Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

OZO Ostrava zajišťuje celý komplex služeb pro města a obce ve své svozové oblast, zejména sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí. První etapa exkurze probíhala v areálu na Bohumínské ulici. Studenti měli možnost projít se po skládce (skládka odpadů kategorie O), viděli, co vše se ve směsném komunálním odpadu vyskytuje, dozvěděli se o tom, jak se skládka zakládá, jak je komplexně zabezpečena proti negativním vlivům na životní prostředí, co obnáší její provoz a jak se skládka rekultivuje. Součástí skládky je i systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny. V rámci areálu studenti dále navštívili kompostárnu. Viděli jednotlivá stádia vznikajícího kompostu včetně finálních produktů – kompostu a substrátu, které je možno si od společnosti pro vlastní potřebu odkoupit. Druhá etapa exkurze proběhla v areálu na Frýdecké ulici. Zde studenti měli možnost seznámit se s linkou na výrobu náhradního paliva pro cementárny, vidět třídicí linky nebo dílčí balíky vytříděného odpadu určené k expedici. S bezpečnostním technikem studenti obsáhle prodiskutovali rizika práce v různých etapách zpracování odpadu, namáhavost práce na dílčích úsecích vzhledem ke kategorizací prací apod. Exkurzi zprostředkovala Ing. Jana Suchánková, Ph.D.