Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Management krizových situací
Kód
RPP2021/15
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je tvorba studijního materiálu multimediálního charakteru pro podporu distančního vzdělávání studenty povinného předmětu Management krizových situací (číslo předmětu 050-0524). Povinný předmět je vyučován v rámci studijního plánu; program B3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, obor 3908R003-8211; Havarijní plánování a krizové řízení. Předmět je určen pro studenty prezenční a kombinované formy studia. Obsahově je předmět zaměřen na řešení krizových situací s podporou krizových štábů. Využívá vzájemného propojení znalostí, resp. dovedností, nabytých studenty v rámci výuky napříč profilujícími předměty tak, aby se jim vytvořil prostor pro efektivnější orientaci napříč bezpečnostní problematikou. Výuka je zakončena závěrečným cvičením, v rámci kterého krizový štáb, složený ze studentů, řeší vybranou krizovou situaci, v posledních letech na mezinárodní úrovni.
Zpět na seznam