Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní inženýrství mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají analýzou a hodnocení rizik, prevenci závažných havárií i systémů řízení BOZP, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Studijní program HSE Professional

O studijním programu

U magisterského navazujícího studia budou uchazeči přijímáni na studijní program v prezenční formě studia. Součástí přijímacího řízení není zkouška. Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářských studijních oborů podobného zaměření. Posuzování náplně předmětů předchozí a jejich srovnání s požadovaným základem provádí garant programu individuálně na základě porovnání osnov předmětů a rozsahů výuky. Budou brány v úvahu výsledky předcházejícího studia. Konečné rozhodnutí provede děkan.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu N1022A020001
Název programu česky HSE Professional
Název programu anglicky HSE Professional
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnosti práce a procesů
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova HSE management
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.