB A MAJETKU. In: Bezpečnosť – Kvalita – Spoľahlivosť : zborník príspevkov z 8. medzinárodné vedecké konferencie : 18. mája 2017, Košice, Slovensko. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 145-150. ISBN 978-80-553-3115-7. [Detail]
BAJDUR, Wiolleta M., Kryzstof GASKA, Agnieszka GENEROWICZ a Radomír ŠČUREK. Optymalizacja parametrów fizykochemicznych eko-polielektrolitów z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych. In: Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia: międzynarodowa konferencja naukowa : program konferencji : Kraków 10-11.10.2017 r., Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017. s. 37-38. ISBN 978-83-65951-00-7. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Eva JURČÍKOVÁ. INFEKCE LÉČENÁ SÁDROVOU FIXACÍ. In: Budějovice kazuistické : sborník abstrakt IV. ročníku konference : České Budějovice, 5. 10. 2017. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2017. s. 40-42. ISBN 978-80-906133-8-6. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ. Bezpečnost zdravotníků- poranění ostrým předmětem. In: Ostrava v urgentní péči 2017 : sborník přednášek 10. odborné konference : 31. března 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2017. s. 22-25. ISBN 978-80-7464-907-3. [Detail]
BAJDUR, Wiolleta, Krtystof FRESEL a Radomír ŠČUREK. The Analysis of the Threats and Accident Rate in the Selected Fire Service Unit in Poland. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 1 - 5. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. ANALÝZA POUŽITÍ KUMULATIVNÍCH NÁLOŽÍ PRO DESTRUKCI STATICKY NESTABILNÍCH OBJEKTŮ. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 156-160. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
BAJDUR, Wiolleta, Kinga CYRAN, Magdalena ROMAN a Radomír ŠČUREK. Przemysł górniczo-wydobywczy w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa środowiskowego. In: Spotkanie nauki z biznesem : praca zbiorowa XX. konferencję Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkji : 26– 28 lutego, 2017, Zakopane, Polska. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. s. 1-10. ISBN 978-83-941281-1-1. [Detail]
HÜTTER, Marek a Radomír ŠČUREK. Performance Analysis of Possible Terrorists Attacks Using Unmanned Aerial Vehicles. In: Future Forces Forum : proceedings : October 19-21, 2016, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2016. s. 115-116. ISBN 978-80-270-0168-2. [Detail]
VELAS, Andrej, Radomír ŠČUREK a Josef SVETLIK. OPPORTUNITIES FOR EDUCATION OF STAFF MUNICIPALITIES IN THE FIELD OF SECURITY IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. In: ICERI 2016 : 9th international conference of education, research and innovation : proceedings : November 14-16, 2016, Seville, Spain. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 3249-3253. ISBN 978-84-617-5895-1. [Detail]
HÜTTER, Marek, Radomír ŠČUREK a Radim PALOCH. Possibilities of misuse of UAVs by terrorist groups. In: IV Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, Zagrożenia CBRNE". Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2016. s. 41-43. ISBN 978-83-65179-43-2. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Piotr KOLMANN. The Fire & Rescue Service of the Czech Republic. In: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXIX studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 234-236. ISBN 978-83-63989-29-3. [Detail]
HODICKÝ, Jan, Jan MAZAL, Petr STODOLA, Dalibor PROCHAZKA, Libor KUTEJ, Radomír ŠČUREK a Josef PROCHAZKA. Modelling of the UAV Safety Manoeuvre for the Air Insertion Operations. In: MODELLING AND SIMULATION FOR AUTONOMOUS SYSTEMS, MESAS 2016. CHAM: SPRINGER INT PUBLISHING AG, 2016. s. 337-346. ISBN 978-3-319-47604-9. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Radomír ŠČUREK. Zdravotní starostlivosť o "utečencov" v ČR - bezpečnostné riziko?. In: Medicína katastrof v Slovenskej republike : XIX. ročník medzinárodnej konferencie : Tatranské Matliare, 14.-16. júna 2016. [Austrálie]: [s.n.], 2016. s. 20-21. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Radomír ŠČUREK. Zdravotní péče a bezpečnost osob umístěných v zařízení pro záchyt cizinců. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 39 - 41. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Výbuchové parametry plynů a jejich ovlivnění velikosti iniciační energie. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 220 - 224. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Věra HOLUBOVÁ. OHROŽENÍ ŠKOLY AKTIVNÍM STŘELCEM. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 230-249. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
PTÁČEK, Michal a Radomír ŠČUREK. Opatření přijatá k minimalizaci bezpečnostních rizik plynoucích z nutných převozů cizinců k poskytovatelům zdravotních služeb. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 393-395. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
FOLDYNA, Libor. Současné bezpečnostní trendy fyzické ochrany objektů. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 74-75. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
BALNER, Dalibor a Michal DOSTÁL. Interakce IR záření s vodní mlhou. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 9-11. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
VÁLEK, Dalibor, Radomír ŠČUREK a Andrej VELAS. Spectral graph partitioning in security analysis related to electrical network. In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management. Boca Raton: CRC Press, 2016. s. 551-556. ISBN 978-1-138-02856-2. [Detail]
HÜTTER, Marek, Ladislav HOFREITER a Radomír ŠČUREK. SOUČASNÉ MOŽNOSTI OCHRANY PŘED BEZPILOTNÍMI LETADLY V PŘÍPADĚ JEJICH ZNEUŽITÍ. In: Súčasnosť a perspektívy bezpečnostného výskumu : zborník medzinárodného workshopu : 7. - 9. septembra 2016, Žilina, Slovensko. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2016. s. 119-128. ISBN 978-83-61645-21-4. [Detail]
PTÁČEK, Michal, Ladislav HOFREITER a Radomír ŠČUREK. MOŽNOSTI SNÍŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PŘI ŠÍŘENÍ VOLATILNÍCH B – AGENS PŘI PŘEPRAVĚ MIGRANTŮ. In: Súčasnosť a perspektívy bezpečnostného výskumu : zborník medzinárodného workshopu : 7. - 9. septembra 2016, Žilina, Slovensko. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2016. s. 129-132. ISBN 978-83-61645-21-4. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Ladislav HOFREITER, Tomáš DORAZIL a Radovan SKÁCEL. Vývoj a využití časovaných náloží pomocí ucpávkových vaků s vodou. In: Súčasnosť a perspektívy bezpečnostného výskumu : zborník medzinárodného workshopu : 7. - 9. septembra 2016, Žilina, Slovensko. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2016. s. 87-95. ISBN 978-83-61645-21-4. [Detail]
KOLMANN, Piotr a Libor FOLDYNA. „Zeszyt Naukowy” 2016, nr 5,. In: Zeszyt naukowy nr. 5/2016. Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "DRUKARNIA", 2016. s. 144-155. ISBN 978-83-943996-1-0. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. VÝVOJ PROSTŘEDKU PRO DEAKTIVACI IED – VODNÍ KUMULATIVNÍ NÁLOŽ. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 87-92. ISBN 978-80-7454-559-7. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. VÝVOJ A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI PROTOTYPU SPECIÁLNÍ VODNÍ KUMULATIVNÍ NÁLOŽE. In: Bezpečnosť, kvalita, spoľahlivost : 6. mezinárodná vedecká konferencia : 14.4.2015, Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2015. s. 143-149. ISBN 978-80-553-2044-1. [Detail]
BALNER, Dalibor, Jan HORA, Eva STRAKOŠOVÁ a Jan ŽIŽKA. VELKOROZMĚROVÉ EXPERIMENTY REALIZOVANÉ V ZAŘÍZENÍ NA ZKAPALNĚNÝ PLYN VE ZBIROHU SIMULUJÍCÍ REÁLNÉ PODMÍNKY POŽÁRU. In: Advances in Fire and Safety Engineering : Trnava, 30. – 31. Október 2014 : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... a sprievodných medzinárodných vedeckých konferencií. Trnava: AlumniPress, 2014. s. 72-84. ISBN 978-80-8096-202-9. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Jakub ŽABENSKÝ. APPLICATION OF MAGNETOMETRY FOR OBJECTS IDENTIFICATION. In: Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych. Čenstochová: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2014. s. 78 - 81. ISBN 978-83-927423-5-7. [Detail]
BALNER, Dalibor, Jan HORA a Eva STRAKOŠOVÁ. Vliv aplikace vodního proudu na tepelné podmínky ve FOK Zbiroh. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 5-11. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Veronika FOLDYNOVÁ. Možnosti využití fyzické ochrany v oblasti zvyšování prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: --. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7385-125-5. [Detail]
ŠVEC, Jiří a Pavel ŠVEC. Fyzikální veličiny a jednotky v bezpečnostní praxi. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management : [11. a 12. září 2013, Zlín]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 22-26. ISBN 978-80-7454-289-3. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Veronika FOLDYNOVÁ. Analýza přírodních katastrof v oblasti Krkonoš. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
KONEČNÝ, Martin, Ondřej STONIŠ a Radomír ŠČUREK. Implementace RFID technologie z pohledu fyzické ochrany. In: 5. Mezinárodní vědecká konference Bezpečnost-Kvalita-Spoľahlivosť. Košice: Strojnická fakulta TU v Košicích, 2011. s. 109-115. ISBN 978-80-553-0612-4. [Detail]
KONEČNÝ, Martin a Radomír ŠČUREK. Vize bezpečnostního výzkumu v České republice. In: 5. Mezinárodní vědecká konference Bezpečnost-Kvalita-Spoľahlivosť. Košice: Strojnická fakulta TU v Košicích, 2011. s. 256-261. ISBN 978-80-553-0612-4. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Aplikace fuzzy logiky v hodnotícím procesu analýzy rizik. In: 5. Mezinárodní vědecká konference Bezpečnost-Kvalita-Spoľahlivosť. Košice: Strojnická fakulta TU v Košicích, 2011. s. 297-302. ISBN 978-80-553-0612-4. [Detail]
STONIŠ, Ondřej a Radomír ŠČUREK. PŘÍSTUPY K ANALÝZE RIZIK VÝBUCHU PRACHU V PRŮMYSLU. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management 2011. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011. ISBN 978-80-7454-111-7. [Detail]