Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Krizový management
Kód
RPP2021/40
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci povinného předmětu Krizový management II (číslo předmětu 050-0532). Tento předmět je vyučován v rámci studijního plánu programu B3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, oboru 3908R003 - Havarijní plánování a krizové řízení, pro studenty prezenční i kombinované formy studia. Obsahově předmět navazuje na Krizový management I. Rozšiřuje studium v oblasti teorie a právního rámce krizového managementu. Pozornost je zaměřena na management a jeho využití v krizovém řízení, na teorii rizika a jeho řízení, popis mimořádných událostí a krizových situací, charakteristiku orgánů krizového řízení a jejich úkoly, činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, popis krizových opatření a hospodářských opatření pro krizové stavy. Obsahem předmětu jsou rovněž základní informace o managementu rizik, metodách hodnocení rizik a jejich využití v krizovém řízení. Předmět Krizový management II bude transformován na předmět Krizový management (číslo předmětu 050-0546/01), který je součástí nově akreditovaného studijního programu Ochrana obyvatelstva a krizový management. S ohledem na aktuální vývoj v oblasti krizového managementu bude inovace předmětu zaměřena na oblast „Business continuity management“, která se v současné době stále více prolíná do většiny činností, které zainteresované subjekty vykonávají v rámci krizového managementu. Cílem projektu je úprava a doplnění teoretické části přednášek o některé aktuální informace a poznatky z oblasti „Business continuity management“ a vytvoření studijního matriálu multimediálního charakteru na toto téma pro podporu prezenční i distanční formy studia. Hlavním cílem inovace předmětu je tedy významně doplnit znalosti studentů o aktuálně často využívané principy „Business continuity management“.
Zpět na seznam