Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní inženýrství mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají analýzou a hodnocení rizik, prevenci závažných havárií i systémů řízení BOZP, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Studijní obor Bezpečnostní inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní obor Bezpečnostní inženýrství představuje interdisciplinární obor a je určen studentům s převážně technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení magisterského vzdělání v oblasti bezpečnosti procesů (průmyslu), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v prevenci na závažné havárie. Absolventi navazujícího magisterského oboru Bezpečnostní inženýrství budou schopni chápat vzájemné souvislosti technických a přírodovědných disciplín a v praxi mohou vykonávat týmovou práci v průmyslových podnicích, vědeckých institucích a orgánech státní správy a samosprávy nebo práci kvalifikovaného odborníka ve firmách či podnicích se zaměřením na zajištění bezpečnosti průmyslu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908T002
Název oboru česky Bezpečnostní inženýrství
Název oboru anglicky Safety Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnosti práce a procesů
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Klíčová slova bezpečnost práce
prevence závažných havárií
bezpečnost průmyslových procesů
hodnocení rizik
bezpečnostní inženýrství

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.