Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní inženýrství mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají analýzou a hodnocení rizik, prevenci závažných havárií i systémů řízení BOZP, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

 • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
 • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
 • Absolvent získává titul Ing.

Studijní program Bezpečnostní inženýrství

O studijním programu

Bezpečnostní technik

CO SE NOVÉHO NAUČÍM
Naučím se na svět dívat kritickým okem „bezpečáka“. Na základě analýz rizik identifikovat hrozící nebezpečí a s riziky dále pracovat a navrhovat preventivní opatření k jejich eliminaci. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, nakládat s nebezpečnými látkami, objasňovat průmyslové havárie a jejich doprovodné jevy jako je výbuch nebo požár a spoustu dalších dovedností.

JAKÉ PŘEDMĚTY BUDU STUDOVAT
Bezpečnost technologií ▪ Environmentální bezpečnost ▪ Nebezpečné látky a odpady ▪ Základy protivýbuchové ochrany ▪ Prevence závažných havárií ▪ předměty s vazbou na BOZP

CO ZE MĚ BUDE
• Technik BOZP
• HSE manažer
• Koordinátor BOZP na staveništi
• Inspektor bezpečnosti práce

KDE NAJDU UPLATNĚNÍ
Soukromý sektor v národních i mezinárodních firmách; Státní sektor - v oblastních inspektorátech bezpečnosti práce, hygienických stanicích či výzkumných ústavech.

Profese

 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Manažer BOZP
 • Technik BOZP

Dovednosti

 • Identifikace rizika
 • Management závažných havárií
 • Posuzování rizik metodou FTA
 • SW ALOHA
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1022A020002
Název programu česky Bezpečnostní inženýrství
Název programu anglicky Safety Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnosti práce a procesů
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova HSE management
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.