Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pod vedením Ing. Ivana Dlugoše, Ph.D. a Ing. Lenky Kissikové, Ph.D. dne 22. 05. 2018 uskutečnila exkurze u významného zaměstnavatele ostravského regionu a to ve společnosti Arcelor Mittal. Firma patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Arcelor Mittal. Akce vychází z velmi dobré vzájemné spolupráce jmenované společnosti s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Akce byla z důvodu velkého počtu zúčastněných studentů (celkem 37 studentů) uspořádána ve dvou sekcích (I. sekce: vytipované tři výrobní úseky; II. sekce: školicí středisko společnosti), a to ve vzájemné časové obměně studentů po 1½ hodině.

Bezprostřední osobní vyjádření pedagogů a studentů, že "jsou šťastní a vděční za to, že mohli být součástí zdařilé a po všech organizačních stránkách připravené akce", nepotřebuje další komentář. Škoda je, že není více takových zaměstnavatelů, kterým není lhostejné propojení procesu přípravy kvalifikované pracovní síly s reálným životem na trhu práce tak, jako je tomu právě u předmětné společnosti.