Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI
Kód
RPP2016/130
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na tvorbu učebních pomůcek pro předměty Řízení rizik a BOZP, které byly nově navrženy v rámci žádosti o reakreditaci bakalářského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na FBI. Řízení rizik je vstupním předmětem odborného studia na FBI přinášející informace o společných základech řízení bezpečnosti (governance rizik) ve všech oborech dalšího studia na fakultě. Předmět BOZP na Řízení rizik navazuje, představuje BOZP jako multioborovou disciplínu, a je výchozí platformou pro bakalářský studijní obor Bezpečnost práce a procesů. Hlavním cílem projektu je zajistit vysokou efektivitu a atraktivitu výše uvedených předmětů prostřednictvím vhodně navržených učebních pomůcek, které budou vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky a zároveň budou respektovat hlavní didaktické zásady. Sekundárním cílem je aktivní zapojení mladých (resp. začínajících) akademických a vědecko-výzkumných pracovníků do přípravy výuky. Výstupem projektu budou zejména následující učební pomůcky: skripta; PowerPointové prezentace; pracovní listy obsahující úkoly pro individuální či skupinovou práci. V rámci projektu bude uspořádána beseda s předními odborníky působícími v oblasti bezpečnosti průmyslu. Mimo výše uvedené učební pomůcky bude z projektu pořízena odborná literatura, DVD a software pro podporu výuky.
Zpět na seznam