Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci
Kód
FRVS2015/173
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na inovaci předmětu Pracovní rizika, který je vyučován v rámci bakalářských studijních oborů Bezpečnost práce a procesů (BPP) a Technická bezpečnost osob a majetku (TBOM) na Fakultě bezpečnostního inženýrství (FBI) VŠB-TUO. Inovace předmětu bude spočívat v úpravě konceptu předmětu a jeho logické struktury, v rozšíření stávajících osnov předmětu o nová témata a zavedení interaktivních vyučovacích metod a nových učebních pomůcek. Hlavním cílem chystané inovace je zvýšit kompetence studentů v praktickém provádění hodnocení a řízení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výstupem projektu bude nová karta předmětu (tj. nově definované cíle předmětu, vyučovací metody, sylabus, apod.) a různé učební pomůcky.
Zpět na seznam