Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Protivýbuchová bezpečnost staveb a technologií
Kód
GA101/95/1322
Řešitel
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1996
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Zpracování technického řešení předpisu protivýbuchové bezpečnosti staveb a technologií. V současné době není na požadované úrovni tato problematika legislativně řešena. Podstatou projektu je proto komplexní zpracování problematiky výbušnosti plynů, par h ořlavých kapalin, mlh a průmyslových prachů a protivýbuchové ochrany na současné úrovni poznání tak, aby zde byly uvedeny a definovány pojmy a veličiny, způsob stanovení nebezpečí výbuchu v provozu se zahrnutím všech možných provozních vlivů na v laborat ři stanovené výbuchové parametry a v současné době použitelné způsoby protivýbuchové ochrany, a to: primární, kdy se zabrání možnosti vytváření výbušných souborů, sekundární, kdy se všemi známými způsoby omezí možnosti výskytu iniciačních zdrojů a konstr kční prevence, která v případě předpokládaného výbuchu omezí škodlivý vliv výbuchu na nejmenší možnou míru tak, aby bylo vyloučeno ohrožení osob a minimalizovány škody na chráněném zařízení.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam