Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Bezpečnost práce a procesů získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i bezpečnosti průmyslu nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia čtyři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • V prvním ročníku je studium společné pro všechny studijní programy v rámci fakulty.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Bezpečnost práce a procesů

Informace pro uchazeče

Obor Bezpečnost práce a procesů se zabývá především pracovními riziky v průmyslových podnicích a to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí studia je řešení analýzy rizik z pohledu pracovních úrazů, ale i závažných havárií – např. požárů, výbuchů nebo toxických úniků. Studenti získají v průběhu studia znalosti o vyhledávání a hodnocení rizik u různých technologických procesů. Řízené praxe v oboru a případové studie pomáhají studentům k získávání praktických zkušeností. Studenti si mohou rozvíjet specializace na základě potřeb praxe, např. zaměření na bezpečnost na stavbách (koordinátor BOZP na staveništi), klasický bezpečnostní technik nebo integraci bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908R001
Název oboru česky Bezpečnost práce a procesů
Název oboru anglicky Occupational and Process Safety
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnosti práce a procesů
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci
bezpečnostní technik
závažné havárie
bezpečnost technologických procesů
analýza rizik

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.