Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Bezpečnost práce a procesů získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i bezpečnosti průmyslu nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia tři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Bezpečnost a ochrana

O studijním programu

Studijní program Safety and Security se zaměřuje na problematiku zdraví, bezpečnosti a životní prostředí, bezpečnosti průmyslu, požární ochrany, krizového řízení, fyzické bezpečnosti a manažerských dovedností. Cílem studijního programu je připravit odborníky schopné přijímat technická a organizační opatření směřující k ochraně před riziky pramenícími z činností souvisejících s podnikatelskou činností, ale také před vnějšími vlivy úmyslného i neúmyslného charakteru. Absolvent se bude schopen uplatnit jako expert pro řešení komplexní bezpečnosti zejména v oblasti průmyslu, ale i ve státních organizacích.
Program v širokém kontextu předchází studijnímu programu HSE Professional, na který je možné navázat v magisterském studijním programu.

Studijní plány

Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu B1032A020013
Název programu Bezpečnost a ochrana
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnosti práce a procesů
Garant Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Bezpečnost práce a procesů
bezpečnost a ochrana
Manažerské dovednosti
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.