Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Havarijní plánování a krizové řízení získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti ve veřejné správě, složkách záchranného systému a ostatních sférách nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia čtyři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • V prvním ročníku je studium společné pro všechny studijní programy v rámci fakulty.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Havarijní plánování a krizové řízení

Informace pro uchazeče

V bakalářském studiu Havarijní plánování a krizové řízení jsme skloubili studium jednotlivých fragmentů bezpečnosti do jednoho oboru. Proto se v průběhu studia absolventi seznámují s teorií a praxí krizového managementu při řešení mimořádných událostí a to vše v kontextu ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. Výrazné je také nasměrování aplikace znalostí do oblasti veřejné správy. V průběhu studia mohou absolventi získat i znalosti, resp. dovednosti, potřebné:
- k získání odborné způsobilosti v požární ochraně (technik požární ochrany),
- k získání odborné způsobilosti dle Ověřovacího studijního programu Hasičského záchranného sboru ČR pro zařazení do funkcí v ochraně obyvatelstva a krizovém řízení a další.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908R003
Název oboru česky Havarijní plánování a krizové řízení
Název oboru anglicky Emergency Planning and Crisis Management
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Klíčová slova havarijní plánování
krizové plánování
bezpečnost území
krizový management
ochrana obyvatelstva
Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nechte si zaslat popis v PDF na Váš e-mail

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Korbelář

Ing. Ivan Korbelář

Velitel Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem byl po 20 letech praxe u hasičů postaven do situace dálkově studovat vysokou školu, mé rozhodnutí bylo jednoznačné – VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vybral jsem si problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A nelituji.

Co mi studium dalo?
Především širší a komplexnější pohled na oblast záchranářství. A to jak z pohledu veřejného zájmu, tak i z pohledu podniků. Rovněž spoustu nových přátel a to nejen hasičů, ale i z jiných oblastí. Vřele doporučuji.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.